Möt kraven i GDPR

Säkerställer ni att er hantering av personuppgifter följer GDPR? Det är avgörande för varje organisation att proaktivt arbeta för att minimera riskerna i hanteringen av personlig information. Stratsys erbjuder ett digitalt stöd för att ni ska kunna uppfylla kraven och stärka ert dataskydd.

Vad innebär GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s dataskyddsförordning som syftar till att skydda personuppgifter och säkerställa att dessa hanteras korrekt. GDPR ställer höga krav på att organisationer hanterar personuppgifter på ett lagligt, transparent och säkert sätt.

  • Insamling och hantering av personuppgifter
  • Lagring av personuppgifter
  • Skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller skada
gdpr (1)

Så kan Stratsys hjälpa er med efterlevnad av GDPR

Kartlägg och dokumentera personuppgiftsbehandlingar

Hantering av personuppgifter innebär ofta stora datamängder och mycket att ha koll på. En vanlig utmaning många organisationer har är att effektivt kartlägga och dokumentera personuppgifter. Med hjälp av Stratsys kan ni göra detta på ett enkelt och tidseffektivt sätt.

document-data-processing-2

Identifiera och hantera risker

Har ni koll på era potentiella risker kopplat till hantering av personuppgifter? I vår produkt kan ni enkelt identifiera, bedöma och hantera potentiella risker kopplat till enskilda personuppgiftsbehandlingar. Detta med målet att skydda de registrerades integritet och minimera riskerna vid sådana behandlingar som innebär hög risk.

risk-overview-in-stratsys

Synergier med informationssäkerhet

GDPR handlar inte enbart om att efterleva lagstiftning, utan också att säkerställa den personliga integriteten hos de registrerade och bygga förtroende hos medborgare, kunder och intressenter. Stratsys stöttar er att dokumentera informationen på ett enkelt sätt samt säkerställa och följa upp att informationen är rätt i omfattning, tillgänglig, konfidentiell och spårbar.

synergier-risk

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Översikt

Få en översikt av GDPR-arbetet för hela organisationen och per personuppgiftsansvarig. Ni kan även se var personuppgifter behandlas, utifrån organisatorisk enhet och informationstillgång. 

Dokumentation

Det ska vara lätt att göra rätt – därför finns det färdiga mallar för hur ni kan hantera och dokumentera personuppgiftsbehandlingar på ett enkelt och tidseffektivt sätt.

Riskbedömning och hantering

Ta fram analyser för risker kopplat till personuppgiftsbehandlingen, såsom konsekvensbedömning och analys av tredjelandsöverföring.

Upptäck fler fördelar med Stratsys

Med Stratsys produkt för Informationssäkerhet & dataskydd kan du enkelt samla arbetet kring regulatoriska krav i en plattform och samtidigt engagera hela organisationen i arbetet.

information-security-dashboard
background-3d-blobs-stratsys (1)

Vanliga frågor och svar

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) ställer strikta krav på behandling och skyddet av personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte det tidigare dataskyddsdirektivet från 1995. GDPR syftar till att stärka dataskyddet för alla personer inom EU och reglera hur organisationer hanterar personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser och krav för användning, lagring, insamling och delning av personuppgifter.

Vem gäller GDPR för?

Riktlinjerna gäller för företag som behandlar personuppgifter från invånare i EU. Även om din verksamhet inte är lokaliserad inom EU, men hanterar data från EU:s medborgare, omfattas du av GDPR.

Vad räknas som en personuppgift?

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. För att ge några exempel kan det vara namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Även foton och ljudinspelningar på personer klassas som personuppgifter. 

Vad är en konsekvensbedömning?

En konsekvensbedömning är en process där man utvärderar och analyserar potentiella risker kopplat till hanteringen av personuppgifter. Målet är att skydda de registrerades friheter och rättigheter. 

När behöver man göra en konsekvensbedömning?

En konsekvensbedömning ska alltid göras om det finns en risk att personuppgiftsbehandlingen bryter mot en persons friheter och rättigheter. I tveksamma fall är rekommendationen ändå att göra en konsekvensbedömning. Det viktigaste är att personuppgifterna är säkra och därför är det bättre att göra en konsekvensbedömning för mycket än en för lite.