Internkontroll

Internkontroll

Stratsysdagen seminariepass - Så skapar du faktiskt mervärde ur den interna styrningen och kontrollen

Det här är ett seminariepass som gick att ta del av på Stratsysdagen 2020 DIGITAL. Riskhantering, Internkontroll och...