Ligg steget före med Strategisk planering

Tydliggör er affärsplan så att fler i organisationen involveras, bidrar och arbetar mer effektivt. Med Stratsys hjälper vi er att realisera den strategiska planen, att prioritera rätt och följa upp i realtid. Vi gör det enkelt att ligga steget före.

strategic-planning-gadgets (1)
vattenfall-logo
logo-strukton-rail
Stim-logo
returpack-logotyp-1

Överblick

Säkerställ resultat

Få rätt saker gjorda, av rätt personer, vid rätt tillfälle. I Strategisk planering kan du visualisera organisationens övergripande mål, koppla till strategier och bryta ner dem till aktiviteter på individnivå. Säkerställ resultat hela vägen genom att planera, fördela och följa upp direkt i ett och samma verktyg.

strategic-planning-thread (1)
background-3D-blobs (1) (1)

Analys

Uppföljning i realtid

Ta kontroll över organisationens utveckling genom att planera och följa upp direkt i Strategisk planering - i realtid. Stratsys erbjuder flexibilitet i visualisering av olika vyer där du snabbt kan identifiera eventuella hinder, problem eller kritiska utmaningar som kräver extra uppmärksamhet att snabbt agera på.

strategic-planning-graphs (1)

Engagemang

Öka deltagandet

Med vår produkt får du enkla verktyg för att tillgängliggöra det strategiska arbetet för hela organisationen, från ledning ut i linjen. Genom gemensamma arbetsytor och full transparens, är det enkelt att arbeta tillsammans vilket leder till ökat deltagande och engagemang i hela organisationen.

do-board-lists (2)

Exempel på ramverk du kan arbeta med i Stratsys

Stratsys produkt för Strategisk Planering stödjer er i arbetet med affärsplanering, exempelvis utifrån dessa ramverk.

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard syftar till att balansera strategiska framsteg med ekonomiska framsteg, vilket gör det möjligt för beslutsfattare att få en mer robust bild av hur en organisation presterar. Det balanserade styrkortsramverket tillåter organisationer att koppla strategisk planering med daglig ledning utifrån flera perspektiv.

Objectives and Key Results (OKR)

Objectives and Key Results är utformat för att involvera och motivera medarbetareistället för att begränsa och sätta krav Key Results ska genomföras per kvartal och vara högt satta. Key Results är Actions som är mätbara och högt målsatta. Resultat som behöver nås för att leverera på Objective. En Key Result påverkar alltid inkomst, tillväxt, aktiva användare eller kundnöjdhet. 

Kombination av BSC & OKR

BSC kan användas med OKR på ett kompletterande sätt, särskilt på seniornivå. Där kan BSC:s strategikarta hjälpa bolagskoncernen och ledningsgrupp att sätta riktning och ger en bild över resultat. Samtidigt som verksamheter arbetar fokuserat med att skapa resultat genom tydliga OKR:s.

Eftersom sunda organisationer strävar efter att hälften av sina mål ska komma nerifrån och upp, är en BSC-strategikarta ett utmärkt sätt att se till att företagets ledning har koll på de viktigaste strategierna. Samtidigt som OKR kommer underifrån och tydliggör det viktigaste för enskilda avdelningar och team för kvartalet. BSC hjälper till att utveckla holistiska strategier och OKR:s säkerställer att strategier inte blir för makro.

Management by Objectives (MBO)

Management by Objectives har fyra kritiska komponenter:

1. Mål som är utmanande men nåbara.
2. 
Kontinuerlig återkoppling,
3. Belöning för nådda 
resultat.
4. Konstant fokus på personlig utveckling. 

Till skillnad mot OKR fördelas Objectives ut i organisationen och förväntas att bli genomfört inom given tidsram. MBO används för att säkerställa att medarbetare har en tydlig förståelse för deras roll och ansvar i relation med företagets övergripande framgång.

Six Sigma

Six Sigma är en metod som fokuserar på att minska risken för fel i företagets processer. Genom analys av statistik och data ges ökad prestanda i leveransprocesser och minskande processvariation. Fokus är att minska antalet defekter, förbättra de anställdas moral och förbättra kvaliteten på produkter eller tjänster, vilket alla bidrar till en högre lönsamhetsnivå.

Hoshin Kanri

Är en strategisk planeringsprocess som även brukar kallas Hoshin Planning, Policy Management eller Lean Strategy Deployment. Syftet är att förbättra en organisations kommunikation kring dess styrning och på så sätt själva styrningen. Tanken är att en sjustegsprocess ska resultera i en minskning av onödiga arbetsuppgifter, som ofta är resultatet av dåliga förvaltningsprocesser och bristande riktning. Metodiken kommer ifrån japan och är direktöversatt ifrån ”kompassnålsstyrning”. 

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
ai-generated-results-business-planning

Fördelarna med Stratsys

Allt på ett ställe

Samlar strategiarbetet på en gemensam plattform och skapar ett enhetligt arbetssätt.

Datainsamling

Förenklar insamling av data från olika delar av organisationen.

Förenklar uppföljning

Förenklad och effektiviserad uppföljning av strategiarbetet.

Transparens

Rollbaserad åtkomst och transparens gör att alla får tillgång till rätt information när de behöver den.

Efterlevnad

Gör det lättare att hålla koll på och uppfylla satta krav och ramverk.

Lätt att integrera

Integrationslösningar som möjliggör komplettering med flera system.

stratys-uspar (1)

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

40+

system som går att integrera med Stratsys.

500+

kunder över hela världen.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs