Kartlägg ditt arbete med Nationellt kvalitetssystem för skola

Samla arbetet i Stratsys och säkerställ en enhetlig och strukturerad arbetsprocess. Från nulägesbeskrivning via självvärdering av framgångsfaktorer till identifiering av utvecklingsområden. 

nks-oversikt (1)

Säkerställ efterlevnad av Skolverkets ramverk

Stratsys ger dig möjligheten att arbeta med tydligt definierade framgångsfaktorer och delmål som skapar förutsättningar för ökad kvalitet och likvärdighet.

Identifiera avvikelser i kvalitet och likvärdighet

Med en gemensam och kvalitetssäkrad kartläggning och arbetsprocess får skolledare snabbt en bild av avvikelser på olika nivåer inom organisationen.

Underlag för systematisk kvalitetsdialog

Frigör tid för analys och kvalitetsdialog genom automatiserad sammanställning av prioriterade framgångsfaktorer och delmål. 

En samlad plats för hela arbetsprocessen

Med Stratsys får du ett systemstöd som effektiviserar och förenklar processen med Nationellt kvalitetssystem för skola: 

  • Nulägesbeskrivning och självvärdering
  • Identifiera styrkor och problem
  • Formulera antaganden om orsaker
  • Identifiera utvecklingsområden och insatser

 

samlad-plats-for-nks (1)

Slipp manuell hantering

Att samla allt underlag på en digital plattform gör att du slipper manuell hantering av information - från kartläggning till insatsarbete.

Frigör tid

Frigör tid till att fokusera på kvalitetsförbättringar genom att arbeta strukturerat med analyser, prioriteringar och antaganden.

Enkelt att få en överblick

Få bättre kontroll över arbetet genom att enkelt kunna överblicka och följa organisationens prestationer och resultat över tid.

Vi är stolta över våra kunder inom skolsektorn

goteborgs-stad-logo-1
solna-stad-logo
Habo-logo-1
Halmstad-logo
haparanda-stad-logo
Bollnas_kommun_logo

Underlag för kvalitetsdialog

Stärk samarbetet och fördjupa kvalitetsdialogen genom alla led i styrkedjan, från skolmyndigheter och politiska beslutsfattare till huvudmän, rektorer och arbetslag. Stratsys underlättar insamling och dokumentation av nödvändigt underlag, vilket skapar en robust grund för en systematisk och effektiv kvalitetsdialog.

underlag-for-kvalitetsdialog (1)

Funktionalitet för att lyckas

Överblick av samlat underlag

Få en överskådlig blick över Skolverkets framgångsfaktorer samt din organisations resultat i förhållande till delmål och indikatorer.

Nulägesanalys och självvärdering

Med stöd av digitala checklistor går det enkelt att genomföra en självvärdering och identifiera styrkor och problem utifrån resultatet.

Gör antaganden utifrån resultatet

Dokumentera antaganden om vad som ligger bakom era resultat. Prioritera framgångsfaktorer och delmål och skapa upp insatser kopplade till dessa.

Sammanställning av insatser

Få en överblick och följ status i realtid med hjälp av en samlad arbetsyta för uppföljning och analys av samtliga insatser.

Insatsuppföljning och tidsplan

Med hjälp av ett Gantt-schema kan du se och justera tidsplanen över de insatser som är skapade till framgångsfaktorerna och delmålen.

Mall för kvalitetsdialog

Allt arbete samlas automatiskt i en rapportmall som underlag för kvalitetsdialog.

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
ai-generated-results-business-planning

Ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet

Den kartläggning som utförs i arbetet med Nationella Kvalitetssystemet för skola, kan ni på ett enkelt sätt arbeta vidare med i Stratsys produkt för Systematiskt kvalitetsarbete för skola. Det hjälper er att bibehålla effektiviteten i det fortsatta arbetet med kommande prioriteringar och insatser i ert kvalitetsarbete. 

nks-och-ska-i-stratsys (1)

Fler anledningar att välja Stratsys

Enkelt

Med Stratsys får du ett användarvänligt system som inte kräver regelbunden konsulthjälp.
 

En enda inloggning

Med en enda inloggning får du tillgång till mängder av funktioner som hjälper dig i det dagliga arbetet.

Skalbart

Likväl som att din organisation utvecklas och växer, är Stratsys en plattform att växa med. Se alla våra produkter

Lätt att komma igång

Med erfarenhet av hundratals lyckade implementationsprojekt kan vi hjälpa din verksamhet att komma igång smidigt. 
 
kvinna-jobbar-i-stratsys-app (1)

Genom att samla arbetet, skapa transparens och erbjuda en enhetlig arbetsprocess bidrar Stratsys till ökad kvalitet och en likvärdig skola för alla.

Johan Ekman, skolexpert på Stratsys
IMG_7152

Vill du veta mer om vårt systemstöd för Nationellt kvalitetssystem för skola?

Boka en demo med en av våra experter idag.

Stratsys-CTA-3D-arcs