Offentlig sektor

Kommunala bolag

BOKA DEMO

Några kunder
inom kommunal verksamhet.

Stratsys erbjudande

Stratsys erbjuder smarta digitala produkter inom affärsplanering, hållbarhetsrapportering, kvalitetsarbete samt verksamhetsstyrning. Kommunala bolag som använder Stratsys gör det för att förbättra det strategiska, taktiska och operativa arbetet med verksamhetsplanen, för att effektivisera sin projekthantering, förbättra hållbarhetsarbetet samt för att systematisera sitt kvalitetsarbete.

Produkter

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

Hållbarhet

Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genom att samla alla strategier, mål och KPI:er på ett och samma ställe.

Internkontroll

Planera kontrollmoment för att skapa försäkran om att vi jobbar på rätt sätt, och samtidigt hantera riskerna kring de krav vi har på oss.

Riskhantering

Identifiera och planera för risker på alla nivåer inom organisationen. Riskverktyget är anpassningsbart till den komplexitetsnivå ni önskar.

Internrevision

Med internrevisionen kan ni samla in och analysera den mest kritiska informationen kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela.

Informationssäkerhet

Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår Kunskapshub!