Bygg- & fastighetsbranschen

Digitalisera era processer med Stratsys

Stratsys hjälper bolag inom bygg, entreprenad och fastighet att möta en föränderlig omvärld. Våra produkter hjälper er med allt från systematiskt kvalitetsarbete till hållbarhetsrapportering. Upptäck våra produkter idag.

En bransch med komplexa utmaningar

Bygg-, entreprenad och fastighetsbranschen står inför komplexa utmaningar. En snabbföränderlig omvärld har ökat företagens behov av digitalisering, agil styrning och hållbara affärsmodeller. Behovet av en levande affärsplanering är stort, där progress och utfall på strategier kan mätas i realtid för att proaktivt kunna agera på dem.

Den digitala transformationen

För att lyckas med sin affärsplanering och sitt operativa strategiarbete ser många bolag bortom befintliga verksamhetssystem efter mer innovativa digitala plattformar. Det ger ökad möjlighet att kunna säkerställa hållbarhet och konkurrenskraft i framtiden. Stratsys erbjuder smarta digitala produkter inom flera områden, som till exempel affärsplanering, riskhantering och hållbarhetsrapportering. 

Vi löser era utmaningar

Strategisk planering

Stratsys hjälper er att realisera den strategiska planen, att prioritera rätt och följa upp i realtid. 

Riskhantering & internkontroll

Stratsys Risk & Kontroll ger dig verktygen för riskhantering, riskanalyser och internkontrollarbete.

Hållbarhetsrapportering

Att levandegöra hållbarhetsarbetet och få in hållbarhetsmålen som en integrerad del i affärsplaneringen och att tydligt kunna visualisera viktig energi- och miljödata.

Kvalitetsledning

Förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov genom systematiskt kvalitetsarbete. 

Upptäck ett urval av våra produkter

Stratsys erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat. Här är exempel på de produkter som kan nyttjas för dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just bygg- och fastighetsbranschen. Kontakta oss idag och kom igång ni också.