Resursplanering skola/utbildning

Stratsys resursplanering för skolor är ett digitalt verktyg som hjälper dig att planera och kvalitetssäkra skolans alla delar för högre lagefterlevnad. Bland annat kan du kartlägga behörigheter, synliggöra lärarresurser och jämföra ekonomiska utfall. Planera och prognostisera kostnaden för den pedagogiska organisationen så att den håller inom ramen för given budget
Boka demo
rp-kampanj (1)

Några av våra nöjda kunder

Resursplanering anpassad efter dina behov

Resursplanering Grundskola

Stratsys verktyg för resursplanering anpassad för grundskolan. Bland annat ger verktyget en tydlig bild av hur mycket de olika delarna av din verksamhet faktiskt kostar. Med tjänstefördelning och budget i samma verktyg kan du enkelt planera skolans pedagogiska organisation.

Resursplanering Gymnasium

Stratsys verktyg för resursplanering anpassad för gymnasieskolans program. Genom att du får bättre koll på kostnader, behörigheter och legitimationer ökar dina förutsättningar att leva upp till lagkraven för gymnasieskolan.
Budget

Få koll på kostnader

Planera skolans pedagogiska organisation utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Du får en tydlig bild av hur mycket de olika delarna av din skolverksamhet faktiskt kostar.

I verktyget kan du bland annat se uppgifter om intäkt per elev, löner och semestertillägg.

Bemanning

Synliggör behörigheter

Stratsys hämtar information direkt från skolverkets databas så att du får en samlad överblick av lärarnas legitimationer, behörigheter och planerade arbetstid. Du får koll snabbt på tillgång på lärare och obehörig undervisning kopplat till ämne. 

Du kan enkelt identifiera behöriga lärare samtidigt som du får en statusrapport på hur stor del av undervisningen som är obehörig. 

Planering

Säkerställ lagstadgad undervisning

I verktygets timplan kan du planera hur mycket tid som ska läggas på respektive ämne.

Du får hjälp att stärka undervisningen där det behövs, både utifrån lokala förutsättningar och elevernas måluppfyllelse.

Planera inför behov av förstärkning utifrån arbetsmiljö, måluppfyllelse samt elevers förutsättningar

All data från föregående budget- och verksamhetsår sparas i verktyget och kan användas som mall för kommande planering. 

Varför välja Stratsys verktyg för resursplanering?

Flexibel budgetering

Du jobbar med budget och tjänsteplanering i samma verktyg och kan anpassa skolverksamheten efter ekonomiska förutsättningar.

Tillgång till relevant data

Du har alltid senaste datan kring legitimationer och behörigheter och håller koll på hur stor del av undervisningen som är obehörig.

Hållbar planering

Kartlägg personalstyrkan och fördela lärare efter behörighet. Eleverna får sin lagstadgade undervisning och lärarna får en god arbetsmiljö.

Enkelt att använda

Verktyget är enkelt att använda och förstå. Alla som har behov kan snabbt få en lägesbild av skolornas budget, bemanning och planering.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Fler behöriga lärare inom ramen för budget

De största skillnaderna före och efter Stratsys är att vi nu bygger hela tjänstefördelningen utifrån faktiska kunskaper. Förr var det mer tyckande och antagande, men nu kan vi se lärarnas behörigheter kopplat till timplanen direkt i verktyget. Dessutom har vi en prislapp på timplanen som vi inte hade tidigare.
Ola Johansson
Förvaltningscef, utbildnings- och kulturnämnden Ockelbo kommun
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.