Effektiv resursplanering för skola/utbildning

Med Stratsys verktyg för resursplanering kan du som jobbar inom grundskola och gymnasiet skapa bättre processer från budget till bemanning. Synliggör alla dina resurser och ge varje elev förutsättningar till god utbildning, samtidigt som lagkrav kring undervisning garanteras och din budget lättare balanseras.

rp-skola-gadgets (2)
gbg-stad-logo
solna-stad-logo
Habo-logo-1
Halmstad-logo
Haparanda-logo-1
Bollnas_kommun_logo

Klara av ekonomiska mål

Få koll på kostnader

Planera skolans pedagogiska organisation i relation till ekonomiska förutsättningar. Du får direkt syn på kostnader i relation till skolans tjänstebehov och kan analysera var åtgärder behöver sättas in.

budget-rp (1)

Samlad överblick

Rätt person på rätt funktion

Stratsys hämtar information direkt från skolverkets databas vilket ger dig en samlad överblick av lärarnas legitimationer och behörigheter. Du får snabbt koll på lärarnas planerade undervisningstid, tillgång på lärare och obehörig undervisning kopplat till ämne vilket gör det enkelt att bemanna med rätt person på rätt funktion enligt lagkraven.

woman-working-in-stratsys-rp (1)

Arbeta hållbart

Optimera resurser och få ut mer av verksamheten

Allt samlat på en plats skapar möjlighet för planering av tjänster som blir hållbara för medarbetare. Effektiva tjänster bidrar till att tid frigörs för att skapa mer kvalitativ undervisning. Den färdiga planeringen skickas sedan vidare till schema.

Group 4625-1

Varför välja Stratsys verktyg för resursplanering?

Transparent och tydligt

Med enkla vyer blir det lätt att planera skolans organisation samt behov av extra resurser, kommunicera tjänster och optimera arbetsåret.

Olika roller samverkar

Ekonomi, HR och chef kan tillsammans med rektor förstå varje skolas behov. Alla kan snabbt få en lägesbild av skolornas budget, bemanning och planering.

Kvalitetssäkring av lagkrav

Lärarbrist eller svårt att synliggöra tillgång på medarbetare? Systemet säkerställer rätt person på rätt funktion.

Enkelt att använda

Verktyget är enkelt att använda och förstå. Hur många tjänster behövs för att följa lagen? Hur många klasser har jag råd med? ​Allt är samlat och lättbegripligt.

rp-navigation (1)

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
ai-generated-results-business-planning

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

500+

kunder inom privat och offentlig sektor

40+

system som går att integrera med Stratsys

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs