Vård- och omsorg privat sektor

Säkra verksamhetens kvalitet med Stratsys

Med Stratsys verktyg blir det enklare för medarbetare, chefer och ledning inom vård och omsorg att arbeta effektivt med det dagliga förbättringsarbetet och ger er rätt förutsättningar att följa lagkraven och uppfylla verksamhetens mål.

Så hjälper vi verksamheter inom vård och omsorg

Hjälper er möta lagkrav

För privata vård- och omsorgsbolag ställs allt högre krav på verksamheten från uppdragsgivare, intressenter och mottagare. Genom att digitalisera era processer med hjälp av Stratsys kan ni effektivisera och förenkla administrationen och säkerställa att ni följer lagkrav och uppfyller era mål.

Tydligare översikt

Våra produkter stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Med all dokumentation samlad på en plats får ni en tydligare översikt av kvalitets- och förbättringsarbetet och säkerställer att medarbetare, chefer och ledning prioriterar rätt.

Mer tid till förbättringsarbete

Verktyget är enkelt att använda vilket gör att ni kan minska tiden ni lägger på krånglig administration idag. Istället kan ni ägna tiden kvalitetshöjande insatser som bland annat innefattar god patientsäkerhet och tryggare arbetsmiljö för era medarbetare.

Aleris planerar, följer upp och rapporterar i Stratsys

”Verksamheten får sitt resultat omedelbart. Detsamma gäller för affärsområdet och för hela Aleris Omsorg. Det har hjälpt oss att fokusera på samma saker eftersom vi får insikter direkt.”
Pia Malm
Aleris Omsorg

Produkter som stöttar processer inom vård och omsorg

Stratsys produkter finns samlade i en och samma plattform. Dessa kan användas separat eller i kombination beroende på vad er verksamhet är i behov av.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just vård och omsorg. Kontakta oss idag och kom igång ni också.