Om Stratsys

Stratsys är ett SaaS-bolag som grundades i Göteborg år 2000, med målet att göra det enklare
för människor, företag och organisationer att få ut mer av sina planer, projekt och strategier.

TESTA GRATIS

Vår målsättning

De senaste åren har teknik utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss, men vår målsättning är fortfarande lika relevant som någonsin tidigare; att göra det så enkelt, säkert och framförallt så smidigt som möjligt att arbeta tillsammans.

Vi växer och letar efter nya talanger!

Jobba med oss