Vårt hållbarhetsarbete

En mer hållbar värld

På Stratsys engagerar vi oss i relevanta samhälls- och miljöfrågor där vi tillsammans kan göra skillnad. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en win-win för alla inblandade och hoppas att vi kan inspirera fler till att ta steget. 

Våra fantastiska partners

Minskad miljöpåverkan och bättre integration

För att minska vårt miljöavtryck jobbar vi för klimatsmartare kontor och konferenser och ett minskat resande genom att driva fler möten och projekt via webben.

Vårt stora engagemang ligger i samhällsfrågor och integration. Vi samarbetar med flera organisationer som hjälper människor ut i arbetslivet och skapar tillsammans möjligheter för våra medarbetare att engagera sig, bland annat som mentorer.

 

simplicity-platform

Vi vill underlätta för våra medarbetare att engagera sig i olika projekt som främjar en hållbar utveckling.

Vad är 1-1-1?

Som ram för vårt sociala hållbarhetsarbete utgår vi från programmet 1-1-1. Det innebär att vi ger bort en del av vår vinst och produkter och vår egen arbetstid till våra partners.

Varje år ger vi bort:
• 1% av vinsten i gåva
• 1% av vinsten som Stratsys produkter
• 1% av vinsten omräknat i arbetstid

meetings

Skapa engagemang

Vi vill underlätta för våra medarbetare att engagera sig i olika projekt som främjar en hållbar utveckling. På så sätt får vi fler personer involverade i det viktiga arbetet som bedrivs av många fantastiska ideella organisationer i samhället. Och att vi även kan stötta dessa organisationer ekonomiskt eller med våra egna produkter som förenklar arbetslivet så att de kan skapa ännu mer samhällsnytta. Det blir en win-win för alla!

right-to-play-aik

Läs mer i vår kunskapshub!