Om Stratsys

Stratsys är ett SaaS-bolag som grundades i Göteborg år 2000, med målet att göra det enklare
för människor, företag och organisationer att få ut mer av sina planer, projekt och strategier.

Boka demo

Vi växer och letar efter nya talanger!

Jobba med oss