Vård och omsorg offentlig sektor

Nå kvalitetsmålen med Stratsys lösningar

Vi hjälper verksamheter inom vård och omsorg i offentlig sektor att arbeta systematiskt och proaktivt med planering och kvalitetsarbete för att enklare uppnå mål och följa lagkrav.

Så hjälper vi organisationer inom vård och omsorg

Digitaliserade processer

Stratsys erbjuder kvalitetssäkrade produkter som stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Tillsammans skapar de ett heltäckande kvalitetsledningssystem i en plattform anpassad för din verksamhet. 

Arbeta enligt lagkrav

Kvalitet inom vård och omsorg handlar om att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Med Stratsys verktyg kan ni arbeta systematiskt och proaktivt för att säkerställa att er verksamhet arbetar i enlighet med mål och lagkrav. 

Mer tid till förbättringsarbete

Med Stratsys användarvänliga verktyg blir det enkelt för alla medarbetare att hantera administrationen och ger er mer tid att arbeta med patientsäkerhet och andra kvalitetshöjande insatser.

Produkter som stöttar processer inom vård och omsorg

Stratsys produkter finns samlade i en och samma plattform. Dessa kan användas separat eller i kombination beroende på vad er verksamhet är i behov av.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder inom vård och omsorg. Kontakta oss idag och kom igång ni också.