Integritetspolicy

Denna integritetspolicy fastställdes av Stratsys 2020/11/17
 

Bakgrund

När vi på Stratsys arbetar för att göra det så enkelt, säkert och smidigt som möjligt att arbeta tillsammans skyddar vi alltid din integritet.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som har kontakt med oss i någon roll som representant för ditt företag. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter, t.ex. att du har rätt att klaga till Datainspektionen och att du när som helst kan invända mot marknadsföring.

I de fall du är en användare av Stratsys produkter är vi endast personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. när vi ger dig support. Den information som t.ex. lagras när du använder Stratsys produkter är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig för.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • kommunicera med dig
 • hantera och ingå avtal med företaget du representerar
 • hjälpa till vid eventuella kundservice- och supportärenden;
 • analysera hur våra produkter används i syfte att förbättra dem;
 • skicka information och marknadsföring som riktar sig till det företag du representerar;
 • arrangera och delta på olika typer av event, t.ex. webbinars och mässor; och
 • hantera eventuella anspråk eller klagomål du har.

Vilka av de syften vi behandlar dina personuppgifter för är beroende av hur och varför du kommit i kontakt med oss. I listan till vänster kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer, klicka på den rubrik du känner att du träffas av så får du mer information.

Vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Stratsys AB med org. nummer 556586–9848 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-mailadress info@stratsys.com eller ringa oss på telefonnummer 010-129 29 09.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från det företag som du representerar.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Stratsys. För att vi ska kunna leverera våra tjänster på bästa sätt delar vi dina personuppgifter med andra parter som vi anlitar för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • våra partners som tillhandahåller andra tjänster inom IT, t.ex. hosting vilka behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett sätt och fortsätta utveckla våra produkter;
 • de företag som på vårt uppdrag analyserar din användning av vår hemsida i syfte att förbättra funktionaliteten på hemsidan samt ge dig relevant marknadsföring;
 • de företag som tillhandahåller de digitala kanaler som vi använder för att ge det företag som du representerar anpassad marknadsföring genom digitala kanaler;
 • externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring;
 • myndigheter, ombud och domstolar i de fall vi har en rättslig skyldighet att göra det eller i de fall som vi har ett rättsligt anspråk eller vid händelse av tvist.

Vi och de som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES, och vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att så stor del av personuppgiftsbehandlingen ska ske inom EU/EES. I vissa fall är det dock nödvändigt att våra partners på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller vilka vi delar dina personuppgifter med, eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

När du har kontakt med oss

Oavsett om du representerar en kund till oss, använder Stratsys tjänster eller bara är en nyfiken besökare på vår hemsida har vi kontakt med dig i olika situationer. I tabellerna nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar med oss av olika anledningar eller om du besöker vår hemsida.

För att kommunicera med dig

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kommunicera med dig via t.ex. e-mail eller telefon
 • För att hjälpa dig om du kontaktar oss genom formuläret på vår hemsida och skicka information du begärt
 • För att besvara de frågor du ställer

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information du lämnar till oss i e-mail eller genom vårt kontaktformulär
 • Information om den bransch inom vilken du jobbar

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kontaktat oss.

Lagringstid: Vi rensar dina personuppgifter löpande och sparar aldrig personuppgifter som vi inte längre behöver.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför endast så länge det finns ett syfte för oss att ha kvar mailet. Denna bedömning görs i varje enskilt fall beroende på vilken typ av fråga vi får in.

Om du begärt att få viss information från oss genom vårt kontaktformulär sparar vi dina personuppgifter till dess att vi besvarat din fråga och skickat dig den efterfrågade informationen, samt i tolv månader därefter för att kunna följa upp vår kontakt.

Om vi får kännedom om att du inte längre representerar ditt företag slutar vi lagra dina personuppgifter.

När du besöker våra sociala medier

I de fall du har kontakt med oss genom sociala medier, rekommenderar vi dig att du även läser den sociala medie-plattformens integritetspolicy.

För att kommunicera via och administrera våra sociala medier

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kommunicera med dig via våra sociala medier
 • För att administrera hur du interagerar med andra genom våra sociala medier, t.ex. om du delar ett inlägg vi gjort

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Kontaktuppgifter om du tillhandahåller dessa till oss, t.ex. om din e-mailadress är knuten till ditt konto
 • Användarnamn på sociala medier
 • Annan information du delar med oss, t.ex. genom kommentarer

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig när du valt att ta kontakt med oss.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna administrera våra sociala medier.

Lagringstid: Vi rensar dina personuppgifter löpande och sparar aldrig personuppgifter som vi inte längre behöver.

Eventuella kommentarer eller liknande som du postat till oss genom sociala medier kan du radera själv när som helst. Vi kommer ta bort inlägg eller kommentarer som strider mot lag eller reglerna på plattformen där de lagts upp.

Om vi får kännedom om att du inte längre representerar ditt företag slutar vi lagra dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida

Vi kommer att placera cookies på din webbläsare för att inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan endast i det fall du har samtyckt till det när du besöker vår hemsida.

För att förbättra, anpassa och analysera din användning av vår hemsida

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Förbättra funktionaliteten på vår hemsida
 • Anpassa hemsidan efter din användning av densamma
 • Analysera vår webbstatistik och din användning av vår hemsida genom att placera cookies från de webbanalystjänster vi använder oss av eller annan liknande teknik

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • E-mailadress
 • IP-adress och annan teknisk information om din enhet
 • Information om din geografiska plats, information om hur många gånger du besökt hemsidan så att vi kan räkna antal besökare på hemsidan totalt och information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter samt vår hemsida

Samtycke - För de personuppgifter vi behandlar för analys av din användning av vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke

Lagringstid: De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies kommer att lagras under tre månader och anonymiseras därefter.

För att visa anpassad marknadsföring riktad till det företag du arbetar för

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts sidor baserat på analys av vår hemsida genom att placera cookies eller använda oss av liknande teknik
 • Dela personuppgifter med våra samarbetspartners som skapar marknadsföringen
 • Dela information om dig som representant för det företag du arbetar för med sociala medie plattformar du använt för att dessa marknadsföringstjänster ska veta vilka som är intresserade av oss

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • E-mailadress
 • IP-adress och annan teknisk information om din enhet
 • Information om din geografiska plats, information om hur många gånger du besökt hemsidan så att vi kan räkna antal besökare på hemsidan totalt och information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

Laglig grund för behandlingen

Samtycke - För de personuppgifter vi behandlar för marknadsföringssyften inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss under sex månader från ditt besök på vår hemsida.

Sociala medieplattformarna kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge de lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive integritetspolicy.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som passar det företag du arbetar för bäst och för att tillhandahålla för det företaget anpassad marknadsföring. Syftet är aldrig att få information om dig som person eller fatta beslut som påverkar dig som individ. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka relevanta erbjudanden och marknadsföring för det företag du arbetar för. Profileringen innebär att du inte får erbjudanden och marknadsföring som inte är relevant för dig eller det företag du arbetar för. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända nedan där dina rättigheter förklaras.

För att erbjuda dig en gratis testperiod

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att det företag du representerar ska kunna testa Stratsys produkter
 • För att hantera registrering av din testperiod
 • Kontakta dig för att följa upp vad du tyckte om vår produkt

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Ditt namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss vid registrering

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig en gratis testperiod.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i tolv månader efter din testperiod gått ut i syfte att kunna följa upp vad du och det företaget du representerar företag tyckte om vår produkt.

När du deltagit i något av våra event

För att hantera olika typer av digitala och fysiska event och utvärdering av event

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Arrangera event
 • Kommunikation med dig som besökare eller talare inför och under eventet
 • Skicka förfrågningar om att delta i utvärderingar t.ex. efter att du har träffat oss på ett av våra event eller deltagit i något av våra webbinar
 • Hantera de svar du lämnar i utvärderingen
 • Sammanställa statistik av resultaten från våra utvärderingar

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • E-mailadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du representerar och titel
 • Uppgifter om dina kostpreferenser om du angett det
 • Information du lämnar i utvärderingen

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna arrangera event

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig för utvärdering av de event som vi anordnar

Samtycke - Om vi behandlar känsliga personuppgifter om dig inhämtar vi ditt samtycke

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter tills eventet är genomfört. En deltagarlista där ditt namn och kontaktuppgifter finns med på sparas dock i tolv månader efter eventet i syfte att vi ska kunna följa upp ditt deltagande på eventet samt för om vi vill ordna liknande event.

I de fall vi har skickat en utvärdering till dig efter ett event som du svarat på kommer vi att lagra resultatet av utvärderingen i tolv månader efter att du besvarat densamma. Vi slutar att skicka utvärderingar om du invänder mot att få dessa.

När du använder Stratsys produkter och/eller får kundservice från oss

För att erbjuda kundservice och support och följa upp densamma

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att besvara och hantera kundserviceärenden, t.ex. hantera klagomål eller felanmälningar
 • För att följa upp kundserviceärenden och skicka ut enkäter för att utvärdera hur nöjd du är med supporten

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Kundnummer
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information du lämnar till oss

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla och förbättra vår kundservice gentemot våra kunder

Lagringstid: Uppgifterna som är kopplade till ett visst ärende lagras i tolv månader från att ärendet är slutligt hanterat.

Vi sparar dina personuppgifter för att skicka ut enkäter och utvärdera hur nöjd du är med supporten till dess att vi skickat ut enkäten och sammanställt resultaten. Enkäten skickas ut efter det att ditt supportärende är avslutat. Resultaten från enkäten sparas sen på aggregerad nivå i tolv månader.

Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar företaget.

För att förbättra våra produkter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att analysera din användning av produkten i syfte att förbättra våra produkter

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Användar-id
 • Din aktivitet när du använt produkten

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna utveckla våra produkter och erbjuda statistik som efterfrågas av våra kunder

Vi använder endast pseudonymiserade personuppgifter när vi sammanställer statistik för att utveckla våra produkter. Det innebär att vi ger dig ett användar-id som vi använder när vi analyserar produkten. Ditt namn finns dock lagrat hos oss eftersom vår kund registrerat dig som användare, men används inte aktivt av oss i samband med vår analys.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i pseudonymiserad form i tre månader. Därefter lagras personuppgifterna på aggregerad nivå i ett år för att vi ska kunna utveckla våra produkter.

Samma personuppgifter lagras även på aggregerad nivå i två år på uppdrag av våra kunder. För denna behandling är våra kunder, t.ex. din arbetsgivare, personuppgiftsansvarig.

När vi skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig

Du som valt att få våra nyhetsbrev och annan marknadsföring

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att skicka nyheter och information till dig som arbetar på ett företag som är vår kund

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • E-mailadress
 • Vilken titel du har och vilket företag du jobbar på

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att skicka nyheter och information till dig som arbetar på ett företag som är en potentiell kund till oss

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • E-mailadress
 • Vilken titel du har och vilket företag du jobbar på

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att skicka nyheter till dig när du valt att prenumerera på nyheter genom vår hemsida eller på annat sätt

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • E-mailadress

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att skicka dig nyheter och information om våra produkter när du valt detta som användare av våra produkter

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • E-mailadress
 • Vilket företag du representerar och titel

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att boka en demo via vår hemsida

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • E-mailadress

Laglig grund för behandling

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i tolv månader från det att vi samlat in dem, eller till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha nyheter eller information från oss.

När du förhandlar och ingår avtal med oss eller har kontakt med oss i andra ärenden i egenskap av representant för vår kund, leverantör eller partner

För att kommunicera med dig och fullgöra våra avtal

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att diskutera/förhandla, ingå och fullgöra avtal med det företag du representerar

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Befattning
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information du lämnar till oss i e-mail

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå och förhandla avtal samt för att därefter kommunicera med dig som representant för ditt företag

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter tills avtalet med företaget du representerar har upphört och förpliktelserna under avtalet annars är fullgjorda. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar företaget. Vissa av dina personuppgifter lagras även en längre tid för att uppfylla bokföringslagen. Se dessa lagringstider nedan

För att följa bokföringslagens regler

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Följa bokföringslagstiftning

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial

Laglig grund för behandlingen

Rättslig förpliktelse - Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen

För att vi ska kunna följa bokföringslagen måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra kunder, leverantörer eller partners, t.ex. information som finns på fakturor och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med det företag du representerar företag.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i sju år från bokföringsårets slut i enlighet med bokföringslagen.

För att hantera eventuella diskussioner eller anspråk

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att hantera eventuella diskussioner eller anspråk

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med diskussionen eller anspråket

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning - Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med det företag du representerar och lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist med det företag som du representerar, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk

Lagringstid: Uppgifterna lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår.

Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar företaget som anspråket avser och inte uppgifterna är nödvändiga för processen.

Intresseavvägning

Som vi har angett behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en prövning av de intressen som finns för och mot vår behandling, genom vilken vi har bedömt att vi kan behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under avsnittet "Bakgrund".

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilka dessa rättigheter är.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy under avsnittet "Bakgrund".

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom utskick av nyhetsbrev.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Ovan kan du läsa mer om vad en intresseavvägning innebär. I vissa fall har vi dock rätt att, trots din invändning, fortsätta att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning (t.ex. i de fall vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. I de fall vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas samt få information om hur vi behandlar dem.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och rätt att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar kommer vi då att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (eller en annan behörig tillsynsmyndighet).

Ett klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när det är tekniskt möjligt få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (”dataportabilitet”). Detta gäller för personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.