Hållbart företagande

Din guide till allt som rör hållbarhet

1. Vad innebär hållbarhet?


En mängd olika definitioner

Om du någon gång googlat ordet ”hållbarhet” känner du säkert till hur många olika definitioner som dyker upp bland sökresultaten. Allt från företagsvisioner till artiklar om sopsortering och hur du bygger din egen kompost. Begreppet rymmer en hel del och kanske kan det tolkas lite som ett svar i sig.

Kortfattat handlar hållbarhet om att individer, företag och organisationer gemensamt tar ansvar för och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. De flesta definitioner av hållbarhetsarbete handlar om att ta hänsyn till vår framtida värld och att tänka långsiktigt kring ekonomi, miljö och sociala parametrar.

Eftersom hållbarhet inte har en tydlig definition så är det vanligt att de flesta organisationer jobbar väldigt olika. Både tillvägagångssätt och resultat kan skilja sig åt, vilket betyder att det går att förhålla sig ganska fritt till vilket fokus just ert hållbarhetsarbete ska ha. Många gånger är hållbarhetsarbetet starkt beroende av vilken bransch man verkar i och vilka interna och externa intressenter företaget har. 

3 steg som tar dig genom hållbarhetsdjungeln

Läs artikeln

2. Agenda 2030 och de globala målen

Många har nog hört om Agenda 2030 och de globala målen, men vad agendan faktiskt innehåller och vilka alla de här målen är, det har desto färre koll på.

Några vanliga funderingar

 • Varför heter det Agenda 2030? Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Och därifrån kommer förkortningen Agenda 2030.
 • Handlar de globala målen bara om miljö och klimat? Nej, de globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
 • Hur många globala mål finns det? Det är 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål och som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.
 • Vilka gäller Agenda 2030 för? Alla 193 av FN:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen.

Det som är värt att lyfta fram med Agenda 2030 och de globala målen är att det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det sägs vara den mest inkluderande och transparenta processen i FN:s historia.

Läs vidare om ämnet i vår artikel: Vad är Agenda 2030?

Vill du ha tips på hur du kommer igång med arbetet med Agenda 2030?

Ta del av vår guide "Kom igång med Agenda 2030 idag - effektivisera och nå de globala målen". Vi berättar mer om hur du:

 1. Involverar fler deltagare i arbetet med Agenda 2030 internt och externt
 2. Skapar ett starkt ledarskap till förmån för agendan
 3. Förbättrar processer för uppföljning, utvärdering och rapportering

Tips! Webinarvideo: Så får du in Agenda 2030 i er verksamhetsstyrning

Se webinarvideo

3. Vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Själva redovisningen ska innehålla all information som behövs för att kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omvärld

Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla?

Redovisningen ska enligt lagen behandla fem olika områden: miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar), sociala och personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, samt dialog med lokala grupper) samt mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption.

Det betyder att ni ska redogöra för hur ditt företag påverkar dessa områden, både positivt och negativt, samt vad ni gör för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan eller långsiktigt arbeta för att ställa om till en mer hållbar produktion.

Frågor att ställa er i förhållande till dessa fem områden:

 • Är området relevant för ditt företag?
 • Vilken påverkan har företaget?
 • Hur påverkas företaget?

Läs mer: Så kommer du igång med hållbarhetsredovisningen 

Ledarskap för hållbar utveckling - 8 framgångsfaktorer

Läs artikeln

4.  Exempel: Stratsys hållbarhetsredovisning

Vi vill lämna världen i ett bättre skick än vi fann den. Därför strävar vi på Stratsys efter att alltid arbeta så hållbart som möjligt. Utifrån Agenda 2030 har vi prioriterat sex mål:

 • Jämställdhet
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Genomförande och partnerskap

Genom att publicera vårt eget hållbarhetsarbete hoppas vi inspirera andra till att jobba transparent. Samtidigt vill vi också visa att vårt hållbarhetsarbete pågår under hela året: Stratsys interaktiva hållbarhetsrapport är skapad direkt i Stratsys plattform genom användandet av vår produkt för hållbarhetsstyrning.

Vill du veta mer?

Ta del av vår Hållbarhetschef Erik Englunds demo där han går igenom Stratsys hållbarhetsredovisning. Här får du veta hur du förenklar insamlandet av data och underlag, tydliggör kopplingen mellan strategi och dagligt arbete, skapar transparens i hållbarhetsarbetet under hela året samt hur du publicerar och levandegör resultatet direkt på er webb och/eller intranät.

Erik_1920x1080_7_min

Agenda 2030 måste bli mer än en pappersprodukt

Läs artikeln