Vård & omsorg - privat sektor

Säkra verksamhetens kvalitet med Stratsys

Vi ger er rätt förutsättningar att följa lagkrav och uppfylla verksamhetens mål.

Några av våra nöjda kunder

Ökande krav kräver ökad kontroll

För privata vård- och omsorgsbolag ställs allt högre krav från uppdragsgivare, intressenter och mottagare. Rapportering och uppföljning ser olika ut beroende på vem beställaren är och dessutom ställs högre krav på att tillsyner och kontroller ska följas upp och dokumenteras. Detta skapar ett behov av effektiv rapportering och en översikt över verksamheten i realtid.

Fokusera på det som är viktigt

Med Stratsys blir det enklare för medarbetare och chefer på operativ nivå att prioritera rätt i sitt dagliga arbete. Vi ger er förutsättningarna att arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten på ett proaktivt och systematiskt sätt​.

Så hjälper vi er inom vård och omsorg

Möt lagkrav

Genom att digitalisera era processer med hjälp av Stratsys kan ni effektivisera och förenkla administrationen och säkerställa att ni följer lagkrav och uppfyller era mål.

Överblick i realtid

Med all dokumentation samlad på en plats får ni en tydligare översikt av kvalitets- och förbättringsarbetet och säkerställer att medarbetare, chefer och ledning prioriterar rätt.

Frigör tid

Frigör tid till kvalitetshöjande insatser som bland annat innefattar god patientsäkerhet och tryggare arbetsmiljö för era medarbetare.

Aleris planerar, följer upp och rapporterar i Stratsys

”Verksamheten får sitt resultat omedelbart. Detsamma gäller för affärsområdet och för hela Aleris Omsorg. Det har hjälpt oss att fokusera på samma saker eftersom vi får insikter direkt.”
Pia Malm
Aleris Omsorg

Produkter för dig som arbetar inom vård och omsorg

Stratsys erbjuder kvalitetssäkrade produkter som stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Tillsammans skapar de ett heltäckande kvalitetsledningssystem i en plattform anpassad just för din verksamhet.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just vård och omsorg. Kontakta oss idag och kom igång ni också.