Ta skolans kvalitetsarbete till nästa nivå

Med utgångspunkt i Skolverkets kvalitetshjul skapar Stratsys verktyg för kvalitetsarbete en gemensam och strukturerad arbetsprocess. Det möjliggör transparens, likvärdighet och framför allt ett kvalitetssäkrat arbete.

Boka demo
kvalitetsarbete-skola (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Var är vi?

Skapa en gemensam nulägesbild

Genom att göra en strukturerad nulägesbeskrivning får du som rektor och huvudman en tydlig bild av verksamheten. Här ligger grunden för ditt kommande analysarbete utifrån läroplansområdena.
Vart ska vi?

Sätt en tydlig riktning

Med stöd av nulägesfrågor kan ni identifiera utvecklingsbehov och ha det som underlag när ni prioriterar läroplansområden. Med en jämförelse mot föregående års bedömning och prioritering kan ni se förändringar över tid. 

Hur gör vi?

Tydliggör planerade aktiviteter

Ge medarbetare goda förutsättningar att tillsammans genomföra planerade aktiviteter. Tydliggör när och av vem aktiviteten ska genomföras och följas upp.

Hur blev det?

Följ upp resultatet

Utvärdera genomförda aktiviteter och utfall för att avgöra hur väl ni uppnått målsättningarna utifrån era och de nationella målen. Du får all uppföljning av kvalitet sammanställt i en automatisk rapport. 

Varför välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete skola?

Stödjer Skolverkets kvalitetshjul

Stratsys är anpassat för att stötta Skolverkets kvalitetshjul. Kvalitetssäkra uppdraget från nuläge ända fram till uppföljning.

Gemensam målbild

Den enhetliga arbetsprocessen hjälper er att se era behov och få en gemensam målbild. Som stöd finns det mätbara indikatorer och en aktivitetslista.

Transparent kvalitetsplan

Eftersom allt kvalitetsarbete samlas på ett och samma ställe är det enkelt för alla berörda att hålla koll på nuläget.

Samlad dokumentation

Samla in underlag och dokumentera era analyser på ett och samma ställe. Dessutom kan du jämföra utfall och effekter med tidigare data.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Digitalisering främjar kollegialt lärande i Ronneby kommun

Stratsys är inte bara ett verktyg för oss, utan ett helt paket kopplat till kvalitetsarbetet. Framöver kommer vi att ha återkommande möten med våra rektorer där vi lyfter varje enhets styrkor och utmaningar. Stratsys är inte bara ett system att dokumentera i, utan ett arbetssätt som vi jobbar intensivt med att få ut.
Maria Sjölund
Kvalitetsutvecklare, Ronneby kommun

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.