Resursplanering för Grundskola

Kvalitetssäkra skolans organisation

Skapa bättre processer från budget till bemanning. Synliggör alla dina resurser och ge varje elev förutsättningar till god utbildning, samtidigt som lagkrav kring undervisning garanteras och din budget lättare balanseras.

TIPS: Vi har även Resursplanering för Gymnasiet

BOKA DEMO TESTA GRATIS

Resursplanering i Stratsys på 2 minuter!

Planera din skolorganisation och säkerställ kvalitet för lärare och elever. Se videon som sammanfattar värdet av att hantera Resursplaneringen i Stratsys. 

Funktioner

Med hjälp av de skräddarsydda funktionerna får du enkelt koll på personal, scheman och budget. Det här är nycklarna som förenklar ditt arbetsliv och gör resursplaneringen supersmidig.

Bemanningsplan

Planera arbetet och få en tydlig överblick över alla lärares arbetstid, behörighet och vilken avdelning de tillhör.

Timplan

Säkerställ att eleverna får sin lagstadgade undervisningstid och tydliggör resursförstärkningar utifrån betygsanalys.

Personalfördelning

Fördela din personal och jämför hur många tjänster du budgeterar mot ett beräknat behov, samt vad de olika delarna av din verksamhet kostar.

Budgetprognos

Få en överblick över din skolas samtliga inkomster och utgifter inklusive personalkostnader.

Schemastöd

Exportera din färdiga tjänsteplanering och använd som underlag för din schemaläggning.

Behörighet

Genom att importera Skolverkets information får du en aktuell bild över alla lärares legitimationer och behörigheter.

Simulera

Skapa flera parallella planer för att simulera elevantal, ändring av klass- och gruppindelning, nyanställningar med mera.

Molntjänst

Digitala verktyg i molnet ger dig frihet, flexibilitet och säkerhet på en och samma gång.

Anpassningsbart och flexibelt

Vi hjälper dig gärna att anpassa våra produkter efter dina specifika behov.

Läs mer i vår Kunskapshub!