Verksamhetsplanering

Tydliggör riktningen för ökad delaktighet

Produkten Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Vi är stolta över våra nöjda kunder

"Vi har fått tydligare målformulering, minskad detaljstyrning och ökat fokus på analys"

Petra Wårstam Larnhed | Stadsledningskontoret, Stockholms Stad
Läs kundcase

Läs mer i vår kunskapshub!