Stratsys AI

Upptäck kraften med Stratsys AI och uppnå ännu högre effektivitet

Ta klivet in i framtiden med Stratsys AI - vår nya innovativa funktionalitet som hjälper er att arbeta både snabbare och smartare.

stratsys-ai-background (3)

Accelerera produktiviteten

Stratsys AI är framtaget för att agera som en kraftfull katalysator, som bidrar till att snabba på era arbetsprocesser och minska administrationen.

Fatta smartare beslut - snabbare

Vår AI-funktionalitet ger er möjlighet att snabbare kunna identifiera och besluta kring åtgärder som leder till förbättring.

Uppnå högre kvalitet

Ta tillvara på nya insikter och öka era möjligheter att uppnå och upprätthålla en hög kvalitetsnivå.

Säkerheten först

Med Stratsys AI är ni i full kontroll när det gäller hantering av er information. Ni bestämmer själva exakt vad ni vill dela, med försäkran om att vår AI-modell aldrig tränar på er kunddata. Detta garanterar att er känsliga information förblir skyddad och konfidentiell. Dessutom ger vi er möjligheten att anpassa användningen genom att ni får bestämma exakt var inom Stratsys plattform AI-funktionaliteten ska aktiveras.

  • Full kontroll över er information
  • Garanterar att er kunddata är skyddad
  • Bestäm själv var AI ska aktiveras
Group 7712 (2)

Så kan du använda Stratsys AI i våra produkter

Sammanfattning av rapportering ​​

Uppföljning av organisationens mål, KPI:er eller risker kräver ofta sammanställning och bearbetning av texter i form av rapportering från olika verksamheter för beslutsunderlag. Stratsys AI effektiviserar denna process genom att tillhandahålla AI-genererade sammanfattningar av underliggande enheters rapportering vilket frigör tid till kärnverksamheten.

ai-v-2

AI-genererade förslag på åtgärder

Effektivisera framdriften i arbetet med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar där alla i organisationen tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av AI-genererade förslag vid skapandet av åtgärder, blir processen inte bara snabbare, utan också smidigare.

ai-generated-suggestions-1

AI-genererade förslag på aktiviteter

Att planera verksamhetsplanen innebär en genomtänkt utveckling av aktiviteter som klargör gemensamma mål och handlingsvägar. Genom att ta hjälp av AI-genererade förslag vid skapandet av aktiviteter blir hela processen smidigare och snabbare.

Group 7930

Kom igång med Stratsys AI idag

Är du intresserad av att veta mer om Stratsys AI eller få hjälp att komma igång? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

stratsys-ai-background (3)