Stratsys Risk & Kontroll

Ta kontroll över riskhanteringen

Vill du få fullständig kontroll över risk- och kontrollarbetet? Med Stratsys kan du säkerställa att organisationens verksamhet är effektiv, att finansiell och annan information är pålitlig och att lagar och standarder efterlevs.​

Boka demo Utforska produkten
risk-and-control-product (1)

Optimera risk- och kontrollarbetet

Väl utarbetade processer för riskhantering och internkontroll är avgörande för att nå framgång i riskarbetet. Med Stratsys får du ett användarvänligt verktyg för systematisk riskhantering som stödjer arbetet i alla nivåer av verksamheten. Identifiera, bedöm och hantera risker på ett effektivt sätt, samtidigt som du får total överblick och kontroll.

Systematisk riskhanteringsprocess

Ökad transparens och samordning

Förbättrar beslutsfattandet

Synliggör riskerna för att prioritera rätt

I Stratsys samlar du all information kopplat till verksamhetens riskarbete på ett och samma ställe. Det gör det enklare att arbeta tillsammans och tar bort de informationsbarriärer som lätt kan uppstå när information hanteras på olika ställen. Dessutom säkerställer du att ni lägger tid på rätt saker genom att snabbt kunna se era mest kritiska risker.

Förbättrar beslutsfattandet

Levande dokument som finns tillgängligt i en och samma plattform ger beslutsfattare en bättre helhetsbild och tryggheten i att kunna fatta välgrundade beslut. 

Upptäck fler fördelar

Lätt att integrera

Risk & Kontroll kan både användas som fristående lösning eller enkelt integreras med andra Stratsys- eller tredjepartsprodukter.

Inget kodande

Eftersom du kan konfigurera produkten själv, är det enkelt och kostnadseffektivt att skapa den perfekta uppsättningen för dina behov.

Skalbart

Vårt verktyg går att anpassa så att det alltid uppfyller dina krav – även när din verksamhet växer eller förändras.

Färdiga paketlösningar

Vi har lång erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor och kan erbjuda lösningar för att möta ett brett spektrum av krav.

Siffror vi är stolta över

227 400 +

Användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Så förbättrade Statistiska centralbyrån sin verksamhetsuppföljning

Stratsys gör att det blir enklare att få en överblick och att fokusera på det som är viktigt att åtgärda. Tydliga underlag gör det lättare att sätta fingret på problemen så att vi kan avhjälpa dem i tid. Röda aktiviteter i handlingsplanerna och kritiska risker är i fokus i uppföljningen.
Åsa Trankvill
Verksamhetscontroller, SCB

Ta första steget mot en effektivare riskhantering

Boka en demo där du kan ställa frågor och få en djupare inblick i produkten. Dessutom får du chansen att höra mer om hur vi hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar.