Vårt hållbarhetsarbete

En mer hållbar värld

På Stratsys engagerar vi oss i viktiga samhälls- och miljöfrågor där vi tillsammans kan göra
skillnad. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en win-win för alla
inblandade och hoppas att vi kan inspirera fler till att ta steget. 

Läs mer i vår kunskapshub!