Bank, finans & försäkring

Möt behov & lagkrav med rätt systemstöd

Stratsys verktyg ger företag inom bank, finans och försäkring rätt förutsättningar för att möta behov och lagkrav inom exempelvis hållbarhet, risk & kontroll samt informationssäkerhet.

Ge din organisation rätt förutsättningar för tillväxt

Bank- och finanssektorn är en av landets hårdast reglerade branscher, vilket ställer krav på företagen att uppföra effektiva processer kring sin interna styrning och kontroll. Utan systemstöd blir det en utmanande uppgift att hantera administrationen och få en god överblick och systematik i sitt arbete. 

Ökad transparens och bättre överblick

I över 20 år har vi hjälpt våra kunder inom bank- och finanssektorn att skapa rätt förutsättningar för en god styrning och kontroll. Med Stratsys skapar du struktur i det strategiska arbetet, får en god överblick över era processer och underlättar samarbetet mellan specialister och beslutsfattare. 

Förenkla dina arbetsprocesser

Att integrera flera strategiska processer - allt från riskhantering, informationssäkerhet till hållbarhetsrapportering i en och samma plattform gör det dagliga arbetet enklare. Upptäck hur våra produkter kan hjälpa dig som arbetar inom bank-, finans och försäkringsbranschen. 

Efterlevnad

Finansinspektionen samt den europeiska bankmyndigheten EBA:s krav på efterlevnad driver en stor mängd administration som bolagen måste hantera. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa dig att effektivisera arbetet. 

Internrevision

En internrevision ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar i nuläget. Här är det av största vikt att ha ett stöd för både dokumentationen och det kontinuerliga arbetet.

ESG-rapportering

I takt med att såväl inhemska lagkrav liksom EU-regler ökar så ökar kraven på organisationer att använda sig av ESG-ramverket för att beräkna sin organisations påverkan på miljö, samhälle och styrning. 

Stratsys stöd inom GRC-arbetet

GRC är ett stort område, där vi på Stratsys valt att täcka de mest centrala delarna av arbetet. Vår plattform integreras enkelt med andra system för specifika och mer djuplodade lösningar.

Risk och kontroll

Trots vetskapen om hur man bäst borde bedriva riskarbetet sitter många företag fast i manuella arbetssätt som försvårar arbetet. Med Stratsys blir arbetet enklare och ger dig koll på läget.

Informationssäkerhet

Ökade krav på informationssäkerhet och GDPR-kompatibilitet kräver rätt systemstöd som stöttar det systematiska arbetet. Skapa struktur och hantera data på ett säkert sätt med Stratsys.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är nödvändigt för att kunna förbereda sig för och agera snabbt på oväntade händelser. Med hjälp av Stratsys kan du skapa, upprätthålla och samordna kontinuitetsplaneringen för hela verksamheten.

"Stratsys skulle ge oss klart större möjligheter än vi hade innan. Vi skulle också få möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning till processer – precis som vi hade efterfrågat."
Johan Nilsson, Risk Manager

Hundratals integrationer och API-lösningar

Stratsys plattformen levereras alltid med inbyggda integrationslösningar. Du kan enkelt skapa integrationer mot andra system och digitala tjänster.

Produkter för dig inom bank och finans

Fördelen med Stratsys är att vi erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat. Här är exempel på de produkter som kan nyttjas för dig som arbetar inom bank, finans och försäkringar.

Upptäck mer

Stratsys Plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Integrationer

Självklart erbjuder vi integrationslösningar som kompletterar din nuvarande teknikstack. Läs mer om våra integrationer och hur du enkelt kan addera oss till befintliga system.

Så kommer du igång

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Från 48 timmar till mer komplexa införanden - det styrs helt av hur era behov ser ut.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom bank, finans och försäkring. Kontakta oss idag så berättar vi mer.