Privat sektor

Transport och Logistik

BOKA DEMO

Stratsys erbjudande

Vi hjälper våra kunder inom Transport- och Logistiksektorn med utmaningen att synliggöra strategin i hela koncernen och ge organisationen förutsättningen att genomföra de förändringar som krävs för att nå förväntade resultat. Att skapa och säkerställa en god intern styrning och kontroll bärgar för ett enhetligt arbetssätt, transparens och proaktivitet i organisationen.

risk-management
Governance, Risk & Compliance

Koncernövergripande riskhantering och internkontrollarbete. Få ett enhetligt arbetssätt, skapa överblick samt förenkla och effektivisera uppföljningen genom hela organisationen.

> Riskhantering
> Internkontroll

lock
Informationssäkerhet

Skapa en enhetlig struktur i bolaget för allt arbete kopplat till  informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

Strategisk-planering (1)
Strategisk planering & Hållbarhet

Led och styr verksamheten utifrån en hållbar och agil affärsstrategi där hållbarhetsmålen är tydligt integrerade i den strategiska planen och fokus ligger på exekvering för kontinuerliga förbättringar och resultat.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

ikon-Kvalitetsledning
Kvalitetsarbete

Planera kvalitetsarbete utifrån de lagar, krav och mål som gäller för just er verksamhet. Skapa ett gemensamt arbetssätt med visuella processer och tydliga ansvarsområden för hela organisationen.

> Kvalitetsarbete

risk-management
Governance, Risk & Compliance

Koncernövergripande riskhantering och internkontrollarbete. Få ett enhetligt arbetssätt, skapa överblick samt förenkla och effektivisera uppföljningen genom hela organisationen.

> Riskhantering
> Internkontroll

lock
Informationssäkerhet

Skapa en enhetlig struktur i bolaget för allt arbete kopplat till  informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

Strategisk-planering (1)
Strategisk planering & Hållbarhet

Led och styr verksamheten utifrån en hållbar och agil affärsstrategi där hållbarhetsmålen är tydligt integrerade i den strategiska planen och fokus ligger på exekvering för kontinuerliga förbättringar och resultat.

> Strategisk planering
> Hållbarhet

ikon-Kvalitetsledning
Kvalitetsarbete

Planera kvalitetsarbete utifrån de lagar, krav och mål som gäller för just er verksamhet. Skapa ett gemensamt arbetssätt med visuella processer och tydliga ansvarsområden för hela organisationen.

> Kvalitetsarbete

Läs mer i vår Kunskapshub!