Bank, finans & försäkring

Möt behov & lagkrav med rätt systemstöd

I över 20 år har vi hjälpt våra kunder inom bank- och finanssektorn att skapa rätt förutsättningar för en god styrning och kontroll. Med Stratsys skapar du struktur i det strategiska arbetet, får en god överblick över era processer och underlättar samarbetet mellan specialister och beslutsfattare. 

happy-man-using-stratsys-app-2
Avanza_logotyp
riksbanken-logo-200x200-1
Alektum-logo
Lansforsakringar-logo
pensionsmyndigheten-logo-1-1-1
Axactor_alt-logo_original_SORT_rgb-1

En hårt reglerad bransch kräver optimerade processer

Bank- och finanssektorn är en av landets hårdast reglerade branscher, vilket ställer krav på företagen att uppföra effektiva processer kring sin interna styrning och kontroll. Utan systemstöd blir det en utmanande uppgift att hantera administrationen och få en god överblick och systematik i sitt arbete. 

Bank och finans

Samla era processer på ett ställe

I Stratsys kan din organisation arbeta med strategiska processer i en och samma plattform. Förenkla insamling och visualisering av information och få ett pålitligt stöd för beslutsfattande - inom en rad affärskritiska områden. 

  • Riskhantering och internkontroll
  • Informationssäkerhet
  • Strategisk planering
  • Hållbarhetsrapportering

 

stratsys-plattform-1

Hantera GRC-arbetet i Stratsys

Finansinspektionen samt den europeiska bankmyndigheten EBA:s krav på efterlevnad driver en stor mängd administration som bolagen måste hantera. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa dig att effektivisera arbetet. 

Stratsys_Göteborg_2022-7

Få kontroll på informationssäkerheten

Ökade krav på informationssäkerhet och GDPR-kompatibilitet kräver rätt systemstöd som stöttar det systematiska arbetet. Skapa struktur och hantera data på ett säkert sätt med Stratsys.

information-security-navigation

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är nödvändigt för att kunna förbereda sig för och agera snabbt på oväntade händelser. Med hjälp av Stratsys kan du skapa, upprätthålla och samordna kontinuitetsplaneringen för hela verksamheten.

stratsys-risk-kontroll-3 (1)

Samla arbetet på ett ställe

Stöd för processer inom bank, finans & försäkring

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs