Offentlig sektor

Myndighet

BOKA DEMO

Några av våra kunder
inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Stratsys gör det möjligt för Sveriges myndigheter att skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål och öka kvalitén inom sina verksamhetsområden.

Stratsys plattform med produkter och tjänster stöttar förändring och transparens samt effektiviserar planering och uppföljning. Vi erbjuder välbeprövade lösningar för att på bästa möjliga sätt förenkla arbetslivet för medarbetare och chefer på alla nivåer inom din organisation.

Produkter

Stratsys är marknadsledande med stor erfarenhet från samtliga departement. Med hög säkerhetsnivå och anpassade digitala lösningar hjälper vi myndigheter att arbeta mer effektivt och spara värdefull tid.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

Hållbarhetsstyrning

Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genom att samla alla strategier, mål och KPI:er på ett och samma ställe.

Internkontroll

Planera kontrollmoment för att skapa försäkran om att vi jobbar på rätt sätt, och samtidigt hantera riskerna kring de krav vi har på oss.

Riskhantering

Identifiera och planera för risker på alla nivåer inom organisationen. Riskverktyget är anpassningsbart till den komplexitetsnivå ni önskar.

Internrevision

Med internrevisionen kan ni samla in och analysera den mest kritiska informationen kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela.

Informationssäkerhet

Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare.

Kvalitetsarbete

Med ett kvalitetsledningssystem baserat på era ramverk kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår Kunskapshub!