Möt kraven i GHG-protokollet

Har ni koll på era växthusgasutsläpp och klimatpåverkan? Klimatberäkningar har stått i fokus för många företag sedan ett tag tillbaka och desto fler får nu krav på sig att kunna redogöra och rapportera växthusgasutsläpp kopplat till verksamheten. Stratsys erbjuder ett användarvänligt systemstöd för att rapportera enligt scope 1, 2 och 3.

Vad innebär GHG-protokollet?

GHG (Greenhouse Gas Protocol) är ett standardiserat ramverk för att kvantifiera och hantera växthusgasutsläpp. Syftet med ramverket är att öka medvetenheten hos företag om sin klimatpåverkan och var utsläppen sker. Genom insamling av aktivitetsdata och beräkningar ges insikter kring utsläppen i olika delar av värdekedjan. Det ger en bra bas för att arbeta aktivt med åtgärder för att minska klimatpåverkan.

  • Identifiera aktiviteter som ger utsläpp och börja mäta
  • Beräkna och rapportera verksamhetens utsläpp
  • Minska verksamhetens klimatpåverkan
ghg-protocol-stratsys

Så hjälper Stratsys er med GHG-rapporteringen

Förenkla rapporteringen av scope 1, 2 och 3-utsläpp

Har ni koll på hur ni ska rapportera scope 1, 2 och 3? För att underlätta rapporteringen av klimatpåverkan delas utsläppen in i tre kategorier. Med Stratsys kan ni på ett enkelt sätt rapportera enligt ramverket, genom att utsläpp från aktivitetsdata beräknas och väljs in till rätt scope för summering.

GHG-scope1-2-3

Koppla er aktivitetsdata med relevanta emissionsfaktorer

Genom att koppla er aktivitetsdata med relevanta emissionsfaktorer kan utsläppen beräknas. Med Stratsys produkt Hållbarhetsstyrning får ni tillgång till vår emissionsfaktorskalalog som innehåller en mängd faktorer från öppna källor för beräkning av utsläpp av koldioxidekvivalenter, CO2e. Ni kan även enkelt lägga till egenvalda emissionsfaktorer.

emission-factor-catalogue

Analysera klimatutsläppens källor och identifiera åtgärder

Klimatberäkningar utgör en förutsättning för att identifiera var åtgärder ska fokuseras för att minska klimatpåverkan. Med hjälp av Stratsys kan ni på ett enkelt sätt analysera var de större utsläppen sker både vad gäller i förhållande till olika utsläppskategorier och olika delar av verksamheten, exempelvis hur det ser ut för olika kontor eller affärsområden. Detta förenklar arbetet och hjälper er att identifiera åtgärder att arbeta med.

ghg-scope-3 (1)

Få stöd för ett effektivt hållbarhetsarbete

Visualisering av GHG

Visualisera klimatberäkningarna aktivitet för aktivitet eller scope för scope. I Stratsys får ni en tydlig överblick över hur er klimatpåverkan ser ut över tid.

Nyckeltalsbank

I vår produkt finns en mängd färdiga nyckeltal för insamling av aktivitetsdata och beräkning av utsläpp redo att användas.

Koppling till CSRD och ESRS upplysningskrav

GHG-protokollet ingår som krav i CSRD och i vår produkt får ni den överblick som ni behöver för att kunna möta kraven för er hållbarhetsrapportering.

Upptäck fler fördelar med Stratsys hållbarhetsprodukt

Med Stratsys kan du enkelt samla arbetet kring regulatoriska krav i en plattform och samtidigt engagera hela organisationen i hållbarhetsarbetet.

sustainability-management-bashboard (1)
background-3d-blobs-stratsys (1)