Governance, Risk management & Compliance

GRC som integrerat förbättringsarbete

Stratsys verktyg hjälper din organisation att tillsammans arbeta mot samma mål med stöd från Governance, Risk management & Compliance eller Intern Styrning & Kontroll. 

Kontakta oss Boka en demo

Integrerade och samverkande GRC-verktyg

GRC-produkterna ger en samlad och tydlig överblick och bidrar till att kontinuerligt utveckla effektivare arbetssätt. Produkterna fungerar bäst i kombination, men kan också användas individuellt.

Läs mer i vår Kunskapshub

Vi är stolta över våra nöjda kunder