Så blir hållbarhet en del av hela organisationen: hållbarhetsspecialisten tipsar

forest-and-a-lake
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Hur hållbarhet utformas i en organisation gör stor skillnad för resultatet. I mindre organisationer saknas ofta hållbarhetskompetens inom styrelsen vilket innebär en begränsning för att utveckla arbetet. Vi ställde fyra viktiga frågor till vår hållbarhetsexpert Cecilia Almér om hur du gör för att få styrelsen att inkorporera hållbarhet i företagets strategi och kultur.

1. Hur kan hållbarhet bli en hörnsten i företagets strategi och kultur?

Strategiskt är det en förutsättning att styrelsen och högsta ledningen förstår ny lagstiftning, förstår sitt ansvar i och med det och även ser vilka möjligheter som finns. Om de gör det är det mycket lättare att införliva hållbarhet i strategin.

..vi ser att tvärfunktionellt arbete blir allt viktigare.


– Att få in hållbarhet i företagskulturen handlar mycket om att skapa goda förutsättningar för samarbete och att tillsammans kunna stödja företagets processer och handlingar. Det skapar en bra laganda när olika kompetenser inom företaget arbetar ihop och vi ser att tvärfunktionellt arbete blir allt viktigare.

Det är också av stor betydelse att se till att alla räknas. Om du vill att hela organisationen ska arbeta med hållbarhetsfrågor måste ansvaret för frågorna fördelas. Du måste också med tydlighet kommunicera varför det är viktigt och hur det går hand i hand med företagets strategi. Det gäller att ha rätt systemstöd där ni kan arbeta tillsammans, visualisera era framsteg och dela insikter.

2. Hur skapar ledare rätt förutsättningar för sin organisation och medarbetare?

– Vi pratar mycket om att göra hållbarhet till en del av affärsmodellen, och att det ska vara inkluderat i allt vi gör, men det är lättare sagt än gjort. Det tar tid, ansträngning och attitydförändring. Uppfattningen på många företag är ofta att hållbarhet är en belastning som kräver extra arbete. Ledare behöver skifta fokus och se betydelsen av att hållbarhetsarbetet blir en motivationsfaktor för fler medarbetare än endast hållbarhetsteamet. Det kan uppnås genom kommunikation och förståelse av helheten men också av tydlighet i hur var och en kan bidra.

3. Vilka utmaningar ser du när fokus just nu för många handlar om rapportering?

– Det krävs ansträngning för att inte fastna i datainsamling och rapporteringskrav som tar mycket tid, speciellt nu när vi har ny lagstiftning. Vi måste fortsätta fokusera på helheten. Fundera på varför vi gör det här, vad är syftet och hur kan vi som företag förbättra oss. Fördela sedan ansvaret över hela organisationen, inte bara inom hållbarhetsteamet, för att få ökad drivkraft i förbättringsarbetet. Att vidta åtgärder är oftast mycket mer tillfredsställande än att rapportera, men det är samtidigt utmanande.

Cecilia-Almer
Cecilia Almér, Hållbarhetsexpert Stratsys

4. Vad är dina bästa råd för att gå från ambition till handling?

– Det behöver finnas effektiva processer på plats, rätt systemstöd och en organisation som klarar av att förverkliga ambitionen. Återigen att se över ansvarsfördelningen av de åtgärder som ska genomföras. Det måste också tydliggöras vem som är ansvarig för hållbarhetsrapporten, det behöver inte nödvändigtvis vara den hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsteamet är experterna och de bör fokusera på att stötta i åtgärder och insatser.

Vill du veta hur Stratsys kan hjälpa din organisation ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå? Läs mer om vårt verktyg för hållbarhetsstyrning.