Tillverkande industri

Vi hjälper er effektivisera och arbeta hållbart

Vi hjälper våra kunder inom tillverkningsindustrin att skapa bättre förutsättningar och beredskap att möta industrins snabba omställning och transformation. Upptäck Stratsys verktyg och ta steget mot förändring idag.

tillverkande-industri-stratsys
Hydac-logo
ewab-engineering-logo

Skapa rätt förutsättningar för att möta nya krav

Utmaningarna inom tillverkningsindustrin har aldrig varit större. Faktorer som globalisering, effektivisering, renodling och strukturförändringar driver på industriföretagens omställning till ökad automatisering och digitalisering.

De nya förutsättningarna driver fram innovativa affärsmodeller samt krav på en mer effektiv produktion och en hållbar leveranskedja under kontroll. Vägen till framgång kräver ett systemstöd som hjälper till att hålla ihop arbetet.

stratsys-tillverkande-industri

Med hållbarhet i fokus

Hållbarhetsarbetet har fått en central roll där ESG-påverkan ses ur ett affärsstrategiskt perspektiv på ett helt annat sätt. Detta kräver ett tydligt strategiskt arbete som genomsyrar organisationen från ledningsgrupp till team- och individnivå ut till leverantörerna. 

Med ökad digitalisering syns också ett ökat behov av informationssäkerhet då fler uppkopplade enheter, användandet av molntjänster, tillgänglig data och mer avancerad digital teknik ökat risken för cyberhot. 

Tillverkande industri - digitalisering

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs