Effektivisera era processer med Stratsys

Få bättre förutsättningar att arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten på ett proaktivt och systematiskt sätt​. Upptäck Stratsys idag.

Bättre förutsättningar att utveckla verksamheten

Inom området för vård och omsorg ställs bland annat krav på att tillsyner och kontroller ska följas upp och dokumenteras. Dessutom är behovet av en effektiv rapportering stort och många verksamheter har en utmaning i att skapa översikt över verksamhetens arbete i realtid. Genom att hantera arbetet med verksamhetsplanering och kvalitetsarbete i Stratsys får ni bättre förutsättningar att hantera det dagliga arbetet. 

Samla ert arbete på ett ställe

Stratsys erbjuder kvalitetssäkrade produkter som stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Tillsammans skapar de ett heltäckande kvalitetsledningssystem i en plattform anpassad just för din verksamhet. Syftet är att stödja både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställa att verksamheten lever upp till omvärldens krav. 

Så hjälper vi organisationer inom vård och omsorg

Arbeta enligt lagkrav

Kvalitet inom vård och omsorg handlar om att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Med Stratsys verktyg kan ni arbeta systematiskt och proaktivt för att säkerställa att er verksamhet arbetar i enlighet med mål och lagkrav.

Frigör tid till förbättringsarbete

Med Stratsys användarvänliga verktyg blir det enkelt för alla medarbetare att hantera administrationen och ger er mer tid att arbeta med patientsäkerhet och andra kvalitetshöjande insatser.

Upptäck våra produkter samlade i en plattform

Stratsys produkter finns samlade i en och samma plattform. Dessa kan användas separat eller i kombination beroende på vad er verksamhet är i behov av.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör just verksamheter inom vård och omsorg.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder inom vård och omsorg. Kontakta oss idag och kom igång ni också.