Arbeta smart med er informationssäkerhet

Stratsys ger dig förutsättningar för att driva ett systematiskt och proaktivt informationssäkerhetsarbete, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

Boka demo Utforska produkten
infosec-gadgets-view (1)

Har du förutsättningarna som krävs för att lyckas?

Ett systematiskt arbetssätt

Ett bristande arbete kan få konsekvenser i att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Därför krävs systematik för att hantera det kontinuerliga arbetet med att säkra information och uppgifter​.

Stöd för efterlevnad

När nya lagar och förordningar dyker upp behövs ett tydligt stöd för att implementera och operationalisera lagar och ramverk mot och genom verksamheten​.​

Engagemang i hela organisationen

Informationssäkerhet handlar inte bara om it-system, utan om även om människor och processer. Därför behövs rätt förutsättningar att kunna driva arbetet framåt med handlingsplaner och uppföljningar där alla tar ett gemensamt ansvar.

Upptäck fördelarna med Stratsys

Effektiv datainsamling

Förenklar insamling och aggregering av data från olika delar av organisationen.

Stöd för lagkrav

Stöd för lagkrav kopplat till informationssäkerhet och dataskydd som GDPR och ledande standarder.

Spårbarhet

En audit trail som möjliggör att följa utvecklingen av risker med hjälp av tydligt definierade ansvarsområden och roller.

Analys & strategi

Hjälper er organisation att ​fokusera mer på analys och strategisk prioritering.

Användarvänligt

Användarvänligt system som inte kräver konsulthjälp. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att komma igång och få en överblick av sina ansvarsområden.

Synliggör arbetet

Fungerar som ett stöd i kommunikationen mellan ledning och ansvariga i verksamheten.

Bättre förutsättningar att möta lagkraven

Stratsys stödjer säkerhetsramverk som bland annat ISO27001, 27002:2013, 27002:2022, CIS V8, NIST CSF.
Med effektiviserade processer för efterlevnad blir det enkelt att integrera branschföreskrifter och riktlinjer i operativa processer.
Ett enhetligt och systematiskt sätt för riskhantering och kontroll som stödjer distributionen, rapporteringen och uppföljningen på alla nivåer.

Gör arbetet överblickbart

I Stratsys får du en samlad bild av de regler och lagkrav som rör ditt informationssäkerhetsarbete.
Få en god överblick av det pågående arbetet, med tydliga kopplingar mellan mål och aktiviteter.
Du kan enkelt visualisera informationstillgångar, personuppgiftsbehandlingar, risker och handlingsplaner.

Smidig sammanställning ger tydligt underlag

Utifrån er samlade data blir det enkelt att få en sammanställning av det aktuella läget. Det sparar både värdefull tid och ger ledningen ett komplett underlag för att fatta välgrundade beslut framåt. 

Lätt att integrera

Skapa enkelt  integrationer mot andra system och digitala tjänster  med våra integrationslösningar.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.