Kommunala bolag

Upptäck ett effektivt arbetssätt för planering och rapportering

Stratsys hjälper kommunala bolag med sin planering och rapportering inom allt från kvalitet till hållbarhet.

stratsys-kommunala-bolag
goteborgs-stad-logo
C4-energi-logo
helsingborgshem-logo
nodava-logo

Systematik som frigör tid

Många kommunala bolag står inför utmaningen att digitalisera sina arbetsprocesser för att kunna arbeta mer effektivt. Med ett digitalt system som underlättar planering, datainsamling och rapportering ökar möjligheterna att arbeta mer resurssmart och få bättre kontroll på verksamheten. Upptäck hur vår plattform kan förenkla din vardag.

happy-woman-using-stratsys

Arbeta strategiskt och operativt

Kommunala bolag använder Stratsys för att förbättra det strategiska, taktiska och operativa arbetet med verksamhetsplanen. Men också för att effektivisera sin projekthantering, förbättra hållbarhetsarbetet samt för att systematisera sitt kvalitetsarbete. Upptäck Stratsys plattform du med.

Din guide til å forstå risikoanalyse-1

Transparens och delaktighet

Med en gemensam plattform för era processer ökar transparensen och gör det enklare att arbeta mot beslutad styrning inom olika områden.

Förenkla det dagliga arbetet

Genom att digitalisera era processer med Stratsys blir administrationen enklare att hantera och ger er förutsättningar att effektivt och kontinuerligt utvecklas.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör just Sveriges regioner.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs