Teknik & säkerhet

Stratsys erbjuder exceptionell trygghet genom att kombinera användningen av lokala servrar och datalagring med en produktutveckling som fokuserar på säkerhet och efterlevnad.

Säkerheten - vår högsta prioritet

Här kan du se en översikt över de skyddsåtgärder vi implementerat för att alltid kunna erbjuda en säker plattform.

platform-illustration-2022

Incidenthantering

Med rutiner för att hantera informationssäkerhetsrelaterade incidenter väl förankrade i verksamheten kan vi säkerställa efterlevnad. Alla ansvariga genomgår kontinuerligt utbildningar med tillhörande kunskapsprov.

Stratsys_Göteborg_2022-3 (1)

Säker kommunikation

All data som överförs är krypterad via TLS 1.2 (öppen standard) för säkert utbyte av krypterad information mellan datorsystem. Vid filöverföring används SFTP för att din data ska överföras på ett säkert och krypterat sätt.

_MG_8378

Säker lagring & säkerhetskopiering

Stratsys tjänster driftas i två  datacenter i Göteborg och hos Microsoft  Azure i Amsterdam.  All kundspecifik data lagras  krypterat i en egen databas. Säkerhetskopior  förvaras  fysiskt separat på en 3:e site  där backuper sparas i upp till 13 månader.

Tillgänglighet & kontinuitetshantering

Arkitektur och driftmiljö är byggd för hög tillgänglighet med speglade datahallar, failover funktion  och redundanta ström- och  internetförbindelser. Om den automatiska återställningen inte fungerar finns en kontinuitetsplan för manuell återställning. Vi garanterar en tillgänglighet på 99,5 % på månadsbasis.

Säker utveckling

Med en utarbetad SDL och krav på utbildning  inom säker utveckling för alla utvecklare kan du vara trygg.  All kod verifieras och granskas enligt satta rutiner innan utrullning för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister.  Vi tillämpar också sårbarhets-scanning  tillsammans med mänsklig granskning på källkod, applikationer och infrastruktur.

Säker åtkomst

Alla kunder kan använda sin egen lösning  för att logga in i Stratsys. Vi har också stöd för både SAMLv2 och OIDC. Stratsys anställda använder alltid MFA  för inloggning och kunden kan själv styra vilka på Stratsys som får åtkomst.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.

Stratsys-CTA-3D-arcs