Arom-dekor kombinerar hållbarhet och målstyrning i Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Arom-dekor kombinerar hållbarhet och målstyrning i Stratsys</span>
Skriven av
Nicoline Emnell
Lästid
2 min
En bättre översikt över aktuella ramverk, ett ökat internt engagemang och möjligheten att integrera hållbarhetsarbetet i den övergripande verksamhetsplanen var några av önskemålen när Arom-dekor letade efter en lösning för sitt hållbarhetsarbete. Här berättar Maria Åhman, sustainability manager på Arom-dekor, hur företaget planerar att integrera hållbarhetsarbetet i den dagliga arbetsprocessen med hjälp av Stratsys produkter för hållbarhetsstyrning och strategisk planering.

Bakgrund 

Arom-dekor Kemi AB är en ledande totalleverantör av fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn, bland annat det kväveoxidreducerande AdBlue. Vid tillverkning, hantering och produktion står alltid arbetsmiljö och miljöpåverkan i fokus.  

Innan Stratsys kom in i bilden hanterade Arom-dekor sin målstyrning i Powerpoint. Det var inte ett “levande arbetssätt” som Maria beskriver det, målen bröts inte ner tillräckligt djupt i organisationen och hållbarhetsarbetet var mer övergripande.  
 
Att hantera företagets målstyrning och hållbarhetsarbete i samma plattform var en starkt bidragande faktor när man valde att investera i Stratsys.

“En kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt” 

– Vår förhoppning är att verktyget ska hjälpa oss skapa systematik i arbetet med målstyrning och hållbarhet. Vi vill inte att hållbarhetsarbetet ska ske sporadiskt, utan integrera det som en del av den dagliga arbetsprocessen, berättar Maria.   
 
– Med Stratsys får vi möjlighet att skapa en kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt genom hela organisationen. Vi tror att det kommer underlätta spridningen av information i olika forum, vilket är viktigt för att göra målarbetet tillgängligt för alla. Verktyget gör det också lättare att bryta ner strategiska mål på avdelnings- och individnivå, vilket vi tror kommer bidra till ökat engagemang.  

Värdet av att kombinera målstyrning och hållbarhet 

Innan Stratsys kom in i bilden hanterade Arom-dekor sin målstyrning i Powerpoint. Det var inte ett “levande arbetssätt” som Maria beskriver det, målen bröts inte ner tillräckligt djupt i organisationen och arbetet var mer övergripande.  
 
Företaget ser stort värde i möjligheten att koppla ihop målarbetet med hållbarhetsstrategin. Det är anledningen till att de valde att investera i två av Stratsys produkter, strategisk planering och hållbarhetsstyrning.   

 

"Tidigare hade vi en hållbarhetsstrategi och en verksamhetsstrategi. Nu har vi istället en enda hållbar affärsstrategi för verksamheten. Det handlar inte bara om att implementera hållbarhersstyrning i målarbetet, utan att ha en hållbar målstyrning som vi kan koppla till olika ramverk och få stöd för i vår hållbarhetsrapport."
Maria Åhman, Arom-dekor

 

Kontinuerligt strategiarbete med hållbarhet i fokus 

– Kortsiktigt hoppas vi att verktyget ska skapa engagemang och förståelse för vad som krävs för att nå målen. Det ska vara kul att jobba med strategiarbete! Långsiktigt vill vi skapa en hållbar strategi som vi omvärderar och jobbar med kontinuerligt. Genom att få in systematik och KPI:er i målarbetet tar vi nästa steg och gör oss snabbfotade på marknaden. 

 

_MG_8819


Möjligheten att koppla mål och KPI:er till hållbarhetsramverk  

– Hållbarhetsramverken är en viktig del i att koppla vårt arbete till ett större perspektiv. När vi tar fram vår hållbarhetsrapport för 2022 kommer vi ha stor nytta av att koppla upp våra KPI:er mot Agenda 2030. Det hjälper oss också i arbetet mot en GRI-rapport för 2023 och i mätningen av vår klimatpåverkan enligt GHG Protokollet.

 

"Att få stöd i Stratsys att summera våra mål och KPI:er kopplat till de olika hållbarhetsramverken kommer skapa tydlighet för oss."