Stratsys plattform

Nyskapande funktionalitet

Stratsys plattform är byggd för att leverera hög säkerhet, tydlig spårbarhet, analys och automatisering. Allt för att du ska känna att ni är i trygga händer.

Platform-Illustration_2020_WEB_0-3

Funktioner

Stratsys Enterprise

Stratsys Enterprise är skapat ur våra kunders behov. Produkter och produktivitetsappar i kombination med säkerhets-, analys-, och användarfunktioner i världsklass gör att ni kan ta Stratsys till nästa nivå.
e-learning
E-learning

Få tillgång till hela Stratsys e-learning bibliotek med mer än 40 filmer och tester. Se till att hela organisationen har full koll på hur ni får ut det mesta av Stratsys.

do-apps
DO-appar

DO-appar ingår för alla anställda. Få full koll på ditt dagliga arbete och alla dina möten med Stratsys DO-board och Meetings.

ad-sync
Användarsynk

Gör det enklare att ge rätt grupper och användare åtkomst till rätt produkter. Synkronisera med Office 365 eller lokalt AD för ännu snabbare hantering.

database-hub-1
Databashantering

Skapa egna test- och utbildningsmiljöer direkt i Stratsys plattform. Ger också utrymme för fler versioner. Förenkla hantering och få möjlighet att göra tester och utföra utbildningar på egen hand.

centr-audit-logs (1)
Granskningslogg

Få full kontroll över alla händelser. Alla inloggningar och händelser samlas i en gemensam audit logg så att du enkelt kan se vilka förändringar som genomförts och av vem.

isolerade
Isolerade miljöer för produkter

Öka flexibiliteten och minska risken för informationsläckage med isolerade miljöer, versionshantering och inställningar. Ingen data delas mellan produkterna.

dev-portal
Utvecklarportal

Ta full kontroll över era integrationer - skapa integrationer mot Stratsys produkter på egen hand. Styr centralt vilken access olika integrationer har och hantera nycklar och säkerhet för integrationer.

user-insight
Insikter

Analysera användandet av Stratsys produkter i din organisation och få rätt underlag till utbildningar och stöd inom organisationen.

premium-support
Premium support

Få en helt ny nivå av support med en namngiven Success Manager, utökad teknisk support och snabb respons via chat och användarsupport.

centr-sakerhet
Ökad säkerhetskontroll

Maximera fördelarna med centraliserad säkerhet utan att äventyra användare eller data. Bygg och skala utan att hämma utvecklingsmöjligheter.

sakerhet
e-learning
E-learning

Få tillgång till hela Stratsys e-learning bibliotek med mer än 40 filmer och tester. Se till att hela organisationen har full koll på hur ni får ut det mesta av Stratsys.

do-apps
DO-appar

DO-appar ingår för alla anställda. Få full koll på ditt dagliga arbete och alla dina möten med Stratsys DO-board och Meetings.

ad-sync
Användarsynk

Gör det enklare att ge rätt grupper och användare åtkomst till rätt produkter. Synkronisera med Office 365 eller lokalt AD för ännu snabbare hantering.

database-hub-1
Databashantering

Skapa egna test- och utbildningsmiljöer direkt i Stratsys plattform. Ger också utrymme för fler versioner. Förenkla hantering och få möjlighet att göra tester och utföra utbildningar på egen hand.

centr-audit-logs (1)
Granskningslogg

Få full kontroll över alla händelser. Alla inloggningar och händelser samlas i en gemensam audit logg så att du enkelt kan se vilka förändringar som genomförts och av vem.

isolerade
Isolerade miljöer för produkter

Öka flexibiliteten och minska risken för informationsläckage med isolerade miljöer, versionshantering och inställningar. Ingen data delas mellan produkterna.

dev-portal
Utvecklarportal

Ta full kontroll över era integrationer - skapa integrationer mot Stratsys produkter på egen hand. Styr centralt vilken access olika integrationer har och hantera nycklar och säkerhet för integrationer.

user-insight
Insikter

Analysera användandet av Stratsys produkter i din organisation och få rätt underlag till utbildningar och stöd inom organisationen.

premium-support
Premium support

Få en helt ny nivå av support med en namngiven Success Manager, utökad teknisk support och snabb respons via chat och användarsupport.

centr-sakerhet
Ökad säkerhetskontroll

Maximera fördelarna med centraliserad säkerhet utan att äventyra användare eller data. Bygg och skala utan att hämma utvecklingsmöjligheter.

sakerhet

Funktioner

Stratsys

Stratsys är en modern och säker instegsplattform där alla grundläggande funktioner och tjänster finns för att komma igång.
teknisk-support
Teknisk support

Få hjälp med de vanligaste utmaningarna som bugghantering, automatisk genererade felmeddelanden och teknisk support när systemet inte följer förväntningarna.

centr-anv-hant
Centraliserad användarhantering

Hantera behörigheter för alla produkter över hela plattformen från en och samma plats. Det sparar värdefull tid och minskar samtidigt risken för intrång.

drift
Drift

Med dagliga backuper får du en tillförlitlig och säker plattform. Dagliga backuper sparas i upp till en månad så att du alltid kan vara säker på att din data inte går förlorad.

SSO-1
SSO

Gör det enkelt för alla användare att få tillgång till plattformen och de produkter de ska använda.

underhall
Underhåll

Löpande uppdateringar och underhåll för att kunna erbjuda en modern och säker plattform.

centr-sakerhet
Säkerhet

Säkerheten är en av de viktigaste hörnstenarna i vår plattform. Läs mer om säkerheten i vår plattform här.

teknisk-support
Teknisk support

Få hjälp med de vanligaste utmaningarna som bugghantering, automatisk genererade felmeddelanden och teknisk support när systemet inte följer förväntningarna.

centr-anv-hant
Centraliserad användarhantering

Hantera behörigheter för alla produkter över hela plattformen från en och samma plats. Det sparar värdefull tid och minskar samtidigt risken för intrång.

drift
Drift

Med dagliga backuper får du en tillförlitlig och säker plattform. Dagliga backuper sparas i upp till en månad så att du alltid kan vara säker på att din data inte går förlorad.

SSO-1
SSO

Gör det enkelt för alla användare att få tillgång till plattformen och de produkter de ska använda.

underhall
Underhåll

Löpande uppdateringar och underhåll för att kunna erbjuda en modern och säker plattform.

centr-sakerhet
Säkerhet

Säkerheten är en av de viktigaste hörnstenarna i vår plattform. Läs mer om säkerheten i vår plattform här.

Läs mer i vår Kunskapshub!