Effektivisera skolstyrningen med Stratsys

Med Stratsys kan du effektivisera ditt arbete och se till att din skola uppfyller alla krav på lagefterlevnad. Hantera allt från ekonomi och ämnesbehörigheter till kvalitet och arbetsmiljö. Låt oss visa hur du tar skolstyrningen till nästa nivå. 

Så lyckas du med skolstyrningen

Som skolledare kan det ofta kännas överväldigande att behöva hålla koll på en enorm mängd information samtidigt som du behöver ha full insikt i verksamhetens många processer. Men det behöver inte vara så svårt. Låt Stratsys lösning för skolsektorn förenkla arbetet åt dig, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder mest - att skapa en positiv inlärningsmiljö för dina elever och att leda din skola mot framgång!

 

Stratsys lösning för effektiv skolstyrning

En komplett lösning för skolans många lagkrav

Genom att använda våra produkter för resursplanering, arbetsmiljö och kvalitetsarbete har du allt du behöver för att bedriva en effektiv skolstyrning. Allt samlat i en användarvänlig plattform.

  • Budget
  • Behörigheter
  • Kurs- & timplan
  • Kvalitetsarbete
  • Arbetsmiljö

Fördelarna du får med Stratsys lösning

En enda inloggning

Med en enda inloggning får du tillgång till mängder av funktioner som hjälper dig i det dagliga arbetet.

Enhetliga processer

Arbeta systematiskt med strukturerade och enhetliga processer.

Proaktivitet

En gemensam arbetsyta hjälper dig som chef att snabbt få insyn i olika delar av arbetet för att kunna ta faktabaserade beslut.

Överblick & detaljkoll

Enkla visualiseringar gör det möjligt att se samband som ger aha-upplevelser i hela organisationen.

Främjar samarbete

Stärker ditt ledarskap som chef genom att lättare kunna involvera medarbetare och skapa förståelse i hela organisationen.

Vår expertis förbättrar dina skolor

Vår omfattande erfarenhet av skola och skolstyrning gör oss till det perfekta valet för dig. Vi erbjuder inte bara kvalificerad strategisk vägledning, utan har också beprövade processer för implementering och onboarding. Vi är med dig i varje steg av processen för att säkerställa en smidig och effektiv integration. Och det slutar inte där. Vi finns alltid med dig för rådgivning och vidareutveckling, vilket ger dig trygghet i att du alltid har stöd när du behöver det.

Skala upp vid behov

En av de stora fördelarna med Stratsys är att du kan börja med en av våra produkter för skolstyrning och sedan utöka när behovet uppstår. På så sätt får du ett stöd som är anpassat efter din verksamhets specifika behov och utmaningar. 

"De största skillnaderna före och efter Stratsys är att vi nu bygger hela tjänstefördelningen utifrån faktiska kunskaper. Dessutom har vi en prislapp på timplanen som vi inte hade tidigare."

 

- Ola Johansson, utbildnings- och kulturnämnden Ockelbo Kommun

 

Ockelbo_logo_grankvistskura_liggande_webb

 

"Jag lyckades vända ett underskott på 2,2 milj till ett överskott på 300.000"

- Stina Norén, Rektor, Skövde kommun

 

skovde-logo

 

Stratsys produkter för effektiv skolstyrning

Resursplanering för skola

Skapa bättre processer från budget till bemanning. Synliggör alla resurser och ge varje elev förutsättningar till god utbildning, samtidigt som lagkrav kring undervisning garanteras och din budget lättare balanseras.

Kvalitetsarbete för skola

Med utgångspunkt i Skolverkets kvalitetshjul skapas en gemensam och strukturerad arbetsprocess som möjliggör transparens, likvärdighet och framför allt ett kvalitetssäkrat arbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsplats. Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur vår lösning för effektiv skolstyrning kan hjälpa dig? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.