Bank och finans - möt Stratsys

Stratsys hjälper bolag inom bank och finans att skapa rätt förutsättningar för att möta behov och lagkrav inom hållbarhet, risk & kontroll samt strategisk planering.

Så hjälper Stratsys organisationer inom bank och finans

Finanssektorn är hårt reglerad med många lagkrav och ramverk att förhålla sig till. Det ställer höga krav på effektiva processer, struktur och planering.

Stratsys erbjuder integrerade och samverkande verktyg samlade i en smidig plattform som hjälper dig med:

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som berör bolag inom bank- och finanssektorn.

Enklare administration

Ineffektiva systemlösningar är en vanlig utmaning för bolag inom bank och finans. Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Några av våra nöjda kunder

stratsys-swoosh-cta-banner

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just bank- och finanssektorn. Kontakta oss idag och kom igång ni också.