Vård och omsorg - offentlig sektor

Effektivisera era processer med Stratsys

Få bättre förutsättningar att arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten på ett proaktivt och systematiskt sätt​. Upptäck Stratsys idag.

iStock-1047054916-1
vasta-gotaland-logo
region-sormland-logo-1
vallentuna-kommun-logo-1
Logotyp_Region_Kalmar

Bättre förutsättningar att utveckla verksamheten

Inom området för vård och omsorg ställs bland annat krav på att tillsyner och kontroller ska följas upp och dokumenteras. Dessutom är behovet av en effektiv rapportering stort och många verksamheter har en utmaning i att skapa översikt över verksamhetens arbete i realtid. Genom att hantera arbetet i Stratsys får ni bättre förutsättningar att hantera det dagliga arbetet. 

Stratsys_Göteborg_2022-7

Samla ert arbete på ett ställe

Stratsys erbjuder kvalitetssäkrade produkter som stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Tillsammans skapar de ett heltäckande kvalitetsledningssystem i en plattform anpassad just för din verksamhet. Syftet är att stödja både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställa att verksamheten lever upp till omvärldens krav. 

iStock-1002126898-1-1

Så hjälper vi organisationer inom vård och omsorg

Arbeta enligt lagkrav

Kvalitet inom vård och omsorg handlar om att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Med Stratsys verktyg kan ni arbeta systematiskt och proaktivt för att säkerställa att er verksamhet arbetar i enlighet med mål och lagkrav.

Frigör tid till förbättringsarbete

Med Stratsys användarvänliga verktyg blir det enkelt för alla medarbetare att hantera administrationen och ger er mer tid att arbeta med patientsäkerhet och andra kvalitetshöjande insatser.

_MG_8294

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs