Stratsys plattform

Nyskapande funktionalitet

Stratsys plattform är byggd för att leverera hög säkerhet, tydlig spårbarhet, analys och automatisering. Allt för att du ska känna att ni är i trygga händer.

Platform-Illustration_2020_WEB_0-3

E-learning
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Få tillgång till hela Stratsys e-learning bibliotek med mer än 40 filmer och tester. Se till att hela organisationen har full koll på hur ni får ut det mesta av Stratsys.

Teknisk support

Få hjälp med de vanligaste utmaningarna som bugghantering, automatisk genererade felmeddelanden och teknisk support när systemet inte följer förväntningarna.

Centraliserad säkerhet
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Maximera fördelarna med centraliserad säkerhet utan att äventyra användare eller data. Bygg och skala utan att hämma utvecklingsmöjligheter.

Centraliserad användarhantering

Hantera behörigheter för alla produkter över hela plattformen från en och samma plats. Det sparar värdefull tid och minskar samtidigt risken för intrång. 

SSO

Gör det enkelt för alla användare att få tillgång till plattformen och de produkter de ska använda.

Drift

Med dagliga backuper får du en tillförlitlig och säker plattform. Dagliga backuper sparas i upp till en månad så att du alltid kan vara säker på att din data inte går förlorad.

Underhåll

Löpande uppdateringar och underhåll för att kunna erbjuda en modern och säker plattform. 

DO-appar

Få full koll på ditt dagliga arbete och alla dina möten med Stratsys DO-board och Meetings.

AD-synk
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Gör det enklare att ge rätt grupper och användare åtkomst till rätt produkter. Synkronisera med Office 365 eller lokalt AD för ännu snabbare hantering.

Developer portal
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Ta full kontroll över era integrationer -  skapa integrationer mot Stratsys produkter på egen hand. Styr centralt vilken access olika integrationer har och hantera nycklar och säkerhet för integrationer.

Centraliserad audit log
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Få full kontroll över alla händelser. Alla inloggningar och händelser samlas i en gemensam audit logg så att du enkelt kan se vilka förändringar som genomförts och av vem.

Isolerade miljöer för produkter
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Öka flexibiliteten och minska risken för informationsläckage med isolerade miljöer, versionshantering och inställningar. Ingen data delas mellan produkterna.

Database hub
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Skapa egna test- och utbildningsmiljöer direkt i Stratsys plattform. Ger också utrymme för fler versioner. Förenkla hantering och få möjlighet att göra tester och utföra utbildningar på egen hand.

User insights
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Analysera användandet av Stratsys produkter i din organisation och få rätt underlag till utbildningar och stöd inom organisationen.

Premium support
*EN DEL AV STRATSYS ENTERPRISE

Få en helt ny nivå av support med en namngiven Success Manager, utökad teknisk support och snabb respons via chat och användarsupport.

 

Oändliga möjligheter med integration

För att bättre hjälpa din organisation i varje steg på vägen levereras Stratsys plattform med inbyggda integrationstjänster.

Läs mer i vår Kunskapshub!