Stratsys Plattform

Integrationer & API

Uppnå er fulla potential med Stratsys. Skapa enkelt  integrationer mot andra system
och digitala tjänster  med Stratsys integrationslösningar.

Integration

Användarhantering

En enkel, sömlös och säker inloggning för alla era användare. Med AD-synkronisering får du även en automatiskt överföring av era användare samt full kontroll över vilka behörigheter dom har.

 

Läs mer STÄNG
Single-Sign-On (SSO)

Single Sign-On (SSO) ger dig möjlighet till sömlös inloggning i flera olika system samtidigt. Skapa enkelt ett säkert gemensamt inlogg för alla era system och Stratsys produkter så att användare aldrig behöver slösa tid på att leta efter rätt lösenord igen.

Bättre användarupplevelse
Automatisk inloggning samtidigt som inga inloggningsuppgifter sparas.

Sparar tid
Både för användare och administratörer.

Ökad säkerhet
Alla inloggningsuppgifter sköts centralt och minskar risken för borttappade lösenord och intrång.

Användarsynkronisering
*INGÅR I ENTERPRISE

AD-synkronisering är en integrerad användarhantering som göra så att dina användare automatiskt överförs från er databas eller katalogtjänst. På så sätt får du full kontroll över vilka behörigheter som en användare har.

Sparar tid för administratörer
Användare behöver inte administreras manuellt i Stratsys.

Enkel användarhantering
Om en användare slutar inaktiveras denna automatiskt i Stratsys.

Realtidsuppdatering av användare
Användarinformationen är alltid uppdaterad efter databas eller katalogtjänst.

Integration

Datainhämtning

Hämta in data från andra system och visa upp i Stratsys för att minska dubbelarbete och lägga tid på rätt saker.

 

Läs mer STÄNG
Nyckeltalsadapter
*INGÅR I ENTERPRISE

Nyckeltalsadaptern gör det möjligt för din organisation att automatisera dataöverföring från externa system till Stratsys. Den vanligaste data som förs över till Stratsys är utfallsdata från nyckeltal och ekonomisiffror.

Kvalité i analysen
Siffror läses in automatiskt och kvalitetssäkras

Tidsbesparing och minskad risk för fel
Användarna behöver inte skriva in data manuellt

Ökad användarvänlighet
Vid uppföljning finns korrekt data redan inrapporterat

Tabelladapter

Tabelladaptern ger dig möjlighet att automatiskt överföra tabelldata till rapporter i Stratsys. Tabellerna kan enkelt väljas in direkt i Stratsys gränssnitt och uppdateras i realtid.

Tidsbesparing
Användaren behöver inte skriva in data manuellt i olika tabeller

Minskad risk för fel
Tabellen läses in från externt system och kan inte ändras i Stratsys

Uppdaterad data
Det senaste värdet som finns i ditt system visas i realtid i Stratsys tabeller

Kolada-adapter

Kolada-adaptern gör det möjligt för er att automatiskt hämta nyckeltal från Kolada till Stratsys. Adaptern möjliggör också automatisk inhämtning av jämförelsevärden så att kommuner och regioner kan jämföra sig mot andra.

Transparens
Ger en tydlig bild över hur kommunen/regionen ligger till i förhållande till andra kommuner/regioner

Tidsbesparing och minskad risk för fel
Automatisk uppdatering av nyckeltal

Uppdaterad data
När det finns ny information i Kolada uppdateras nyckeltalen automatiskt i Stratsys

Integration

Visualisering

Visa upp sidor från andra system inne i Stratsys för att samla allt på ett ställe och sätta det i ett sammanhang, eller visa information från Stratsys på webben.

 

Läs mer STÄNG
Dynamisk tredjepartsinbäddning
*INGÅR I ENTERPRISE

Jobba direkt i vyer och gadgets från externa system inne i Stratsys. Med dynamisk tredjepartsinbäddning kan ni bädda in innehåll från andra BI-system i Stratsys.

Bättre analysunderlag
Få in mer information från olika system i Stratsys

Ökad användarvänlighet
Användaren behöver inte logga in i olika system för att hitta underlag för analys

Relevant information
Användare ser endast den information de har behörighet till i de externa systemen

2c8 processkartläggning

Processkartläggningen är en brygga mellan de grafiska modellerna från 2c8 till det operativa arbetet i Stratsys. Processer kan publiceras från 2c8 och fyller automatiskt planeringsvyn i Stratsys.

Tydlighet
Få en tydlig översikt över verksamhetens processer

Ökad funktionalitet
Se det bästa av båda systemen

Ökad användarvänlighet
Enkelt att navigera mellan systemen

Webbpublicering av rapporter

Publicera utvalda rapporter från Stratsys direkt på er webbplats. Nå ut till fler och gör era rapporter lättare att ta till sig, både internt och externt, med interaktiv funktionalitet.

Nå ut till fler
Låt fler ta del av innehållet i de rapporter er organisation producerar, både internt och publikt

Lättillgängligt
De interaktiva rapporterna är betydligt enklare att ta till sig än en platt PDF

Tidsbesparing
Slipp manuell handpåläggning vid publicering av rapporter genom direkt synkronisering till Stratsys

> Se exempel på rapporter

Medborgarportal

Öka öppenheten och transparensen inom kommunen genom att presentera data och information på er hemsida för medborgarna.

Jämförelsetjänst
Jämför kommunal service hemsidan

Kolada-integration
Hämta automatiskt in nyckeltal från Kolada

Nyckeltalspublicering
Visa upp resultat från viktiga nyckeltal och jämför med andra kommuner

Webbpublicerade rapporter
Publicera valda rapporter på er hemsida

> Läs mer om Medborgarportal

Våra integrationspartners