Ta skolans kvalitetsarbete till nästa nivå

Med utgångspunkt i Skolverkets kvalitetshjul skapar Stratsys verktyg för kvalitetsarbete en gemensam och strukturerad arbetsprocess. Det möjliggör transparens och framför allt ett kvalitetssäkrat arbete.

qm-skola (1)

Några av våra nöjda kunder

botkyrka-kommun-logo-1
bergs-kommun-logo
Ronneby-kommun-logo
skara-logo
1ystads_kommun_logo_bla_pms287u_154x89

Var är vi?

Skapa en gemensam nulägesbild

Genom att göra en strukturerad nulägesbeskrivning får du som rektor och huvudman en tydlig bild av verksamheten. Här ligger grunden för ditt kommande analysarbete utifrån läroplansområdena.

qm-school-drop-down (1)

Vart ska vi?

Sätt en tydlig riktning

Med stöd av nulägesfrågor kan ni identifiera utvecklingsbehov och ha det som underlag när ni prioriterar läroplansområden. Med en jämförelse mot föregående års bedömning och prioritering kan ni se förändringar över tid.

qm-plan-school (1)

Hur gör vi?

Tydliggör planerade aktiviteter

Ge medarbetare goda förutsättningar att tillsammans genomföra planerade aktiviteter. Tydliggör när och av vem aktiviteten ska genomföras och följas upp.

quality-wheel-qm-school (1)

Hur blev det?

Följ upp resultatet

Utvärdera genomförda aktiviteter och utfall för att avgöra hur väl ni uppnått målsättningarna utifrån era och de nationella målen. Du får all uppföljning av kvalitet sammanställt i en automatisk rapport.

qm-reporting-school (2)

Varför välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete skola?

Stödjer Skolverkets kvalitetshjul

Stratsys är anpassat för att stötta Skolverkets kvalitetshjul. Kvalitetssäkra uppdraget från nuläge ända fram till uppföljning.

Gemensam målbild

Den enhetliga arbetsprocessen hjälper er att se behov och få en gemensam målbild. Arbeta med mätbara indikatorer och aktiviteter som kan ansvarsfördelas och tidsplaneras.

Transparent kvalitetsplan

Eftersom allt kvalitetsarbete samlas på ett och samma ställe är det enkelt för alla berörda att hålla koll på nuläget.

Samlad dokumentation

Samla in underlag och dokumentera era analyser på ett och samma ställe. Dessutom kan du jämföra utfall och effekter med tidigare data.

qm-school-nav (1)

Accelerera produktiviteten med Stratsys AI

  • Få AI-genererade förslag vid skapandet av exempelvis åtgärder och aktiviteter, för att säkerställa att inget viktigt steg missas i arbetet.
  • Effektiviserar sammanställning av information genom att exempelvis sammanfatta underliggande rapportering.
ai-generated-results-business-planning

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

40+

system som går att integrera med Stratsys.

500+

kunder över hela världen.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs