Strategisk planering

Ligg steget före

Tydliggör din strategi så att fler i din organisation involveras, bidrar och arbetar mer effektivt med din strategiska plan. Med Stratsys hjälper vi dig att realisera den strategiska planen, att prioritera rätt och följa upp i realtid. Vi gör det enkelt att ligga steget före.

BOKA DEMO
Vi är framförallt nöjda med hur användarvänligt verktyget är, det har underlättat för att skapa ett gemensamt arbetssätt genom hela organisationen. Stratsys konsulter har också varit duktiga, lyhörda och stöttat oss med idéer hela vägen.
Björn Österby
Utvecklingsstrateg, Lindesberg
Nu är det lätt att komma åt den information man behöver och att ha uppsikt över hur vi ligger till i förhållande till målen. Innan vi hade Stratsys arbetade vi manuellt med rapporter i Word och Excel, vilket försvårade samarbetet mellan de olika delarna i organisationen.
Josefin Moback
Verksamhetscontroller, Hyresgästföreningen
Med hjälp av Stratsys verktyg kan vi få en mer överskådlig bild av verksamheten, som vi kan använda vid planering, dialog och uppföljning. Årsskifteshanteringen i Stratsys är till exempel en funktion som kommer att hjälpa oss mycket, då man får med sig förra årets indikatorer och aktiviteter in i nästa planeringsår.
Per-Ola
Ekonomichef, C4 Energi