Kvalitetsarbete för skola

Ta skolans kvalitetsarbete till nästa nivå

Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet utifrån en gemensam arbetsprocess bidrar till transparens, likvärdighet och inte minst kvalitetssäkring.

BOKA DEMO

"Med Stratsys kan rektorerna lättare hjälpa varandra i uppföljning och analys."

Maria Sjölund | Kvalitetsutvecklare, Ronneby kommun

Läs mer i vår Kunskapshub!