Bygg och fastighet

Digitalisera era processer med Stratsys

Stratsys hjälper bolag inom bygg, entreprenad och fastighet att möta en föränderlig omvärld. Våra produkter hjälper er med allt från systematiskt kvalitetsarbete till hållbarhetsrapportering. Upptäck våra produkter idag.

Bygg och fastighet - systemstöd
peab-logo-color
jm-logo-1
sb_logo_rgb
vectura_logotype2
Stockholmshem-logo-colour
indus-1

En bransch med komplexa utmaningar

Bygg-, entreprenad och fastighetsbranschen står inför komplexa utmaningar. En snabbföränderlig omvärld har ökat företagens behov av digitalisering, agil styrning och hållbara affärsmodeller. Behovet av en levande affärsplanering är stort, där progress och utfall på strategier kan mätas i realtid för att proaktivt kunna agera på dem. 

Bygg och fastighet - systemstöd Stratsys

Den digitala transformationen

För att lyckas med sin affärsplanering och sitt operativa strategiarbete ser många bolag bortom befintliga verksamhetssystem efter mer innovativa digitala plattformar. Det ger ökad möjlighet att kunna säkerställa hållbarhet och konkurrenskraft i framtiden. Stratsys erbjuder smarta digitala produkter inom flera områden, som till exempel affärsplanering, riskhantering och hållbarhetsrapportering. 

Bygg och fastighet digitalisering

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs