Transport och logistik

Vi hjälper er i omställningsarbetet

Stratsys ger er förutsättningar att arbeta systematiskt med förbättringsarbetet inom olika kritiska områden, som till exempel hållbarhet, kvalitet och riskhantering.

Framtidssäkra er verksamhet

Transport- och logistikbranschen har under de senaste åren blivit allt mer komplex. Branschen går igenom en stor omställning i att kunna förstå de nya utmaningarna i flödeskedjan vilket innebär helt nya strategiska vägval.

Hållbarhet, etik och kompetens måste ses ur nya perspektiv liksom hur förändringar inom global ekonomi, handel och digitalisering påverkar. Säkerhetsaspekten och cyberhot inom denna föränderliga värld blir också allt viktigare att ha god beredskap och hantering inför.  

Vi löser era utmaningar

Strategisk planering

Stratsys hjälper er att realisera den strategiska planen, att prioritera rätt och följa upp i realtid 

Compliance

Säkerställ regelefterlevnad och få transparensen som krävs i den dynamiska organisationen

Riskhantering & internkontroll

Stratsys Risk & Kontroll ger dig verktygen för riskhantering, riskanalyser och internkontrollarbete.

Internkontroll

Säkerställ en god intern styrning och kontroll för ökad flexibilitet

ESG-rapportering

Visualisera och skapa engagemang kring ert hållbarhetsarbete och säkerställ att rapporteringen följer lagkrav och ramverk 

Informationssäkerhet

Få en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet

Produkter för dig inom transport & logistik

Fördelen med Stratsys är att vi erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat. Här är exempel på de produkter som kan nyttjas för dig som arbetar inom transport- och logistikbranschen.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

”Det har blivit lätt att hålla koll på var den senaste informationen finns, det går snabbt att söka ut den information man vill ha samt att i realtid se vad som är klart och inte är klart. Och med riskanalys kopplad till Stratsys verktyg för internkontroll kan vi följa vilken kontroll som täcker en viss risk och med alla åtgärder i samma system blir uppföljningen för alla bolagen effektiv.”
Caroline Jakobsson, Head of Corporate Governance
Stena AB

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just transport & logistik. Kontakta oss idag och kom igång ni också.