Verksamhetsplanering

Tydliggör riktningen för ökad delaktighet

Produkten Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

INGÅR ALLTID: DO-APPAR, STRATSYS PLATTFORM

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Målsättning

Med Stratsys verksamhetsplan visualiseras hur verksamhetens övergripande mål kan brytas ned till strategier och aktiviteter på varje nivå i organisationen. Tydliggör hur enheters olika aktiviteter kopplar mot den övergripande strategin och säkerställ måluppfyllnad. Öka transparensen i organisationen och skapa meningsfullhet på enhets- och individnivå. Justera planen i realtid, prioritera bland aktiviteter och ansvarsfördela mellan roller.

Uppföljning & analys

Få mer tid till analys tack vare minskad administration av uppföljning och rapportering. Ge cheferna tillgång till analysvyer med all relevant information samlad på ett ställe och frigör tid till förmån för analys och löpande förbättringsarbete. Kommunicera i en gemensam yta och kommentera status på pågående aktiviteter i realtid. Skapa en tydlig överblick över dagliga To-do’s och få automatiska påminnelser när en viss uppgift kräver din uppmärksamhet.

Rapportering

Förenkla rapporteringsprocessen och underlätta rapporteringen för medarbetare på alla nivåer i organisationen. Genom att sköta rapporteringsprocessen i Stratsys kan ni samla all information på ett ställe och generera automatiska rapporter innehållande både ekonomitabeller, kommentarer och analyser. Skapa månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning med några få knapptryck. Exportera sedan färdiga rapporter i pdf- eller wordformat för utskrift eller för webbpublicering för ökad transparens.

Vi är stolta över våra nöjda kunder

FAQ

Hur många licenser behöver vi?

Det är bra att tänka igenom hur många licenser ni behöver. Ett tips är att köpa in tillräckligt många för att täcka första chefsledet, men glöm inte att lägga till ytterligare användarlicenser som en option.

Bör vi vara helt klara med styrmodellen innan vi digitaliserar den?

Helt klar blir man aldrig! Se det som en förändringsresa där det digitala verktyget blir ett stöd för hur ni arbetar fram styrmodellen. Det blir lite lättare att identifiera förbättringsområden när hela verksamheten ser på samma bild av verkligheten.

Har ni redan en styrmodell ni är nöjda med som är väl förankrad? Härligt! Då är det viktigt att ert nya verktyg är tillräckligt flexibelt för att passa den framtagna modellen, samt framtida förändringar av modellen. Ett verktyg ska anpassa sig efter er verksamhet – inte tvärtom.

Hur kan vi dela upp det inom organisationen?

Vårt tips är att dela upp ansvaret i organisationen utifrån att någon på varje enhet har ett extraansvar som gäller systemet. I vissa fall kan det handla om tekniska frågor och i vissa fall är det mer innehållsfrågor – till exempel frågor om att utveckla modellen och arbetssättet.

Många av våra kunder ser till att dela på ansvaret för att minska sårbarheten. Det finns inte heller alltid resurser att anställa någon helt ny som endast arbetar som systemförvaltare.

Hur säkerställer vi att systemet används?

Givetvis vill ni undvika att det nya systemet blir ”ännu ett system som ingen använder”. Glöm inte förvaltningsmodellen! Det är viktigt att ni sätter en tydlig förvaltningsmodell där det framgår vilka ansvarsroller som finns.

Med Stratsys är förvaltningsmodellen en vanlig del av ett implementeringsprojekt, där vi diskuterar vem som äger systemet, vem som blir ansvarig för tekniska frågor, vem som leder workshops internt och så vidare.

Vi sätter även en plan för hur ni kommer igång efter att systemet är på plats. Det kan vara allt från att ha olika workshops, till utbildningar kring både system och arbetssätt.

Hur ser implementeringen ut?

Räkna med att er första planering och uppföljningsperiod blir ett införandeperiod. Om ni ska ändra på ert arbetssätt får ni räkna med att det kommer ta lite extra kraft och resurser ifrån er. Låt systemet bli verktyget som underlättar det nya arbetssättet.

Kom ihåg att kommunicera att det inte handlar om nya arbetsuppgifter, utan gör det ni redan gör på ett mer effektivt sätt. I förlängningen är målet att spara tid i rapportering som kan läggas på analys och att utveckla verksamheten.

Läs mer i vår kunskapshub!