Skola & Utbildning

Från förskola till vuxenutbildning

BOKA DEMO

Några kunder
inom utbildningssektorn.

Stratsys erbjudande

Stratsys erbjuder produkter som kvalitetssäkrar och stöttar alla huvudprocesser inom skola och utbildning. Tillsammans skapar de ett heltäckande stöd i en plattform anpassad för din verksamhet. Det stöttar både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten lever upp till mottagarnas krav.

Läs mer i vår Kunskapshub!