Privat sektor

Bygg & Fastighet

BOKA DEMO

Några av våra kunder
inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Stratsys erbjuder smarta digitala produkter inom affärsplanering, hållbarhetsrapportering, kvalitetsarbete samt portfölj- och projektstyrning. Våra kunder inom Bygg- och Fastighetssektorn använder Stratsys för det strategiska, taktiska och operativa arbetet med affärs- och verksamhetsplanen, för att effektivisera sin projekthantering, förbättra hållbarhetsarbetet samt för att systematisera sitt kvalitetsarbete.

Strategisk-planering (1)
Affärsplanering & Hållbarhet

Led och styr verksamheten utifrån en hållbar och agil affärsstrategi där hållbarhetsmålen är tydligt integrerade i den strategiska planen och fokus ligger på exekvering för kontinuerliga förbättringar och resultat. 

> Strategisk planering
> Hållbarhet

quality-management
Kvalitetsledning

Förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov genom systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys plattform. Vi erbjuder ett digitalt verktyg som stödjer såväl det strategiska arbetet på ledningsnivå, som det operativa arbetet längre ut i verksamheten.

> Kvalitetsledningsystem

Strategisk-planering (1)
Affärsplanering & Hållbarhet

Led och styr verksamheten utifrån en hållbar och agil affärsstrategi där hållbarhetsmålen är tydligt integrerade i den strategiska planen och fokus ligger på exekvering för kontinuerliga förbättringar och resultat. 

> Strategisk planering
> Hållbarhet

quality-management
Kvalitetsledning

Förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov genom systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys plattform. Vi erbjuder ett digitalt verktyg som stödjer såväl det strategiska arbetet på ledningsnivå, som det operativa arbetet längre ut i verksamheten.

> Kvalitetsledningsystem

Läs mer i vår Kunskapshub!