Allt om hållbarhet

Vill du öka din kunskap om hållbarhetsarbete och dess olika ramverk? Här kan du läsa mer om Agenda 2030, CSRD, EU:s taxonomi och mycket mer som är viktigt att känna till när du arbetar med hållbarhet.

Hållbarhet definierat

Begreppet hållbarhet kan definieras som förmågan att bevara en balanserad och långsiktig livskvalitet för nuvarande och framtida generationer genom att upprätthålla en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

Innehåll