Risk och kontroll

Trygghet är bara första steget

Risk och kontroll handlar om så mycket mer än att skydda ett företags ekonomi och varumärke – det är en avgörande framgångsfaktor för dina affärer. Lyckad riskhantering och internkontroll ger dig inte bara trygghet, det skapar processer som länkar samman alla affärsfunktioner och gör det möjligt att förändra ett företag i grunden.
Boka demo Testa gratis
stratsys-risk-kontroll (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Överblick

Läget under kontroll

Riskhantering kan vara komplicerat, men vårt verktyg gör det enklare. Det intuitiva användargränssnittet låter dig både övervaka och implementera processer på en och samma plats.
Analys

Designat för tillväxt

Vårt verktyg går att konfigurera och anpassa så att det alltid uppfyller dina krav. Det är designat för att växa med ditt företag, inte för att begränsa dig.

Maximal produktivitet och strategiska insikter

Genom full insyn, rollbaserad åtkomst och en single source of truth river du informationsbarriärer och maximerar produktiviteten. Vill du bli mer proaktiv? Ersätt statiska rapporter med levande dokument.

Vad är det som utmärker Stratsys Risk och Kontroll?

Lätt att integrera

Risk och Kontroll kan både användas som fristående lösning eller enkelt integreras med andra Stratsys- eller tredjepartsprodukter.

Inget kodande

Eftersom du kan konfigurera verktyget själv, är det enkelt och kostnadseffektivt att skapa den perfekta lösningen för dina behov.

Framtidssäkert

Risk och Kontroll växer med ditt företag – det är enkelt att komma igång med och kan skalas upp för att möta mer komplexa krav.

Färdiga paketlösningar

Varför uppfinna hjulet på nytt? Vi har lång erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor och kan erbjuda lösningar för att möta ett brett spektrum av krav.

Vem behöver Risk & Kontroll? Du.

Oavsett om du är vd, chef eller analytiker så är god riskhantering och internkontroll avgörande om du vill kunna identifiera problem tidigt och informera om dem på ett tydligt sätt. Vi ger dig en single source of truth för alla användare, vilket river eventuella informationsbarriärer och ger tillförlitliga insikter som går att omsätta till handling.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Så förbättrade Statistiska centralbyrån sin verksamhetsuppföljning

Stratsys gör att det blir enklare att få en överblick och att fokusera på det som är viktigt att åtgärda. Tydliga underlag gör det lättare att sätta fingret på problemen så att vi kan avhjälpa dem i tid. Röda aktiviteter i handlingsplanerna och kritiska risker är i fokus i uppföljningen.
Åsa Trankvill
Verksamhetscontroller, SCB

Tre steg till bättre processer

Planera

Undvik kostnadskrävande fallgropar och motgångar. Kartlägg KPI:er, utvärdera organisatoriska risker och dokumentera problemhantering.

Implementera

Gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Hantera föränderliga förutsättningar, skapa aktiviteter som involverar flera delar av verksamheten och driv på förbättringsarbetet.

Följ upp

Skapa en tydlig överblick. Ge riktat stöd, implementera risk och kontroll på operativ nivå och involvera avdelningar som IT och HR.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.