Skola och utbildning

Skapa bättre processer med Stratsys

Stratsys digitala verktyg stöttar skolorganisationers behov av att kunna utveckla verksamheten på ett proaktivt och systematiskt sätt.

Förenkla arbetet med Stratsys

Idag står hela utbildningssektorn inför stora utmaningar, som till exempel digitalisering, att uppnå lagkrav samt att kunna planera skolorganisationen utifrån givna ekonomiska ramar. Låt Stratsys hjälpa er i förbättringsarbetet.

Ett heltäckande stöd

Stratsys erbjuder produkter som kvalitetssäkrar och stöttar huvudprocesserna inom skola och utbildning. Tillsammans skapar de ett heltäckande stöd i en plattform anpassad för din verksamhet. Det stöttar både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten lever upp till mottagarnas krav. 

Upptäck våra produkter

Stratsys erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat. Här är exempel på produkter som kan nyttjas för dig som arbetar skola och utbildning.

Integrera med befintliga system

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör just organisationer inom skola och utbildning.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder inom skola och utbildning. Kontakta oss idag och kom igång ni också.