Stratsys Risk & kontroll

Ta kontroll över riskhanteringen

Väl utarbetade processer för riskhantering och internkontroll är avgörande för att nå framgång i riskarbetet. Med Stratsys kan du säkerställa att organisationens verksamhet är effektiv, att finansiell och annan information är pålitlig och att lagar och standarder efterlevs.​

risk-and-control-product (1)
Avanza_logotyp
alektum-logo
lansforsakringar-logotyp

Systematisk riskhanteringsprocess

Med Stratsys får du ett användarvänligt verktyg för systematisk riskhantering som stödjer arbetet i alla nivåer av verksamheten.

Identifiera, bedöm och hantera risker

Minskar den administrativa arbetsbördan och frigör tid genom att samla risk- och kontrollarbetet på en gemensam plattform.

Ökad transparens och samordning

Med en gemensam arbetsyta blir det enklare att samarbeta mellan kollegor, avdelningar och kontor.

Få bättre överblick över era risker

I Stratsys samlar du all information kopplat till verksamhetens riskarbete på ett och samma ställe. Det gör det enklare att arbeta tillsammans och tar bort de informationsbarriärer som lätt kan uppstå när information hanteras på olika ställen. Dessutom säkerställer du att ni lägger tid på rätt saker genom att snabbt kunna se era mest kritiska risker.

  • Alla risker i en samlad vy
  • Lättare att prioritera
  • Fatta välgrundade beslut
risk-and-control-dashboard (1)

Skala upp vid behov

Stratsys är designat för att växa med ditt företag och era ambitioner, inte för att begränsa dig. Konfigurera och anpassa produkten för att möta dina krav och behov.

risk-control-nav (1)

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
stratsys-ai-infosec-2

Fördelarna med Stratsys

Allt på en plats

Samlar risk- och kontrollarbetet på en gemensam plattform.

Efterlevnad

Gör det enklare att hålla koll på och leva upp till nya lagkrav.

Lätt att integrera

Integrationslösningar som möjliggör komplettering med flera system.

Användarvänligt

Intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att komma igång.

Enkelt att samarbeta

Underlättar samarbete mellan kollegor, avdelningar och kontor.

Transparens

Hjälper er fatta proaktiva beslut kring riskhantering.

risk-control-nav-full (1)

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

500+

kunder inom privat och offentlig sektor

40+

system som går att integrera med Stratsys

Ta första steget mot en effektivare riskhantering

Boka en demo där du kan ställa frågor och få en djupare inblick i produkten. Dessutom får du chansen att höra mer om hur vi hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar.

Stratsys-CTA-3D-arcs