Skola och utbildning

Skapa bättre processer med Stratsys

Stratsys digitala verktyg stöttar skolorganisationers behov av att kunna utveckla verksamheten på ett proaktivt och systematiskt sätt.

stratsys-skola
goteborgs-stad-logo
Ockelbo_logo_grankvistskura_liggande_webb
gavle-kommun-logo-1
Halmstad-logo
skovde-kommun-logo-1
Bollnas_kommun_logo

Effektivisera förbättringsarbetet

Idag står hela utbildningssektorn inför stora utmaningar, som till exempel digitalisering, att uppnå lagkrav samt att kunna planera skolorganisationen utifrån givna ekonomiska ramar. Låt Stratsys hjälpa er i förbättringsarbetet.

Skola utbildnining - Stratsys

Ett komplett stöd som förenklar

Stratsys erbjuder produkter som kvalitetssäkrar och stöttar huvudprocesserna inom skola och utbildning. Tillsammans skapar de ett heltäckande stöd i en plattform anpassad för din verksamhet. Det stöttar både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten lever upp till mottagarnas krav. 

iStock-1002126898-1-1

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs