Stratsys Portföljstyrning

Effektiv styrning av projektportföljen

Vid hantering av många projekt parallellt är det lätt att tappa överblick och kontroll. Med Stratsys kan du återta kontrollen genom att samla alla dina projekt på ett ställe och få ett optimalt stöd för prioritering, beslut och uppföljning.

projktportfolj-status

Tydlig överblick

Med alla projekt och initiativ samlade på ett ställe blir kopplingarna mellan målsättningar, prioriteringar, beslut och resurser tydliga för alla inblandade.

Följ en enhetlig struktur

Säkerställ att projekten stödjer organisationens strategier och mål med hjälp av en tydlig process. Från initiering, planering och genomförande till överlämning och avslut.

Säkra effekthemtagning

Genom struktur och transparens blir det enkelt att följa upp och mäta resultaten av avslutade projekt. Det hjälper hela organisationen att ständigt lära och förbättra.

Få stöd för strategiska beslut

Samla, organisera och presentera alla projekt på ett lättillgängligt sätt. Det ger en grund för att kommunicera prioriteringar till intressenter och hjälper beslutsfattare att snabbt få en uppfattning av situationen och fatta de bästa besluten.

prioriteringsmatris-översikt

Planera, genomför och bevaka

Skapa en genomtänkt och detaljerad projektplan samtidigt som du kontinuerligt bevakar framstegen för att säkerställa att allt går enligt planerna.

  • Planera budget och timmar
  • Bevaka projektstatus, hinder och tidplan.
  • Identifiera, utvärdera och hantera potentiella risker
  • Följ upp projekt och kontrollera kostnader samt tidsanvändning

 

planering

Mät och utvärdera resultat

Mät och utvärdera varje projekt på ett strukturerat sätt så att värdefulla insikter inte går förlorade och för att främja organisationens lärande.

  • Utvärdera projekten och dokumentera värdefulla insikter
  • Kontrollera att de avsedda effekterna av projekten faktiskt uppnås
  • Vidta riktade åtgärder baserat på en effektiv utvärdering av effektmålen
effektmal

Fler anledningar att välja Stratsys

Koppla till verksamhetsmål

Koppla enkelt dina projekt till övergripande mål eller uppdrag från verksamhetsplanen och säkerställ att ni arbetar utifrån er övergripande strategi.

Ligg steget före med Do board

Med hjälp av Stratsys Do board kan du bryta ner projekt i mindre beståndsdelar och förenkla samarbetet under projektens gång. Fördela ansvar, håll koll på status och se till att alla bidrar enligt plan. 

Ta kontroll över din portföljstyrning idag

Boka en demo med en av våra experter och upptäck hur Stratsys Portföljstyrning kan effektivisera din projekthantering. 

Stratsys-CTA-3D-arcs