Privat sektor

Tillverkande industri

BOKA DEMO

Några kunder inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Vi hjälper våra kunder inom Tillverkningsindustrin med verktyg för att hålla ihop sitt strategiska arbete, transparent och hållbart, genom hela organisationen. Från övergripande koncernstrategi (tex. Balanced Scorecard) till löpande exekverbara mål och aktiviteter ute hos teamen (tex. OKR).

Att också säkerställa efterlevnad och skapa en god operationell riskhantering ger chefer och medarbetare förutsättningen att jobba med rätt saker, frigöra tid och gemensamt ha fokus på systematisk utveckling och förbättring av verksamheten.

Strategisk-planering (1)
Strategisk exekvering & Hållbarhet

För det strategiska, taktiska och operativa arbetet med er affärs- och verksamhetsplan. Sätt fokus på att möjliggöra strategiexekvering ute i verksamheten med enkelt och tydligt verktygsstöd att jobba med rätt projekt och aktiviteter i era team och individuellt. Allt med bäring mot företagets mål och strategier där progressen kan följas i realtid av alla.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

risk-management
Efterlevnad

En tydlig intern styrning och kontroll ökar flexibiliteten där verksamheten snabbt kan anpassa sig eter förändringar och öka möjligheten att nå målen. Regelefterlevnad skapar transparens och ser till att rätt förutsättningar finns i den dynamiska geografiskt spridda organisationen. Säkerställ att policys, lagkrav efterlevs och se till att processen finns på plats för detta i samtliga bolag via ”self-assessments” etc.

> Internkontroll

risk-management
Operationell Riskhantering

Industriell verksamhet innebär risker och möjligheter. Man behöver ha koll på sina operationella risker och de bör hanteras på ett systematiskt sätt genom identifiering, bedömning och åtgärder. Men för de flesta chefer (där yttersta ansvaret ligger) kan det vara svårt att hantera riskerna utifrån olika specialområden som arbetsmiljö, säkerhet, IT, verksamhet, hållbarhet pga. kunskapsbrist och olika processer/arbetssätt. 

> Riskhantering

Strategisk-planering (1)
Strategisk exekvering & Hållbarhet

För det strategiska, taktiska och operativa arbetet med er affärs- och verksamhetsplan. Sätt fokus på att möjliggöra strategiexekvering ute i verksamheten med enkelt och tydligt verktygsstöd att jobba med rätt projekt och aktiviteter i era team och individuellt. Allt med bäring mot företagets mål och strategier där progressen kan följas i realtid av alla.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

risk-management
Efterlevnad

En tydlig intern styrning och kontroll ökar flexibiliteten där verksamheten snabbt kan anpassa sig eter förändringar och öka möjligheten att nå målen. Regelefterlevnad skapar transparens och ser till att rätt förutsättningar finns i den dynamiska geografiskt spridda organisationen. Säkerställ att policys, lagkrav efterlevs och se till att processen finns på plats för detta i samtliga bolag via ”self-assessments” etc.

> Internkontroll

risk-management
Operationell Riskhantering

Industriell verksamhet innebär risker och möjligheter. Man behöver ha koll på sina operationella risker och de bör hanteras på ett systematiskt sätt genom identifiering, bedömning och åtgärder. Men för de flesta chefer (där yttersta ansvaret ligger) kan det vara svårt att hantera riskerna utifrån olika specialområden som arbetsmiljö, säkerhet, IT, verksamhet, hållbarhet pga. kunskapsbrist och olika processer/arbetssätt. 

> Riskhantering

Läs mer i vår Kunskapshub!