Vårt hållbarhetsarbete

En mer hållbar värld

På Stratsys engagerar vi oss i viktiga samhälls- och miljöfrågor där vi tillsammans kan göra skillnad. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en win-win för alla inblandade och hoppas att vi kan inspirera fler till att ta steget.

Minskad miljöpåverkan och bättre integration

Vi arbetar systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt hållbarhetsmål är att minska vårt miljöavtryck och därför jobbar vi för klimatsmarta kontor och ett minskat resande genom att driva fler möten och projekt via webben.

Vi har ett stort engagemang inom samhällsfrågor och integration där vi samarbetar med flera organisationer som hjälper människor ut i arbetslivet. Våra medarbetar kan här engagera sig, bland annat som mentorer.

image 58 (1)

Stratsys hållbarhetsarbete & Agenda 2030

Genom att publicera vårt eget hållbarhetsarbete hoppas vi inspirera andra till att jobba transparent. Samtidigt vill vi också visa att vårt hållbarhetsarbete pågår under hela året. Ett enkelt och smidigt sätt för att levandegöra vårt hållbarhetsarbete - direkt i Stratsys.

Våra fantastiska partners

Nema problema

Nema problema hjälper nya i Sverige till arbetsrelaterad sysselsättning och skapar möten mellan människor av olika bakgrund.

Jobbentrén

Jobbentrén hjälper företag som oss att anställa och utveckla nyanlända talanger genom kontinuerlig coachning av nyanställda och stöd till arbetsgivare.

Right to play

Right to Play skapar långsiktiga, jämlika och hållbara möjligheter för nyanlända ungdomar på arbetsmarknaden.

Skapa engagemang

Vi vill underlätta för våra medarbetare att engagera sig i olika projekt som främjar en hållbar utveckling. På så sätt får vi fler personer involverade i det viktiga arbetet som bedrivs av många fantastiska ideella organisationer i samhället. Och att vi även kan stötta dessa organisationer ekonomiskt eller med våra egna produkter som förenklar arbetslivet så att de kan skapa ännu mer samhällsnytta. Det blir en win-win för alla!

Namnlöst-9

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs