Verksamhetsplanering gör riktningen tydlig för alla

Verksamhetsplanering är ett verktyg som hjälper dig att prioritera, tydliggöra och skapa delaktighet i verksamhetens målsättningar.

Du får en strukturerad yta som visualiserar planering och uppföljning för alla delar av organisationen.

På så sätt skapar du en tydlig riktning mot era mål för alla medarbetare. Du följer enkelt upp viktiga kvalitetsindikatorer och säkerställer genomförandet av verksamhetens grunduppdrag.
verksamhetsplanering-stratsys (1)

227 000 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Målsättning

Visualisera era mål

Se hur verksamhetens övergripande mål bryts ned till strategier och aktiviteter på alla nivåer i organisationen.

I Stratsys ser du tydligt hur aktiviteterna stöttar strategin och du kan vara säker på att alla jobbar mot samma mål. Samtidigt ökar transparensen i organisationen vilket möjliggör att medarbetarna känner delaktighet och engagemang.

Verktyget är flexibelt och kan användas oavsett om din organisation styrs utifrån målstyrning, resultatstyrning eller mätbara mål. Mål, kvalitetsindikatorer och aktiviteter kan anpassas utifrån verksamhetens behov.

Uppföljning och analys

Få mer tid till analys

Eftersom du kan dela all relevant information i analysvyer frigör du tid som kan läggas på djupare analyser och löpande förbättringsarbete. 

Den gemensamma ytan låter er kommunicera med varandra och du kan skriva kommentarer på aktiviteter i realtid. Du får en tydlig överblick över dagliga uppgifter och du får automatiserade notiser när något kräver din uppmärksamhet.

Rapportering

Underlätta rapporteringen

När du sköter rapporteringsprocessen i Stratsys samlar du all information på ett ställe. Verktyget gör det möjligt att skapa en samlad bild över organisationens politiska uppdrag och ärenden.

Du kan ta fram månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning med några få knapptryck. 

I Stratsys genereras dessutom automatiska rapporter som innehåller ekonomitabeller, kommentarer och analyser.

Därefter kan du exportera rapporterna för utskrift eller webbpublicering för ökad transparens.

Varför välja Stratsys verksamhetsplanering?

Transparent rapportering

Med automatisk rapportgenerering skapar och delar du enkelt rapporter så att alla kan ta del av era resultat.

Engagera medarbetare

Verksamhetsplanering ökar transparensen kring vad ni gör och vart ni är på väg vilket skapar delaktighet och engagemang.

Få saker gjorda

I verktyget kan du följa aktiviteter och utfall i realtid. Det gör det enklare att agera proaktivt och få en effektiv organisation.

Nå målen tillsammans

Tack vare en samlad överblick och effektiv kommunikation är ni ett steg närmare att nå verksamhetens mål.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Så blev Bostads AB Mimer bättre på målstyrning och uppföljning

Den långsiktiga effekten av Stratsys och vårt arbetssätt är att vi blivit en mer målstyrd organisation, menar Jörgen. Idag pratar vi om att uppnå mål på ett helt annat sätt än tidigare. Stratsys har även gett oss ett gemensamt ställe att samla all information på, systemet har ersatt Excel- och Worddokumenten vi jobbade med tidigare.
Jörgen Brokås
Bostads AB Mimer
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.