Accelerera ditt GRC arbete

Väl fungerande Governance, Risk management & Compliance bygger processer som ska verka för att reducera organisationens risker och skapa hållbara lösningar. Stratsys möjliggör ett integrerat och systematiskt arbetssätt som framgångsrikt stödjer och stärker ert GRC arbete över tid. 

stratsys-GRC (1)-1-2-1
Avanza_logotyp
Alektum-logo
Lansforsakringar-logo
bonnier-logo
elenia-logo

Struktur som skapar trygghet

Ett strukturerat GRC-arbete utgör en central del av en affärsstrategi. För att effektivt kunna agera och ta strategiska beslut med hänsyn till riskrelaterade faktorer krävs rätt systemstöd. Inte minst för att motverka silos - en vanlig utmaning som ofta resulterar i olika prioriteringar eller att GRC-arbetet ofta stannar kvar inom specialistfunktionen i stället för att integreras.

 

stratsys-risk-kontroll (1)

Integrera GRC-arbetet i organisationen

Med Stratsys förenklas datainsamling och flödet av information genom hela organisationen och skapar förutsättningar för en gemensam bild i arbetet med prioriterade risker och behov. GRC är ett stort område, där vi på Stratsys valt att täcka de mest centrala delarna av arbetet. Vår plattform integreras enkelt med andra system för specifika och mer djuplodade lösningar.

Personer arbetar med GRC

Vad Stratsys löser inom GRC

Internrevision

Revision stöds genom granskande funktioner där interna och externa rekommendationer kan samlas, men också för ansvariga att skapa spårbara handlingsplaner för att möta rekommendationerna.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är riskhanteringens nästa steg. Identifieringen av kritiska resurser på processnivå och hur de skall säkerställas i händelse av avbrott eller krissituationer stöds.

RSA

Effektivisera informationsinsamlingen inom organisationen och få en tydlig översiktsbild över hot, risker och sårbarheter. Genom att arbeta systematiskt blir det enklare att identifiera och prioritera de viktigaste riskerna och hantera dessa i olika dimensioner och områden.

Compliance

Compliance kan hanteras genom verifierbara kontrollaktiviteter kopplat direkt mot lagkrav och frivilliga standarder. Aktiviteterna kan grupperas för genomförande till exempelvis enskilda processer och enheter.

Person sitter vid dator och arbetar med GRC

Få stöd för flera ramverk och standarder

NIS2

I en tid där digitala hot ständigt ökar är det kritiskt att aktivt stärka sin motståndskraft och kontinuerligt anpassa sig till det föränderliga cybersäkerhetslandskapet. Upptäck hur Stratsys kan stötta er i arbetet med att uppfylla NIS2-kraven. 

nis2 (2)

DORA

DORA ställer höga krav på att berörda organisationer har system och rutiner för att skydda sig mot digitala hot och att det finns beredskap för att hantera och återhämta sig från incidenter. Upptäck hur Stratsys kan stötta er i arbetet. 

dora (1)

GDPR

Det är avgörande för varje organisation att arbeta proaktivt för att minimera riskerna i hanteringen av personlig information. Upptäck hur Stratsys hjälpa er förbättra dataskyddarbetet och säkerställa att ni uppfyller lagar och regler. 

gdpr (1)

ISO 27001/27002

Hur säkerställer ni informationssäkerheten i er organisation? Ett effektivt sätt är att följa internationellt erkända standarder såsom ISO 27001 och ISO 27002. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa er att arbeta systematiskt med efterlevnad av dessa standarder.

ISO27001-27002 (1)

Med Stratsys får vi möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning med mera till processer – precis som vi hade efterfrågat. Att kunna se och skära i informationen på det sättet är mycket smidigt och tidsbesparande.

Johan Nilsson Risk Officer, Avanza Bank
johan-nilsson-avanza

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs