Stratsys AI

Upptäck kraften med Stratsys AI och uppnå ännu högre effektivitet

Ta klivet in i framtiden med Stratsys AI - vår nya innovativa funktionalitet som hjälper er att arbeta både snabbare och smartare.

Group 7709 (1)

Accelerera produktiviteten

Stratsys AI är framtaget för att agera som en kraftfull katalysator, som bidrar till att snabba på era arbetsprocesser och minska administrationen.

Fatta smartare beslut - snabbare

Vår AI-funktionalitet ger er möjlighet att snabbare kunna identifiera och besluta kring åtgärder som leder till förbättring.

Uppnå högre kvalitet

Ta tillvara på nya insikter och öka era möjligheter att uppnå och upprätthålla en hög kvalitetsnivå.

Säkerheten först

Med Stratsys AI är ni i full kontroll när det gäller hantering av er information. Ni bestämmer själva exakt vad ni vill dela, med försäkran om att vår AI-modell aldrig tränar på er kunddata. Detta garanterar att er känsliga information förblir skyddad och konfidentiell. Dessutom ger vi er möjligheten att anpassa användningen genom att ni får bestämma exakt var inom Stratsys plattform AI-funktionaliteten ska aktiveras.

  • Full kontroll över er information
  • Garanterar att er kunddata är skyddad
  • Bestäm själv var AI ska aktiveras
Group 7712 (2)

AI-funktionalitet i våra produkter

I början av 2024 kommer Stratsys AI finnas tillgängligt i alla våra produkter. Men redan nu kan vi erbjuda en betaversion av funktionaliteten i produkterna nedan. 

Informationssäkerhet och Risk & Kontroll

AI-genererade förslag på åtgärder

Effektivisera framdriften i arbetet med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar där alla i organisationen tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av AI-genererade förslag vid skapandet av åtgärder, blir processen inte bara snabbare, utan också smidigare. Ni får en stark grund att bygga vidare på, vilket säkerställer att inget viktigt steg missas i arbetet.

Group 7705 (2)

Stratsys Verksamhetsplanering

AI-genererade förslag på aktiviteter

Att planera verksamhetsplanen innebär en genomtänkt utveckling av aktiviteter som klargör gemensamma mål och handlingsvägar. Genom att ta hjälp av AI-genererade förslag vid skapandet av aktiviteter blir hela processen smidigare och snabbare.

ai-funktionalitet-verksamhetsplanering

Stratsys Hållbarhetsstyrning

Optimera arbetet med er hållbarhetsstrategi

Stratsys AI är en funktionalitet du kan använda för att arbeta snabbare och smartare med er hållbarhetsstrategi. Genom att använda funktionaliteten kan du enkelt generera förslag på aktiviteter som kan genomföras för att uppnå ett specifikt mål. 

image 122 (1) (1)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Få förslag på åtgärder i ert riskarbete

Effektivisera riskhanteringen i det systematiska arbetsmiljöarbetet med hjälp av AI-genererade åtgärdsförslag. Ta tillvara på nya insikter och få ett bra stöd i att driva och säkerställa ständiga förbättringar. 

image 152 (1)

Kvalitetsarbete Vård & omsorg

Optimera riskarbetet inom vård & omsorg

Få ett effektivt stöd i det proaktiva riskarbetet med hjälp av AI-genererade åtgärdsförslag. Ta tillvara på nya insikter och säkerställ ständiga förbättringar i era processer. 

image 141 (1)

Kom igång med Stratsys AI idag

Är du intresserad av att veta mer om Stratsys AI eller få hjälp att komma igång med vår betaversion? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Frame 7704