Möt kraven i CSRD & ESRS

Har ni koll på kraven gällande er hållbarhetsrapportering? Det sker stora förändringar just nu gällande hur koncerner och företag ska rapportera om sin påverkan på människor och miljö. Stratsys erbjuder ett användarvänligt systemstöd för hela processen kring hållbarhetsstyrning.

Vad innebär CSRD och ESRS?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att öka jämförbarheten och transparensen i företags hållbarhetsrapportering. Direktivet gör det möjligt för både allmänheten och investerare att få en större inblick i företags påverkan på miljö och samhälle och även de risker och möjligheter företaget påverkas av ur hållbarhetssynpunkt. 

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

ESRS är standarder för att stödja CSRD och syftar till att standardisera företagens hållbarhetsrapportering genom specifika krav och upplysningspunkter. 

kvinna-arbetar-med-csrd-esrs-pa-surfplatta

Så hjälper Stratsys er i arbetet med CSRD & ESRS

Arbeta strukturerat med dubbel väsentlighetsanalys

Hur tar man reda på vad som är betydande hållbarhetsfrågor för sin verksamhet? Vad är väsentligt utifrån påverkan, risker och möjligheter för ert företag? Ett grundläggande steg i de nya kraven är att genomföra en dubbel väsentlighetsbedömning. Med Stratsys kan ni genomföra och dokumentera dubbel väsentlighetsbedömning på ett enkelt sätt.  

matris-dubbel-vasentlighetsanalys-for-csrd-arbetet

Få en översikt över nuläget

Har ni koll på hur er organisation möter upplysningskraven ni ska rapportera på? Det är tidskrävande och oftast svårt att hålla koll på alla kraven inom CSRD och ESRS. Med hjälp av Stratsys kan ni enkelt skapa en översiktsbild om nuläget och hur ert arbete linjerar med upplysningskraven kopplat till ESRS.

dashboard-overblick-csrd-esrs-arbete

Spara tid med hjälp av färdiga KPI:er enligt ESRS

Det är en hel del data som ska samlas in inom hållbarhetsområdet, både kvalitativa och kvantitativa. I Stratsys finns färdigbyggda KPI:er uppdelade per standard, i enlighet med ESRS, vilket underlättar ert arbete med vad som ska mätas. Detta möjliggör att ni kan spara tid och kan fokusera på arbetet som gör skillnad.

en-dashboard-over-nyckeltal-csrd-esrs

Få stöd för ett effektivt hållbarhetsarbete

Gör strategin tydlig för alla

Kartlägg era hållbarhetsfrågor och gör strategin tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder - från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

Fördela ansvar enkelt

Fördela uppgifter som datainsamling, åtgärdsförslag och uppföljning i form av kommentarer till olika personer på ett enkelt sätt.

Underlättar samarbete

Genom att samla arbetet på ett ställe blir informationen lättillgänglig och transparent samt underlättar samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor. 

Enklare rapportering

Hållbarhetsarbetet ska summeras i en hållbarhetsrapport och i Stratsys samlas all inmatad information som gjorts under året som underlag till rapporten.

Upptäck fler fördelar med Stratsys Hållbarhetsstyrning

Med Stratsys kan du enkelt samla arbetet kring regulatoriska krav i en plattform och samtidigt engagera hela organisationen i hållbarhetsarbetet.

sustainability-management-bashboard (1)-1
background-3d-blobs-stratsys (1)