Systematiskt arbetsmiljöarbete med Stratsys

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för en bra och säker arbetsplats. Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner.

SAM-gadgets (2)

Undersök verksamheten

Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete ger er ett gemensamt arbetsflöde för att driva ert förbättringsarbete framåt.

  • Skapa förutsättningar för lagefterlevnad genom att visualisera aktuella arbetsmiljöföreskrifter.
  • Synliggör vilka mål, mätetal och aktiviteter som är prioriterade för året.
  • Funktioner för riskanalys och undersökningar med stöd av digitala checklistor.
  • Öka transparensen och låt arbetet genomsyra alla nivåer i organisationen.
work-environment-gadget (1)

Abeta proaktivt med arbetsmiljöarbetet

Arbeta proaktivt genom riskanalyser både utifrån arbetsmiljöområden och beslutade verksamhetsförändringar. Det framåtsyftande arbetet skapar förutsättningar för att identifiera potentiella risker i arbetsmiljön innan de uppstår. Genom tydliga åtgärder i handlingsplanen kan potentiella risker förhindras innan de inträffar.

risk-matrix-SAM (1)

Följ upp och analysera resultaten

Säkerställ att det systematiska arbetsmiljöarbetet framskrider som planerat genom enkla analys- och uppföljningsvyer för åtgärder och mätetal.

  • Underlätta rapporteringen för medarbetare på alla nivåer i organisationen genom att kommunicera i en gemensam yta.
  • Allt arbete sammanställs automatiskt i fullständiga handlingsplaner och arbetsmiljörapporter.
  • Exportera sedan färdiga rapporter i pdf- eller wordformat för utskrift eller för webbpublicering för ökad transparens och dialog.
SAM-analytics (1)

Några av våra nöjda kunder

region-gavleborg-logo
Huddinge-kommun-logo
gavle-kommun-logo-1
mariestad-logo
Logga-mimer
larande

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
image 152 (1)

Varför välja Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Lagerefterlevnad

Gör det lätt att göra rätt och skapar förutsättningar för lagefterlevnad.

Proaktivt riskarbete

Arbeta proaktivt och riskbaserat med fokus på effektiva åtgärder.

Digitala checklistor

Undersök och följ upp verksamheten med stöd av digitala checklistor.

Enklare uppföljning

Resultat av åtgärder kan utvärderas genom samlad överblick och tydlig kommunikation.

SAM-navigation (1)

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs