Arbeta smart med er informationssäkerhet

Funderar du över hur din verksamhet efterlever alla regelverk kring informationssäkerhet och behandling av personuppgifter? Oroa dig inte. Stratsys verktyg för informationssäkerhet hjälper dig att strukturera arbetet och hantera data på ett säkert sätt.
Boka demo Testa gratis
årshjul-informationssäkerhet

227 400 +

Användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

System som går att integrera med Stratsys.

500 +

Kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Följ lagkrav

Håll koll på datan

Genom att klassificera information, identifiera risker och fördela ansvarsområden håller du en god struktur på datan. Stratsys verktyg stödjer säkerhetsramverk som bland annat ISO27001, 27002:2013, 27002:2022, CIS V8, NIST CSF. Vi gör det enklare att möta lagkraven kring informationssäkerhet. 
Rapportering

Sammanställ er informationssäkerhet

Du kan enkelt visualisera informationstillgångar, personuppgiftsbehandlingar, rutiner, roller och policys. Du behöver aldrig oroa dig över hur du ska redogöra för att ni följer lagkrav och har ett strukturerat informationssäkerhetsarbete.

Utvärdering

Förbättra era insatser

Eftersom Stratsys ger dig ett tydligt arbetssätt så kan du fokusera på att utvecklas och förbättra era insatser. Du kan göra egna rapporter, riskanalyser och handlingsplaner. Informationssäkerhetsarbetet håller hög kvalitet och ni kan arbeta proaktivt med förbättringar.

Varför välja Stratsys verktyg för informationssäkerhet?

Spara tid

Verktyget samlar all information som du behöver på samma ställe. Du får full koll på hur och var informationshanteringar sker.

Proaktivt riskarbete

Riskmatrisen synliggör era risker och GANTT-schemat gör det tydligt vad som ska göras och av vem.

Möt lagkrav utan oro

Med en tydlig struktur kring verksamhetens lagefterlevnad blir frågorna enklare att besvara

Strukturerad översikt

Du kan enkelt ta fram rapporter och analyser från alla avdelningar. Med hjälp av tabeller skapas en tydlig vy över register och handlingsplaner.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.