Ta din ESG rapportering till nya höjder

Samla arbetet för rapportering, operativt arbete och få överblicken för att ta ditt ESG-arbete till nästa nivå. Förutom att hjälpa till i datainsamling och rapportering, ger Stratsys möjligheterna att förbättra, utveckla och fördela aktiviteter för att stödja ditt ESG-arbete och verka för en mer hållbar framtid. 

iStock-1354221337
vectura_logotype2
jm-logo-1
domstolsverket-logo
consto-logo-1
Nacka-kommun-logo

Framtiden börjar nu

I takt med att såväl inhemska lagkrav liksom EU-regler ökar så ökar kraven på organisationer att ha kunskap om, använda sig av och följa upp kring de ESG-ramverk som de berörs av. Det handlar om att förstå och kunna redovisa hur organisationen bidrar till en hållbar utveckling. 

Hittills har inget gemensamt klassificeringssystem eller universella ESG-kriterier formulerats. Detta gör frågan komplex, tidskrävande och utmanande för bolag att hålla ihop arbetet och få en enhetlighet.

Vad innebär ESG_SoMe2

Gå från datainsamling till handling

För att accelerera ditt ESG-arbete, krävs systematik och struktur i insamlingen av data samt möjligheten att överblicka, agera och förbättra processer. Att samla data på ett strukturerat sätt, identifiera och minska risker samt ha en tydlig aktivitetsplan, är vinningar som Stratsys verktyg ger. Överblicken och transparensen tvärs över hela organisationens processer är vital för att arbeta strategiskt med hållbarhetsstyrning och göra skillnad - på riktigt. 

pexels-ketut-subiyanto-4474047

Få stöd för flera ramverk och standarder

CSRD/ESRS

Det sker stora förändringar just nu gällande hur koncerner och företag ska rapportera om sin påverkan på människor och miljö. Upptäck hur Stratsys kan effektivisera ert arbete.

  • Få struktur i arbetet med dubbel väsentlighetsbedömning
  • Få en översikt över nuläget
  • Spara tid med hjälp av färdiga KPI:er enligt ESRS
distribution-risk-value

GHG

Har ni koll på era växthusgasutsläpp och klimatpåverkan? Allt fler får krav på sig att kunna redogöra och rapportera utsläpp kopplade till verksamheten. Upptäck hur Stratsys kan effektivisera ert arbete.

  • Förenkla rapporteringen av scope 1, 2 och 3-utsläpp
  • Koppla er aktivitetsdata med relevanta emissionsfaktorer
  • Analysera klimatutsläppens källor och identifiera åtgärder
GHG-scope1-2-3

CSDDD

CSDDD har röstats igenom av EUs medlemsländer och företag behöver redan nu förbereda sig för den kommande lagen. Upptäck hur Stratsys kan ge stöd för due diligence processen.

  • Få en översyn över hur ert arbete linjerar med riktlinjer och krav
  • Arbeta strukturerat med att identifiera och bedöma risker
due-diligence

Globala målen

Globala målen, även kända som Agenda 2030 eller Sustainable Development Goals (SDGs), är en uppsättning av 17 globala mål fastställda av FN för att uppnå en mer hållbar framtid för alla.

Med Stratsys produkt för Hållbarhetsstyrning får du ett användarvänligt system som hjälper er strukturera hållbarhetsarbetet och följa upp verksamhetens arbete mot målen. 

globala-malen (1)

GRI

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte. 

Med Stratsys kan din organisation strukturera och effektivisera hållbarhetsarbetet genom att samla och hantera arbetet på ett ställe. 

GRI (2)

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan, uppfylla lagkrav och uppnå miljömål.

Med Stratsys produkt för Hållbarhetsstyrning får du ett användarvänligt system
som hjälper er med insamling och analys av ESG-data och säkerställa ett strukturerat miljöarbete. 

iso14001 (1)

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs