https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Video/Expertfilmer/SAM/SAM%20webinar%201330x636_Michael_1.jpg
Video

Webinar - Varför SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I den här filmen visar Michael Ostrelius systematiken och arbetssättet med SAM och att ett digitalt stödsystem gör det lättare att göra rätt och få fler att engagera sig i att samverka med att skapa en trygg och bra arbetsmiljö. 

I filmen får du ta del av:

  • Systematiken och arbetssättet med SAM 
  • Att SAM på riktigt är synonymt med förbättringsarbete
  • Att Stratsys arbetsmiljöverktyg gör det lättare att göra rätt
20200527_Varför SAM


Michael ostrolius rund
Michael Ostrelius
Beteendevetare, seniorkonsult arbetsmiljö, AB Riktigtgruppen