Ta din ESG rapportering till nya höjder

Samla arbetet för rapportering, operativt arbete och få överblicken för att ta ditt ESG-arbete till nästa nivå. Förutom att hjälpa till i datainsamling och rapportering, ger Stratsys möjligheterna att förbättra, utveckla och fördela aktiviteter för att stödja ditt ESG-arbete och verka för en mer hållbar framtid. 

iStock-1354221337
vectura_logotype2
jm-logo-1
domstolsverket-logo
consto-logo-1
Nacka-kommun-logo

Framtiden börjar nu

I takt med att såväl inhemska lagkrav liksom EU-regler ökar så ökar kraven på organisationer att ha kunskap om, använda sig av och följa upp kring de ESG-ramverk som de berörs av. Det handlar om att förstå och kunna redovisa hur organisationen bidrar till en hållbar utveckling. 

Hittills har inget gemensamt klassificeringssystem eller universella ESG-kriterier formulerats. Detta gör frågan komplex, tidskrävande och utmanande för bolag att hålla ihop arbetet och få en enhetlighet.

Vad innebär ESG_SoMe2

Gå från datainsamling till handling

För att accelerera ditt ESG-arbete, krävs systematik och struktur i insamlingen av data samt möjligheten att överblicka, agera och förbättra processer. Att samla data på ett strukturerat sätt, identifiera och minska risker samt ha en tydlig aktivitetsplan, är vinningar som Stratsys verktyg ger. Överblicken och transparensen tvärs över hela organisationens processer är vital för att arbeta strategiskt med hållbarhetsstyrning och göra skillnad - på riktigt. 

pexels-ketut-subiyanto-4474047

Rapportering i ständig utveckling

ÅRL

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) är hållbarhetsrapportering obligatorisk för företag utifrån vissa uppfyllda kriterier. För företag som berörs kan ett naturligt första steg vara att identifiera ESG-nyckeltal i verksamheten och hur de kan integreras i hanteringen av hållbarhetsrisker i relevanta processer.

GRI

GRI har ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning. Idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer.

CSRD

Från 2024 kommer fler företag inom EU att omfattas av hårdare krav på hållbarhetsrapportering genom direktivet CSRD. Syftet är en ökad kvalitet på rapportering samt jämförbarhet mellan företag. Arbetet är under utveckling och kommer ta sin utgångspunkt i kravstandarder som EU- taxonomin, GHG protokollet, GRI och TCFD. 

Alltid med Stratsys

Användarvänlig plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Smidig implementering

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Kanske är det därför 9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg. 

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs