När Avanza växte ur sitt GRC-system såg de nya möjligheter i Stratsys. En vinnande kombination av användarvänlighet och kundbemötande avgjorde saken, och i dag planerar man att föra in allt fler processer i sitt nya system. 

Avanza har revolutionerat bankbranschen med sin digitala plattform för sparande och bolån. Visionen är "att skapa en bättre framtid för miljoner människor". Hur det går? I skrivande stund är antalet kunder uppe i över 1,7 miljoner och Avanza har vunnit SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder tolv år i rad. 

 

Skalbarhet och användarvänlighet i fokus 

Hösten 2020 fann Avanza att de hade vuxit ur sitt GRC-system och behövde se sig om efter ett nytt. Johan Nilsson, Risk Officer på Avanza, beskriver det som att bolaget just då genomgick en mognadsresa. 

– Det gamla systemet matchade inte längre våra behov och ambitioner. Vi kände att vi inte kunde utvecklas och växa i det. 

Eftersom Avanza ville ta ett nytt steg i sin utveckling hade de gjort en detaljerad behovsanalys. Johan berättar att det fanns en egenskap som stod extra högt i kurs: 

 

"Användarvänlighet var den viktigaste parametern. Det är superviktigt att systemet är enkelt att jobba i, så att det blir en kort startsträcka för oss som ska använda det. Vi ville även kunna koppla våra risker och incidenter till processer istället för till silos i form av enheter eller avdelningar – det är nämligen så vi jobbar internt."

- Johan Nilsson, Avanza

Helhetsbilden var en nyckelfaktor 

Efter att Avanza hade utvärderat en rad olika system stod Stratsys som vinnare. En av de avgörande faktorerna var möjligheten att få en tydlig helhetsbild och att kunna övervaka och implementera processer på en och samma plats. 

Enligt Johan framgick det också tydligt att det nya systemet skulle förenkla och effektivisera Avanzas dagliga arbete: 

 

– Vi såg att Stratsys skulle ge oss klart större möjligheter än vi hade innan. Och vad gäller vårt viktigaste kriterium, användarvänlighet, var vi absolut i mål. Vi skulle också få möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning med mera till processer – precis som vi hade efterfrågat. Att kunna se och skära i informationen på det sättet är mycket smidigt och tidsbesparande.

 

Avanza har nu varit kund hos Stratsys i drygt ett år. Johan Nilsson beskriver hur de nyttjar systemet i sin verksamhet i dag:  

– Vi använder Stratsys på en övergripande nivå i vårt riskarbete. En viktig del är Risk & Kontroll som vi använder för att bedöma just risker och kontroller efter en mängd olika parametrar. När vi identifierar risker som kräver särskilda åtgärder använder vi det också för vår åtgärdshantering.

Avanza_logotyp
Behov
Avanza sökte ett mer skalbart och användarvänligt GRC-system.
Lösning
Implementerade Stratsys som verktyg för sitt övergripande riskarbete.
Resultat
Har fått ett system som är mer användarvänligt, skapar en tydlig överblick samt förenklar och effektiviserar Avanzas dagliga arbete.
Expandera Minska

Upptäck produkten Avanza använder för sitt riskarbete

Lyckad riskhantering och internkontroll ger dig inte bara trygghet, det skapar processer som länkar samman alla affärsfunktioner och gör det möjligt att förändra ett företag i grunden.

Kundbemötande i fokus

En annan avgörande faktor vid val av leverantör var hur Stratsys utmärkte sig som leverantör och samarbetspartner: 

 

"Vi upplevde att Stratsys var ett modernt företag som kulturellt låg nära oss. Dessutom var de väldigt tillgängliga under hela urvalsprocessen. Så förutom att produkten uppfyllde våra krav var det mycket kemin mellan oss och Stratsys som gjorde att vi valde dem."

 _MG_8980-2

 

Johan kan också bekräfta att Stratsys lever upp till det positiva första intryck han fick under urvalsprocessen: 

– Vi fick snabbt en god relation med teamet på Stratsys. De är väldigt inlyssnande och flexibla, vilket såklart gör ett så här stort systembyte mycket enklare att ro i land. Stratsys ger oss en helt annan uppmärksamhet än vår gamla leverantör gjorde. Vi uppskattar verkligen deras kundbemötande – och det kommer man långt på! 

Fortsätter att växa tillsammans  

Enligt Johan jobbar Avanza just nu på att föra in ännu fler processer i systemet. Han nämner bland annat informationssäkerhet och kontinuitetshantering. 

– Under andra kvartalet av 2022 ska alla systemägare och processägare ute i verksamheten börja informationsklassa sina tillgångar i Stratsys. Vi har stora förhoppningar om att det kommer underlätta arbetet. Det blir spännande att få se hur det funkar!  


johan-nilsson-avanza-stratsys

Johan Nilsson, Risk Officer på Avanza

Boka demo idag för att se vad Stratsys kan göra för er organisation