Kom igång med Stratsys produkter

Kom igång på egen hand

Plug and play

Sätt igång på egen hand och arbeta självständigt i Stratsys produkter. Ni kommer snabbt igång med att digitalisera ert arbete och skapa ordning och reda i era planer.

Att vara Stratsys-kund är tryggt och enkelt!

Utrullningsstöd

Få hjälp med att komma igång

Vi hjälper er oavsett om ni bara vill ha lite hjälp på traven med tips och förslag eller om ni vill få hjälp med en helhetslösning. Genom att hjälpa er med en helhetslösning kan vi anpassa och förankra ert arbetssätt i våra produkter.

Vi löser det tillsammans!

En skräddarsydd lösning

Anpassa din produkt

Har ni redan ett etablerat arbetssätt som ni vill digitalisera med Stratsys? Inga problem, våra projektledare anpassar våra produkter till era behov! Bara senaste året har vi genomfört mer än 100 projekt med ett projektutvärderingssnitt på 4,6 på en femgradig skala.

Vi hjälper er att digitalisera ert arbete!

1. Projekt- och tidplan

Vi upprättar en projektplan med tydliga mål och milstolpar. Tillsammans sätter vi en tidplan som skapar en tydlig struktur för projektet.

2. Anpassning av produkt

Tillsammans tittar vi på hur ni arbetar idag och hur ni vill arbeta i framtiden. Utifrån det anpassar vi produkten i Stratsys.

3. Test och avslut

Projektet avslutas med ett testtillfälle med representanter från er organisation. Vi säkerställer att den anpassade produkten är tydlig, användarvänlig och ändamålsenlig!

1. Projekt- och tidplan

Vi upprättar en projektplan med tydliga mål och milstolpar. Tillsammans sätter vi en tidplan som skapar en tydlig struktur för projektet.

2. Anpassning av produkt

Tillsammans tittar vi på hur ni arbetar idag och hur ni vill arbeta i framtiden. Utifrån det anpassar vi produkten i Stratsys.

3. Test och avslut

Projektet avslutas med ett testtillfälle med representanter från er organisation. Vi säkerställer att den anpassade produkten är tydlig, användarvänlig och ändamålsenlig!

Tips på vägen

Framgångsfaktorer för att lyckas för dig som kund

Värdet av Stratsys produkter blir verkligt när er organisation använder funktionaliteten på rätt sätt. Vi ser de här punkterna som nycklarna för att få igång ett högt användande i organisationen:


Tydligt ledarskap genom kommunikation och dialog
Utbildning och stöd till användarna
Tydlig arbetsprocess – vem förväntas göra vad när
Förvaltningsorganisation – säkerställer ägandeskap och utveckling
Integrationer – automatiserad datainhämtning som stöd i analysarbetet


Många av våra kunder löser det på egen hand, men ibland är resurserna knappa eller så behövs inspiration från hur andra organisationer jobbar. Då hjälper Stratsys projektledare gärna till!

 

Läs mer i vår Kunskapshub