Resursplanering skola/utbildning

Med Stratsys verktyg för resursplanering kan du som jobbar inom grundskola och gymnasiet skapa bättre processer från budget till bemanning. Synliggör alla dina resurser och ge varje elev förutsättningar till god utbildning, samtidigt som lagkrav kring undervisning garanteras och din budget lättare balanseras.

Boka demo
rp-skola-gadgets (2)

Några av våra nöjda kunder

Resursplanering anpassad efter dina behov

Grundskola

en tydlig bild av hur mycket de olika delarna av verksamheten faktiskt kostar. Med tjänstefördelning och budget i samma verktyg kan du enkelt planera skolans pedagogiska organisation.

Gymnasium

Kvalitetssäkra och effektivisera planeringen från budget till bemanning. Få bättre koll på kostnader, behörigheter och legitimationer och öka dina förutsättningar att leva upp till lagkraven.
Klara av dina ekonomiska mål

Få koll på kostnader

Planera skolans pedagogiska organisation i relation till ekonomiska förutsättningar. Du får direkt syn på kostnader i relation till skolans tjänstebehov och kan analysera var åtgärder behöver sättas in.

Samlad överblick

Rätt person på rätt funktion

Stratsys hämtar information direkt från skolverkets databas vilket ger dig en samlad överblick av lärarnas legitimationer och behörigheter. Du får snabbt koll på lärarnas planerade undervisningstid, tillgång på lärare och obehörig undervisning kopplat till ämne vilket gör det enkelt att bemanna med rätt person på rätt funktion enligt lagkraven.

Arbeta hållbart

Optimera resurser och få ut mer av verksamheten

Allt samlat på en plats skapar möjlighet för planering av tjänster som blir hållbara för medarbetare. Effektiva tjänster bidrar till att tid frigörs för att skapa mer kvalitativ undervisning. Den färdiga planeringen skickas sedan vidare till schema.

Varför välja Stratsys verktyg för resursplanering?

Transparent och tydligt

Med enkla vyer blir det lätt att planera skolans organisation samt behov av extra resurser, kommunicera tjänster och optimera arbetsåret.

Olika roller samverkar

Ekonomi, HR och chef kan tillsammans med rektor förstå varje skolas behov. Alla kan snabbt få en lägesbild av skolornas budget, bemanning och planering.

Kvalitetssäkring av lagkrav

Lärarbrist eller svårt att synliggöra tillgång på medarbetare? Systemet säkerställer rätt person på rätt funktion.

Enkelt att använda

Verktyget är enkelt att använda och förstå. Hur många tjänster behövs för att följa lagen? Hur många klasser har jag råd med? ​Allt är samlat och lättbegripligt.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Fler behöriga lärare inom ramen för budget

De största skillnaderna före och efter Stratsys är att vi nu bygger hela tjänstefördelningen utifrån faktiska kunskaper. Förr var det mer tyckande och antagande, men nu kan vi se lärarnas behörigheter kopplat till timplanen direkt i verktyget. Dessutom har vi en prislapp på timplanen som vi inte hade tidigare.
Ola Johansson
Förvaltningscef, utbildnings- och kulturnämnden Ockelbo kommun

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.