Privat sektor

Bank & Finans

BOKA DEMO

Några kunder inom sektorn.

Stratsys erbjudande

På Stratsys är vi experter på att skapa struktur i det strategiska arbetet och har i över 20 år hjälpt företag förbättra sina styr- och ledningsprocesser. Vi är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation som är öppen på svenska kontorstider.

Vi hjälper våra kunder inom Bank- och finanssektorn med utmaningen att ge organisationen rätt förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Detta innefattar effektiva GRC-processer samt att uppföra rutiner som säkerställer regelefterlevnad. Genom Stratsys partnerskap med KPMG kan vi erbjuda en helhetslösning i form av både systemstöd samt konsultationer avseende innehåll och genomgång av processer. Produkten är skalbar och kan anpassas efter behov.

risk-management
Governance, Risk & Compliance

Koncernövergripande riskhantering och internkontrollarbete. Få ett enhetligt arbetssätt, skapa överblick samt förenkla och effektivisera uppföljningen genom hela organisationen. Öka engagemanget och kvaliteten!


> Risk- och Kontrollhantering
> Intern kontroll
> Revision

lock
Informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat arbete genom hela bolaget. Skapa en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

risk-management
Governance, Risk & Compliance

Koncernövergripande riskhantering och internkontrollarbete. Få ett enhetligt arbetssätt, skapa överblick samt förenkla och effektivisera uppföljningen genom hela organisationen. Öka engagemanget och kvaliteten!


> Risk- och Kontrollhantering
> Intern kontroll
> Revision

lock
Informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat arbete genom hela bolaget. Skapa en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR standard och lagefterlevnad på er informationshantering och att ni följer standarden för tex. ISO 27001.

> Informationssäkerhet

Läs mer i vår Kunskapshub!