Stratsys Risk & Kontroll

Ta kontrollen över dina risker

Vill du ha fullständig kontroll över din organisations risk- och kontrollarbete? Med Stratsys kan du säkerställa att organisationens verksamhet är effektiv, att finansiell och annan information är pålitlig och att lagar och standarder efterlevs.​

Boka demo Testa gratis
stratsys-risk-kontroll (1)

Optimera risk- och kontrollarbetet

Upptäck Stratsys Risk & Kontroll - produkten som skapar förutsättningar för en systematisk riskhanteringsprocess och stödjer arbetet i alla nivåer av verksamheten. Du slipper den administrativa arbetsbördan och kan ägna tiden åt det som verkligen betyder något.

Systematisk riskhanteringsprocess

Ökad transparens och samordning

Förbättrar beslutsfattandet

Ett enklare sätt att synliggöra riskerna

Med vår produkt blir det enkelt att skapa en gemensam struktur för verksamhetens risker samtidigt som all information samlas på ett och samma ställe. På så sätt får du en tydlig överblick och kan enkelt upptäcka och hantera potentiella risker och problem innan de blir stora och kostsamma. 

Designat för tillväxt

Vårt produkt går att konfigurera och anpassa så att det alltid möter dina krav och behov. Det är designat för att växa med ditt företag och era ambitioner, inte för att begränsa dig.

Maximal produktivitet och strategiska insikter

Genom full insyn, rollbaserad åtkomst och en single source of truth river du informationsbarriärer och maximerar produktiviteten. Vill du bli mer proaktiv? Ersätt statiska rapporter med levande dokument.

Upptäck fördelarna med Risk & Kontroll

Lätt att integrera

Risk & Kontroll kan både användas som fristående lösning eller enkelt integreras med andra Stratsys- eller tredjepartsprodukter.

Inget kodande

Eftersom du kan konfigurera produkten själv, är det enkelt och kostnadseffektivt att skapa den perfekta uppsättningen för dina behov.

Framtidssäkert

Risk & Kontroll växer med ditt företag – det är enkelt att komma igång med och kan skalas upp för att möta mer komplexa krav.

Färdiga paketlösningar

Varför uppfinna hjulet på nytt? Vi har lång erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor och kan erbjuda lösningar för att möta ett brett spektrum av krav.

Vem behöver Risk & Kontroll?

Oavsett om du är vd, chef eller analytiker så är god riskhantering och internkontroll avgörande om du vill kunna identifiera problem tidigt och informera om dem på ett tydligt sätt. Vi ger dig en single source of truth för alla användare, vilket river eventuella informationsbarriärer och ger tillförlitliga insikter som går att omsätta till handling.

VD

Chef

Medarbetare

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Så förbättrade Statistiska centralbyrån sin verksamhetsuppföljning

Stratsys gör att det blir enklare att få en överblick och att fokusera på det som är viktigt att åtgärda. Tydliga underlag gör det lättare att sätta fingret på problemen så att vi kan avhjälpa dem i tid. Röda aktiviteter i handlingsplanerna och kritiska risker är i fokus i uppföljningen.
Åsa Trankvill
Verksamhetscontroller, SCB

Tre steg till bättre processer

Planera

Undvik kostnadskrävande fallgropar och motgångar. Kartlägg KPI:er, utvärdera organisatoriska risker och dokumentera problemhantering.

Implementera

Gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Hantera föränderliga förutsättningar, skapa aktiviteter som involverar flera delar av verksamheten och driv på förbättringsarbetet.

Följ upp

Skapa en tydlig överblick. Ge riktat stöd, implementera risk och kontroll på operativ nivå och involvera avdelningar som IT och HR.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.