Vård & omsorg - privat sektor

Säkra god kvalitet med rätt systemstöd

Vi ger din organisation rätt förutsättningar att följa lagkrav och uppfylla verksamhetens mål.

kvinna-jobbar-i-stratsys-plattform

Sätt det viktigaste i fokus

Stratsys hjälper dig att arbeta med kvalitetsarbete utifrån bästa praxis. Med ett användarvänligt system som samlar arbetet på ett ställe förbättrar du dina processer, ökar kontrollen och gör det enklare för medarbetare och chefer på operativ nivå att prioritera rätt i det dagliga arbetet.

Group 5633

Möt lagkrav

Genom att digitalisera era processer kan ni på ett systematiskt sätt arbeta med ständiga förbättringar och säkerställa att ni uppfyller de mål och krav som ställs på er verksamhet.

Överblick i realtid

Med all dokumentation samlad på en plats får ni en tydligare översikt av kvalitets- och förbättringsarbetet och säkerställer att medarbetare, chefer och ledning prioriterar rätt.

Frigör tid

Tiden ni sparar på att effektivisera era processer kan ni istället lägga på kvalitetshöjande insatser. Till exempel god patientsäkerhet och tryggare arbetsmiljö för era medarbetare.

Så kan Stratsys stötta er

Samla era huvudprocesser på ett och samma ställe

Verksamhetsplanering

För dig som arbetar inom offentlig sektor. Visualisera era övergripande mål och hur de kan brytas ner på varje nivå i organisationen.

Strategisk planering

Vår produkt för dig som arbetar inom privat sektor. Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner

Kvalitetsarbete

Med ett kvalitetsledningssystem baserat på era ramverk kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner.

user-at-qm-stratsys (1)

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs