Verktyget för ert strategiska hållbarhetsarbete

Vi stödjer din organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera mer på analys, strategi och genomförande. Förutom ett användarvänligt system som förenklar arbetet kan vi även bistå med expertrådgivning. 

person-som-jobbar-i-stratsys

Samla arbetet på ett ställe

Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger fullständig överblick över er hållbarhetsdata.

Gör strategin tydlig för alla

Kartlägg era mest väsentliga hållbarhetsfrågor och gör er strategi tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder - från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

Säkerställ efterlevnad av ramverk

Det samlade underlaget resulterar i en hållbarhetsrapport som skapar förutsättningar att möta de rapporteringskrav som er verksamhet lyder under. Tidsbesparande och enkelt!

En komplett lösning för arbetet med CSRD/ESRS

I Stratsys kan du arbeta med allt från dubbel väsentlighetsanalys till rapportering på ett systematiskt och effektivt sätt.

 • Genomför dubbel väsentlighetsanalys
 • Tydliggör strategi och nyckeltal
 • Visualisera och analysera
 • Följ upp och sammanställ rapport
double-materiality

Få stöd för flera ramverk och standarder

CSRD/ESRS

Det sker stora förändringar just nu gällande hur koncerner och företag ska rapportera om sin påverkan på människor och miljö. Upptäck hur Stratsys kan effektivisera ert arbete.

 • Få struktur i arbetet med dubbel väsentlighetsbedömning
 • Få en översikt över nuläget
 • Spara tid med hjälp av färdiga KPI:er enligt ESRS
distribution-risk-value

GHG

Har ni koll på era växthusgasutsläpp och klimatpåverkan? Allt fler får krav på sig att kunna redogöra och rapportera utsläpp kopplade till verksamheten. Upptäck hur Stratsys kan effektivisera ert arbete.

 • Förenkla rapporteringen av scope 1, 2 och 3-utsläpp
 • Koppla er aktivitetsdata med relevanta emissionsfaktorer
 • Analysera klimatutsläppens källor och identifiera åtgärder
GHG-scope1-2-3

CSDDD

CSDDD har röstats igenom av EUs medlemsländer och företag behöver redan nu förbereda sig för den kommande lagen. Upptäck hur Stratsys kan ge stöd för due diligence processen.

 • Få en översyn över hur ert arbete linjerar med riktlinjer och krav
 • Arbeta strukturerat med att identifiera och bedöma risker
due-diligence

Globala målen

Globala målen, även kända som Agenda 2030 eller Sustainable Development Goals (SDGs), är en uppsättning av 17 globala mål fastställda av FN för att uppnå en mer hållbar framtid för alla.

Med Stratsys produkt för Hållbarhetsstyrning får du ett användarvänligt system som hjälper er strukturera hållbarhetsarbetet och följa upp verksamhetens arbete mot målen. 
globala-malen (1)

GRI

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte. 

Med Stratsys kan din organisation strukturera och effektivisera hållbarhetsarbetet genom att samla och hantera arbetet på ett ställe. 
GRI (2)

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan, uppfylla lagkrav och uppnå miljömål.

Med Stratsys produkt för Hållbarhetsstyrning får du ett användarvänligt system
som hjälper er med insamling och analys av ESG-data och säkerställa ett strukturerat miljöarbete. 

iso14001 (1)

Några av våra nöjda kunder

vectura_logotype2
Wastbygg-gruppen-logotyp
logo-max
domstolsverket
consto_logo-1
nacka-black

Varför Stratsys hållbarhetsstyrning?

 • Genomför dubbel väsentlighetsanalys
 • ESRS Upplysningskrav (GAP-analys)
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet
 • Flexibel konfigurering av fler ramverk & standarder
 • Samarbeta och fördela ansvar för mål, nyckeltal och åtgärder
 • Tydliggör den röda tråden i er hållbarhetsstrategi

 • Riskhantering med stöd för analys och åtgärdsplaner
 • Följ upp och sammanställ rapport
 • Visualisera er progress i dashboards
 • Skalbart verktyg - utforma det utifrån era behov idag och imorgon
 • Lätt att integrera andra system för att samla och förenkla ert arbete
 • Etablerade partnerskap med branschens ledande rådgivningsbyråer

Effektivisera det strategiska arbetet med Stratsys AI

 • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet. 
 • Effektivisera sammanställningen av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
stratsys-ai-forslag-pa-aktiviteter

Vägledning och rådgivning

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbete med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat.

_MG_9379

Ta kontroll över hållbarhetsarbetet idag

Låt oss berätta mer om hur du kan förbättra det strategiska hållbarhetsarbetet med Stratsys. Boka en kostnadsfri demo så kontaktar vi dig.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Vill du veta mer? Boka gratis demo idag