Governance, Risk management & Compliance

GRC som integrerat förbättringsarbete

Stratsys verktyg hjälper din organisation att tillsammans arbeta mot samma mål med stöd från Governance, Risk management & Compliance eller Intern Styrning & Kontroll.

BOKA DEMO

Integrerade och samverkande GRC-verktyg

GRC-produkterna ger en tydlig överblick och bidrar till att kontinuerligt utveckla effektivare arbetssätt. Produkterna fungerar bäst i kombination, men kan också användas individuellt.

Vi kan följa vilken kontroll som täcker en viss risk och med åtgärder i samma system blir uppföljningen för alla bolag effektiv.
Caroline Jakobsson
Head of Corporate Governance, Stena AB

Läs mer i vår Kunskapshub