Fler möjligheter med Enterprise

Stratsys Enterprise är vår utökade lösning av Stratsys grundplattform. Den erbjuder bland annat ökad säkerhet och full integrationsaccess. Dessutom får du en egen Customer Success Manager som hjälper dig att få ut maximalt värde av plattformen.

stratsys-enterprise-chat

Utökad säkerhet

Höj er säkerhet ytterligare en nivå med hjälp av utökad kontroll över känslig data, administration och accesser.

Integrationer

Öka värdet av plattformen med hjälp av färdiga integrationer eller skapa dina egna i vår utvecklarportal. 

Premium service

Maximera användandet med hjälp av de kringtjänster som ingår - allt från personlig rådgivare till utökad teknisk support.

Fördelarna med Enterprise

Har din organisation behov av utökad funktionalitet? Då är en uppgradering till Enterprise en god investering. Stratsys är flexibel och du kan välja Enterprise direkt eller byta från grundplattformen när behoven förändras.

Stratsys

Grundplattformen ingår alltid när du köper någon av Stratsys produkter. Detta ingår:
 • Teknisk support
 • Säkerhet
 • Centraliserad användarhantering
 • SSO
 • Drift
 • Underhåll
 • Utökat säkerhetsskydd
 • Isolerade miljöer för produkter
 • Egna testmiljöer
 • Utvecklarportal för egna integrationslösningar
 • Integrationsadaptrar: Nyckeltalsintegration & Gränssnittsintegration
 • Insiktsportal
 • Webbpublicering av rapporter, vyer, rapporter och årshjul
 • Egen Customer Success Manager
 • Premiumsupport
 • DO-appar för alla anställda

Stärk organisationens säkerhet och utöka er kontroll

Idag har organisationer högt ställda säkerhetskrav för att skydda exempelvis kritisk affärsdata eller känslig samhällsinformation. Med Enterprise kan du enkelt administrera användare och behörigheter vilket ger dig full kontroll över vem som har tillgång till er data. 

enterprise-navigation-1

Ökad kontroll av säkerheten

Möjligheten att skapa isolerade miljöer för dina produkter minskar risken för informationsläckage. Genom att du kan styra mer själv och får full insyn i plattformen får du även större kontroll över säkerheten.

Lätt att administrera

Du hanterar enkelt åtkomst för användare och grupper. Du kan också synka Stratsys med Office 365 eller lokalt AD för ännu snabbare hantering. Det blir helt enkelt en smidigare, säkrare och mer resurseffektiv användaradministration.

Full kontroll

Möjlighet att styra accesser för anställda och Stratsys support. Ger full insyn i inloggningar och inloggningsförsök samt möjlighet att styra vem som har tillgång till er data.

Nyttja färdiga integrationslösningar

Kom igång snabbt med integrationer genom att använda våra tekniska integrationslösningar. De adaptrar som ingår är för nyckeltalsintegration och gränssnittsintegration.

Utveckla egna integrationer

Med hjälp av vår Utvecklarportal kan du på egen hand bygga integrationer mot vårt REST-API. Du styr centralt vad som ska integreras och kan själv hantera nycklar och säkerhet. De egna integrationerna ger en större flexibilitet i ert arbete.
 

Presentera information utanför Stratsys

Genom att använda vår tjänst för webbpublicering kan du presentera och synliggöra utvalda rapporter, vyer och årshjul till externa intressenter på er hemsida eller annan webbplats. Det kan också nyttjas till att publiceras på intranätet för att nå ut bredare i organisationen.

Premium Service

Som Enterprisekund får du tillgång till en rad extra förmåner – allt från en personlig rådgivare, utökad teknisk support och fler databaser för test och utbildningDu får allt stöd du behöver för att arbeta med Stratsys på bästa sätt.

Stratsys_Göteborg_2022-39

En egen Customer Success Manager

Känn dig trygg med att du har en kunnig rådgivare som arbetar proaktivt med att din organisation ska få ut maximalt värde av Stratsys. Med en dedikerad Customer Success Manager får ni en värdefull resurs som lär känna er förvaltningsorganisation och kommer med förbättringsförslag som möter era behov.

Premiumsupport

Låt användare få tillgång till vår supportchat direkt i plattformen och gör det möjligt för alla dina lokala administratörer att få stöttning av vår tekniska support. Genom att snabbt få hjälp ges rätt förutsättningar att använda verktyget maximalt. Extra värdefullt under rapporteringstunga perioder då frågor från olika håll kan uppstå.

Djupare insikter

I Stratsys får du tillgång till det vi kallar Insiktsportalen, som hjälper dig att förstå användarbeteenden och ger dig underlag till hur du kan förbättra och ge stöd till organisationen. Du får goda insikter i hur engagemanget ser ut i organisationen och kan agera proaktivt för att rikta insatserna rätt.

Egna testmiljöer

Med egna testmiljöer kan du prova dina idéer själv istället för att göra en separat beställning till oss. Dessutom kan du skapa utbildningsdatabaser där användare kan öva i lugn och ro utan att det påverkar den skarpa miljön.

Vill du veta mer om Stratsys Enterprise?

Kontakta oss idag för att få veta mer om fördelarna med Enterprise och vilket värde det kan ge er organisation.

Stratsys-CTA-3D-arcs