Privat sektor

Energi och återvinning

BOKA DEMO

Några kunder inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Vi hjälper våra kunder inom Energi- och återvinningssektorn att digitalisera sitt affärs- och hållbarhetsstrategiska arbete för att realisera de nya mål och affärsmöjligheter som branschen står inför. Vi ger också möjlighet till enkelt och systematiskt risk- och kontrollarbete genom hela organisationen för att ge förutsättning till bättre beredskap, god regelefterlevnad och minimal problemhantering.

Digitalt informationssäkerhetsarbete enligt tex. ISO 27001 säkerställer att GDPR standard och lagefterlevnad upprätthålls men ger också beredskap och nycklar för att förhindra dataintrång.

Strategisk-planering (1)
Strategisk exekvering & Hållbarhet

För det strategiska, taktiska och operativa arbetet med er affärs- och verksamhetsplan. Sätt fokus på att möjliggöra strategiexekvering ute i verksamheten med enkelt och tydligt verktygsstöd att jobba med rätt projekt och aktiviteter i era team och individuellt. Allt med bäring mot företagets mål och strategier där progressen kan följas i realtid av alla.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

risk-management
Risk & Kontrollhantering

Den löpande risk- och kontrollarbetet har en central plats för energi- och återvinningssektorn. Att ha full koll på riskerna i tex. affärsmålen, strategiska IT-säkerhetsarbetet, supply chain (tex. priser etc.) samt miljö och hållbarhetsarbete har blivit en konkurrensfördel och hygienfaktor. Detta behöver hanteras på ett systematiskt och strukturerat sätt genom hela organisationen med tydligt ansvar och stöd.

> Riskhantering
> Internkontroll

lock
Informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete genom hela bolaget. Skapa en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

Strategisk-planering (1)
Strategisk exekvering & Hållbarhet

För det strategiska, taktiska och operativa arbetet med er affärs- och verksamhetsplan. Sätt fokus på att möjliggöra strategiexekvering ute i verksamheten med enkelt och tydligt verktygsstöd att jobba med rätt projekt och aktiviteter i era team och individuellt. Allt med bäring mot företagets mål och strategier där progressen kan följas i realtid av alla.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

risk-management
Risk & Kontrollhantering

Den löpande risk- och kontrollarbetet har en central plats för energi- och återvinningssektorn. Att ha full koll på riskerna i tex. affärsmålen, strategiska IT-säkerhetsarbetet, supply chain (tex. priser etc.) samt miljö och hållbarhetsarbete har blivit en konkurrensfördel och hygienfaktor. Detta behöver hanteras på ett systematiskt och strukturerat sätt genom hela organisationen med tydligt ansvar och stöd.

> Riskhantering
> Internkontroll

lock
Informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete genom hela bolaget. Skapa en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

Läs mer i vår Kunskapshub!