Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Med Stratsys kan ni samla allt ert kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett heltäckande ledningssystem med fokus på det systematiska förbättringsarbetet.

QM-gadgets (1)
Stora-skondal-logo
logo_sv
logo-horisontell
Sundbyberg
OrustKommun_Logotyp_Blue_Yellow

Planera

Planera för förbättringar

Kvalitetsarbetet planeras direkt i verktyget efter gällande lagar och föreskrifter. Processer och rutiner som behövs för att säkerställa kvalitet skapar en röd tråd genom hela organisationen. Det är enkelt att fördela ut ansvar, så att alla vet vad de ska göra och när det ska göras. Arbetet blir enhetligt och skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete.

plan-qm-healthcare (1)

Genomför

Följ utvecklingen i realtid

Ansvar kommer upp i en att-göra-lista och egenkontroller genomförs utifrån uppsatta checklistor. Utfall av kvalitetsindikatorer kan följas i realtid och avvikelsestatistik över tid. Den digitala riskmatrisen möjliggör proaktiva riskanalyser och åtgärder kan sättas in för att eliminera negativ påverkan på önskad kvalitet.

folj-upp-qm (1)

Följ upp

Utvärdera ert kvalitetsarbetet

Vid utvärdering av organisationens kvalitetsarbete kan data och mätpunkter hämtas in från alla enheter. Ni slipper tidskrävande administration och frigör tid för analys och systematiskt utvecklingsarbete. Verktyget sammanställer all data per automatik och skapar fullständiga patientsäkerhets- och kvalitetsrapporter där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas.

avvikelsestatistik-qm-healthcare (1)

Stärk patientsäkerhetsarbetet och efterlev riktlinjerna

Genom att effektivt hantera arbetet i Stratsys kan ni stärka ert patientsäkerhetsarbete och effektivt arbeta med efterlevnad av riktlinjerna i den Nationella handlingsplanen för patientsäkerhet.

IMG_3920

Genomför nulägesanalys

Genomför er nulägesanalys i Stratsys, baserat på SKR:s analysverktyg, för att snabbt identifiera och hantera era utmaningar inom patientsäker vård. Visualisera och utveckla era patientsäkerhetsområden genom att prioritera insatser för en tryggare vårdmiljö.

Arbeta proaktivt

Arbeta proaktivt med riskhantering, följ avvikelsestatistik och kvalitetsindikatorer och få en helhetsbild av patientsäkerhetsarbetet. Samla allt arbete på ett ställe och integrera det automatiskt i er patientsäkerhetsberättelse för ökad effektivitet och tydlighet.

Fler anledningar att välja Stratsys

Få en röd tråd

Få en samlad överblick över ert kvalitetsarbete och en röd tråd där riskanalyser, egenkontroller och avvikelser resulterar i förbättringar av era processer och rutiner.

Patienten i fokus

Anpassa kvalitetsarbetet efter er verksamhets behov. Åtgärderna når då ut till de som behöver det mest, era patienter och brukare.

Proaktivt riskarbete

Ni får en digital riskmatris som hjälper er att göra proaktiva riskanalyser.

Mindre administration

Med ett smidigt verktyg för kvalitetsarbete blir det enklare att hantera all administration och frigör tid till mer värdeskapande arbete.

QM-navigation (1)

Optimalt stöd för att möta lagkrav

SOSFS 2011:9

Enligt SOSFS 2011:9 ska alla vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ha ett ledningssystem för att systematiskt och kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter. Stratsys erbjuder ett heltäckande systemstöd som hjälper er att möta kraven.

SOFS (1)

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
image 141 (1)

Gör en nulägeskoll på ert kvalitetsarbete

Få en snabb nulägesanalys av din organisations systematiska kvalitetsarbete. Testet består av ett antal bedömningspunkter inom olika områden kopplat till kvalitetsarbete.

nulageskoll

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

40+

system som går att integrera med Stratsys.

500+

kunder över hela världen.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs