Transport & Logistik

Vi hjälper er i omställningsarbetet

Stratsys ger er förutsättningar att arbeta systematiskt med förbättringsarbetet inom olika kritiska områden, som till exempel hållbarhet, kvalitet och riskhantering.

stratsys-transport-logistik
Trafikverket-logo
region-stockholm-logo
vasttrafik-logo
sjofartsverket-logo
stena-logo-1

Framtidssäkra er verksamhet

Transport- och logistikbranschen har under de senaste åren blivit allt mer komplex. Branschen går igenom en stor omställning i att kunna förstå de nya utmaningarna i flödeskedjan vilket innebär helt nya strategiska vägval.

Hållbarhet, etik och kompetens måste ses ur nya perspektiv liksom hur förändringar inom global ekonomi, handel och digitalisering påverkar. Säkerhetsaspekten och cyberhot inom denna föränderliga värld blir också allt viktigare att ha god beredskap och hantering inför.

happy-worker-logistics (1)

Vi löser era utmaningar

Strategisk planering

Stratsys hjälper er att realisera den strategiska planen, att prioritera rätt och följa upp i realtid

Compliance

Säkerställ regelefterlevnad och få transparensen som krävs i den dynamiska organisationen

Riskhantering & internkontroll

Stratsys Risk & Kontroll ger dig verktygen för riskhantering, riskanalyser och internkontrollarbete.

Internkontroll

Säkerställ en god intern styrning och kontroll för ökad flexibilitet

ESG-rapportering

Visualisera och skapa engagemang kring ert hållbarhetsarbete och säkerställ att rapporteringen följer lagkrav och ramverk

Informationssäkerhet

Få en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs