Myndighet

Effektivisera era processer med Stratsys

Stratsys gör det möjligt för Sveriges myndigheter att skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål och öka kvaliteten inom sina verksamhetsområden.

Automatiserade processer frigör tid

I takt med att kraven på digitalisering ökar behöver myndigheter göra vad de kan för att öka sin digitala mognadsgrad. För att klara av detta krävs automatiserade processer, nya digitala verktyg och ett effektiviserat arbetssätt. Med hög säkerhetsnivå och anpassade digitala lösningar hjälper vi myndigheter att arbeta mer effektivt och spara värdefull tid.

Tydlig styrning och överblick

För att säkerställa att man klarar sitt grunduppdrag behöver myndighetsorganisationen en tydlig verksamhetsstyrning. Man behöver samla alla parametrar i instruktionen för regeringsuppdraget samt säkerställa myndighetens regelefterlevnad. Med hjälp av en digital lösning underlättas arbetet avsevärt. Upptäck hur Stratsys plattform kan hjälpa din organisation.

Förenklad uppföljning

En gemensam arbetsyta för myndighetens viktiga arbete skapar transparens och delaktighet och underlättar uppföljning för att kunna göra justeringar där det behövs. Oavsett projekt kan ni enkelt hantera planering och rapportering och snabbt följa upp framsteg för att säkerställa att målen nås.

Höga säkerhetskrav

Med digitalisering av processer kommer också högre säkerhetskrav. Med Stratsys kan myndigheten samla all information på ett säkert ställe och själva välja vem som får tillgång till informationen.

Upptäck våra produkter

Vi hjälper dig som arbetar på myndighet med allt från planering, uppföljning eller rapportering. Allt samlat i en och samma plattform.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster. Med integrationer mot Trimma och Konstrukt kopplar du enkelt samman budget och prognos med din strategiska planering. Det ger dig bättre koll på planerings- och uppföljningsprocessen.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör just myndigheter.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa myndigheter. Kontakta oss idag och kom igång ni också.