Allt om GRC

Risk och kontroll handlar inte bara om lagefterlevnad. Ett effektivt GRC-arbete kan vara lika värdefullt för bolagets tillväxt, som för att leva upp till lagkrav och undvika ekonomiska påföljder. Nedan har vi samlat innehåll just kring ämnet GRC som du kan ta del av.

GRC definierat

GRC står för Governance (styrning), Risk management (riskhantering) och Compliance (regelverksefterlevnad). Kort och gott handlar GRC om en organisations förmåga att kunna nå mål, hantera risker samt agera utefter olika lagar och regler.