Kommun

Digitalisera arbetet med Stratsys

Gör som mer än hälften av Sveriges kommuner - upptäck Stratsys. Vi hjälper er att uppnå effektivitet som bidrar till verklig förbättring. 

Några av våra nöjda kunder

Frigör tid och resurser

För Sveriges kommuner ställs allt högre krav på att digitalisera sina arbetsprocesser. Uppnå transparens, effektivitet och en resurssmart organisation med Stratsys.

Ökad transparens - bättre samverkan

Med hjälp av Stratsys skapas förutsättningar att arbeta med ständig förbättring på ett proaktivt och systematiskt sätt. Genom att samla arbetet i en digital plattform kan alla ta del av relevant information vilket ger ökad transparens och underlättar för medarbetare och chefer att nå gemensamma mål.

Kontinuerlig analys

Vi hjälper er att effektivisera planering och rapportering samt att kunna se status för olika verksamheter i realtid. Det ger er förutsättningar för ständig förbättring och hjälper medarbetare och chefer att prioritera sitt arbete varje dag.

Arbeta proaktivt med risker

För kommuner ställs höga krav på att proaktivt synliggöra risker och kunna arbeta systematiskt med åtgärder. Med ett smidigt system som ger er bättre överblick ökar tryggheten i att ni har koll på läget. 

Över 50% av Sveriges kommuner använder Stratsys

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör just kommuner.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder inom kommun. Kontakta oss idag och kom igång ni också.