Strategisk planering

Tydligare riktning för en agil styrning

Med ett strategiverktyg för planering och uppföljning får du en heltäckande översikt över organisationens viktiga KPI’er.

INGÅR ALLTID: DO-APPAR, STRATSYS PLATTFORM

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Strategi

Bryt ned övergripande strategi till operativt arbete

Visualisera organisationens övergripande mål och strategier och bryt ned dem till operativa uppgifter. Tydliggör hur mindre enheters mål kopplar mot den övergripande strategin och skapa meningsfullhet på såväl team- som individnivå. Koordinera din organisation, sätt tydliga deadlines på aktiviteter och ansvarsfördela mellan roller.

Läs mer STÄNG

Analys-strategisk-planering
Arbeta i hela organisationen

Med en struktur som speglar organisationsträdet skapas en samlad helhetsbild över mål och strategier. Varje enhet arbetar på en egen yta med att skapa strategier som linjerar med organisationens övergripande mål. Detta möjliggör relevant styrning i hela organisationen och att på individnivå se hur det egna arbetet kopplar mot de övergripande målen.

Definiera Mål, Strategier och Resultatindikatorer

Visualisera hur teamens strategier linjerar med organisationens övergripande målsättningar. Ansvarsfördela mellan roller i organisationen och sätt tydliga deadlines. Genom att synliggöra den röda tråden tydliggörs hur en specifik aktivitet kopplar mot de övergripande målen.

Filtrera informationen

Filtrera bland data och anpassa vad som visas i vyn beroende på vilket underlag du önskar i ett visst sammanhang. Visa strategier ifrån flera olika delar av organisationen eller titta på just det du är ansvarig för.

Analys-strategisk-planering
Arbeta i hela organisationen

Med en struktur som speglar organisationsträdet skapas en samlad helhetsbild över mål och strategier. Varje enhet arbetar på en egen yta med att skapa strategier som linjerar med organisationens övergripande mål. Detta möjliggör relevant styrning i hela organisationen och att på individnivå se hur det egna arbetet kopplar mot de övergripande målen.

Definiera Mål, Strategier och Resultatindikatorer

Visualisera hur teamens strategier linjerar med organisationens övergripande målsättningar. Ansvarsfördela mellan roller i organisationen och sätt tydliga deadlines. Genom att synliggöra den röda tråden tydliggörs hur en specifik aktivitet kopplar mot de övergripande målen.

Filtrera informationen

Filtrera bland data och anpassa vad som visas i vyn beroende på vilket underlag du önskar i ett visst sammanhang. Visa strategier ifrån flera olika delar av organisationen eller titta på just det du är ansvarig för.

Analys

Synliggör organisationens progress mot mål

Följ KPI’er och organisationens progress mot uppsatta mål. Få full uppsyn över organisationens resultat i realtid direkt på din dashboard. Skapa förutsättningar för löpande analys och agil styrning genom en heltäckande överblick över pågående arbeten på olika nivåer och få snabbt syn på status och hinder så att du kan agera på det som kräver din uppmärksamhet. 

Läs mer STÄNGSpara tid genom att samla viktiga KPI'er i automatiserade dashboards

Gör organisationens viktigaste KPI'er tillgängliga för medarbetare genom att visualisera dem på en dashboard. Få löpande uppdateringar över hur arbetet med strategier fortgår samt utfall på indikatorer i en gemensam arbetsyta. Se till att viktig information enkelt når chef eller ledningsgrupp och möjliggör rätt stöd om hinder har uppstått. Skapa samtidigt förutsättningar för fördjupad analys.

Analys_child_dashboardSpara tid genom att samla viktiga KPI'er i automatiserade dashboards

Gör organisationens viktigaste KPI'er tillgängliga för medarbetare genom att visualisera dem på en dashboard. Få löpande uppdateringar över hur arbetet med strategier fortgår samt utfall på indikatorer i en gemensam arbetsyta. Se till att viktig information enkelt når chef eller ledningsgrupp och möjliggör rätt stöd om hinder har uppstått. Skapa samtidigt förutsättningar för fördjupad analys.

Analys_child_dashboard

To-Do

Förenkla samarbete och kommunikation

Bryt ned strategier i projekt och ge tillfälliga team en gemensam arbetsyta för framgångsrik exekvering. Dela brädor och kort över funktionsgränser för en mer effektiv organisation. Do-board ger dig en värdefull tydlighet mellan det strategiska och det operativa arbetet och skapar förutsättningar för ett effektivt genomförande.

Läs mer STÄNG
Ange deadline, tillsätt ansvarig och skapa delaktiviteter

För varje kort på en bräda finns möjligheten att tillsätta en person som ansvarar för att uppgiften exekveras. Ange deadline och skapa sedan delaktiviteter som ska genomföras av en eller flera personer. Möjliggör en effektiv exekvering genom att synliggöra ansvarsområden och skapa en samarbetsyta där alla kan checka av delaktiviteter i takt med att uppgifter utförs.

Illustration

Säkerställ tillgång till den senaste informationen

Genom en gemensam arbetsyta med uppdateringar i realtid säkerställs att alla kan bilda sig en överblick och att medarbetare alltid har tillgång till den senaste informationen.

Prioritera i egna To-do

Enskilda medarbetare kan skapa personliga brädor för att få en tydlig överblick över ansvarsområden och för att snabbt kunna prioritera och omprioritera i den egna To-do'n.

Ange deadline, tillsätt ansvarig och skapa delaktiviteter

För varje kort på en bräda finns möjligheten att tillsätta en person som ansvarar för att uppgiften exekveras. Ange deadline och skapa sedan delaktiviteter som ska genomföras av en eller flera personer. Möjliggör en effektiv exekvering genom att synliggöra ansvarsområden och skapa en samarbetsyta där alla kan checka av delaktiviteter i takt med att uppgifter utförs.

Illustration

Säkerställ tillgång till den senaste informationen

Genom en gemensam arbetsyta med uppdateringar i realtid säkerställs att alla kan bilda sig en överblick och att medarbetare alltid har tillgång till den senaste informationen.

Prioritera i egna To-do

Enskilda medarbetare kan skapa personliga brädor för att få en tydlig överblick över ansvarsområden och för att snabbt kunna prioritera och omprioritera i den egna To-do'n.

Läs mer i vår kunskapshub!