Integrationer och API

Uppnå er fulla potential med Stratsys. Skapa enkelt  integrationer mot andra system och digitala tjänster  med Stratsys integrationslösningar.

Användarhantering

En enkel, sömlös och säker inloggning för alla era användare. Med AD-synkronisering får du även en automatiskt överföring av era användare samt full kontroll över vilka behörigheter dom har.

Stratsys_Göteborg_2022-34

Single-Sign-On (SSO)

Single Sign-On (SSO) ger dig möjlighet till sömlös inloggning i flera olika system samtidigt. Skapa ett säkert gemensamt inlogg för alla era system och Stratsys produkter så att användare aldrig behöver slösa tid på att leta efter rätt lösenord igen.

 • Automatisk inloggning samtidigt som inga inloggningsuppgifter sparas.
 • Både för användare och administratörer.
 • Alla inloggningsuppgifter sköts centralt och minskar risken för borttappade lösenord och intrång.

Användarsynkronisering

OBS: Detta ingår i Enterprise-licens av Stratsys. AD-synkronisering är en integrerad användarhantering som gör så att dina användare automatiskt överförs från er databas eller katalogtjänst. På så sätt får du full kontroll över vilka behörigheter som en användare har.

 • Användare behöver inte administreras manuellt i Stratsys.
 • Om en användare slutar inaktiveras denna automatiskt i Stratsys.
 • Användarinformationen är alltid uppdaterad efter databas eller katalogtjänst.

Datainhämtning

Hämta in data från andra system och visa upp i Stratsys för att minska dubbelarbete och lägga tid på rätt saker. Stratsys erbjuder både tabelladapter, nyckeltalsadapter och kolada-adapter.

Stratsys_Göteborg_2022-51

Nyckeltalsadapter

OBS: Detta ingår i Enterprise-licens av Stratsys. Nyckeltalsadaptern gör det möjligt för din organisation att automatisera dataöverföring från externa system till Stratsys.

 • Siffror läses in automatiskt och kvalitetssäkras.
 • Användarna behöver inte skriva in data manuellt.
 • Vid uppföljning finns korrekt data redan inrapporterat.

Tabelladapter

Tabelladaptern ger dig möjlighet att automatiskt överföra tabelldata till rapporter i Stratsys. Tabellerna uppdateras i realtid.

 • Användaren behöver inte skriva in data manuellt i olika tabeller.
 • Tabellen läses in från externt system och kan inte ändras i Stratsys.
 • Det senaste värdet som finns i ditt system visas i realtid i Stratsys tabeller.

Kolada-adapter

Kolada-adaptern gör det möjligt för er att automatiskt hämta nyckeltal från Kolada till Stratsys. 

 • Ger en tydlig bild över hur kommunen/regionen ligger till i förhållande till andra kommuner/regioner.
 • Automatisk uppdatering av nyckeltal.
 • När det finns ny information i Kolada uppdateras nyckeltalen automatiskt i Stratsys.

Visualisering

Genom att visa upp sidor från andra system direkt inne i Stratsys kan du samla informationen på ett ställe och sätta den i ett sammanhang. Du kan också visualisera information från Stratsys på er webb eller intranät.

RYM-in-ipad_2500x1700

Dynamisk tredjepartsinbäddning

*Ingår i Enterprise. Jobba direkt i vyer och gadgets från externa system inne i Stratsys. Med dynamisk tredjepartsinbäddning kan ni bädda in innehåll från andra BI-system i Stratsys.

 • Få in mer information från olika system i Stratsys.
 • Användaren behöver inte logga in i olika system för att hitta underlag för analys.
 • Användare ser endast den information de har behörighet till i de externa systemen.

2c8 processkartläggning

Processkartläggningen är en brygga mellan de grafiska modellerna från 2c8 till det operativa arbetet i Stratsys. Processer kan publiceras från 2c8 och fyller automatiskt planeringsvyn i Stratsys.

 • Få en tydlig översikt över verksamhetens processer.
 • Se det bästa av båda systemen.
 • Enkelt att navigera mellan systemen.

Webbpublicering

Publicera utvalda rapporter från Stratsys direkt på er webbplats. Nå ut till fler och gör era rapporter lättare att ta till sig, både internt och externt, med interaktiv funktionalitet. Läs mer om Webbpublicering.

 • Låt fler ta del av innehållet.
 • De interaktiva rapporterna är betydligt enklare att ta till sig än en platt PDF.
 • Slipp manuell handpåläggning genom direkt synkronisering till Stratsys.

Utvecklarportal

Med utvecklarportalen får du full åtkomst till Stratsys externa API:er som du kan använda för att integrera olika typer av data till och från Stratsys. Du kan till exempel uppdatera och hämta ut värden för KPIer eller hantera användare.

person-vid-dator-i-stratsys-plattform

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs