Förbättra ert kvalitetsarbete med Stratsys

Med ett kvalitetsledningssystem baserat på era ramverk kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov.

kvalitetshjulet

Planera

Planera för optimering och ständiga förbättringar

Planera kvalitetsarbetet utifrån de lagar, krav och mål som gäller för just er verksamhet. Skapa ett gemensamt arbetssätt med visuella processer och tydliga ansvarsområden för hela organisationen. Till ert stöd har ni verktyg för riskanalyser och kvalitetskontroller. Genom att koppla arbetet till er strategiska plan får ni ett integrerat ledningssystem.

Kvalitetsarbete processer

Genomför

Följ utvecklingen och förbättringar i realtid

I verktyget finner ni enkla vyer för att arbeta med avvikelser och ständiga förbättringar. Kvalitetskontroller kan genomföras med stöd av uppsatta checklistor och utfall av kvalitetsindikatorer kan följas över tid. Ni kan snabbt se status för era åtgärder och insatser.

felaktiga-order

Följ upp

Utvärdera och analysera ert kvalitetsarbete

Ni kan enkelt samla data och mätpunkter från olika delar av organisationen för er analys, vilket frigör tid för utvecklingsarbetet. Verktyget sammanställer all data per automatik och skapar en komplett kvalitetsrapport där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas. Den årliga utvärderingen av era processer följer med till nästa års planering, allt för att stödja systematik i arbete.

Kvalitetsarbete rapport

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
ai-generated-results-business-planning

Varför välja Stratsys?

Enhetlig struktur

Med ett samlat kvalitetsarbete i ett användarvänligt verktyg får ni en enhetlig struktur som förenklar arbetsprocesserna.

Proaktivt riskarbete

Med tillgång till data i realtid blir det enklare arbeta proaktivt med riskarbetet och sätta in förbättringsåtgärder om avvikelser uppstår.

Öka kundnyttan

Verktyget anpassas efter er verksamhet så att kvalitetsarbetet möter era riktiga behov och gör att ni kan ägna fokus åt att öka kundnyttan.

Förenklad rapportering

Ett enklare sätt att samla in data möjliggör att ni kan arbeta kontinuerligt med analys och frigör tid till förbättringsarbetet.

Kvalitetsarbete i Stratsys

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

40+

system som går att integrera med Stratsys.

500+

kunder över hela världen.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs