Tillverkande industrin

Vi hjälper er effektivisera och arbeta hållbart

Vi hjälper våra kunder inom tillverkningsindustrin att skapa bättre förutsättningar och beredskap att möta industrins snabba omställning och transformation. Upptäck Stratsys verktyg och ta steget mot förändring idag.

Skapa rätt förutsättningar för att möta nya krav

Utmaningarna inom tillverkningsindustrin har aldrig varit större. Faktorer som globalisering, effektivisering, renodling och strukturförändringar driver på industriföretagens omställning till ökad automatisering och digitalisering.

De nya förutsättningarna driver fram innovativa affärsmodeller samt krav på en mer effektiv produktion och en hållbar leveranskedja under kontroll. Vägen till framgång kräver ett systemstöd som hjälper till att hålla ihop arbetet.

Med hållbarhet i fokus

Hållbarhetsarbetet har fått en central roll där ESG-påverkan ses ur ett affärsstrategiskt perspektiv på ett helt annat sätt. Detta kräver ett tydligt strategiskt arbete som genomsyrar organisationen från ledningsgrupp till team- och individnivå ut till leverantörerna. 

Med ökad digitalisering syns också ett ökat behov av informationssäkerhet då fler uppkopplade
enheter, användandet av molntjänster, tillgänglig data och mer avancerad digital teknik ökat risken för cyberhot.

Vi löser era utmaningar

ESG-rapportering

Visualisera och skapa engagemang kring ert hållbarhetsarbete och säkerställ att rapporteringen följer lagkrav och ramverk (GRI, SDG, GHG, TCFD, EU-taxonomi etc.) samt att era leverantörer uppfyller detta.

Risk och kontroll

Få full kontroll på riskexponeringen inom samtliga dimensioner och områden av verksamheten samt möjliggör rätt prioriteringar och insatser för att minimera problem och skadliga effekter.

Kvalitetsledning

Systematisera ert kvalitetsarbete och engagera verksamheten till ständiga förbättringar. Säkerställ att ni följer bland annat ISO9001 standarden och möjliggör ett målinriktat och kundrivet kvalitetsarbete.

Informationssäkerhet

Få en enhetlig struktur i arbetet kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR/dataskydd och följer säkerhetsramverk som bl.a. ISO27001.

Affärsplanering

Med Stratsys kan ni realisera affärsstrategin i organisationen och skapa fokus på rätt prioriteringar och initiativ för att nå målsättningar och resultat.

Upptäck ett urval av våra produkter

Stratsys erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat.
Här är exempel på de produkter som kan nyttjas för dig som arbetar inom tillverkningsindustrin.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just den tillverkande industrin. Kontakta oss idag och kom igång ni också.

Upptäck mer

Stratsys plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Integrationer

Självklart erbjuder vi integrationslösningar som kompletterar din nuvarande teknikstack. Läs mer om våra integrationer och hur du enkelt kan addera oss till befintliga system.

Så kommer du igång

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Från 48 timmar till mer komplexa införanden - det styrs helt av hur era behov ser ut.