https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/quality-management.png
Webinarvideo

Så arbetar Hofors kommun med projekthantering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så får du en översikt och kan följa upp pågående projekt

Vi går igenom hur Hofors kommun arbetar med Stratsys för att följa upp sina projekt. Planera organisationens projekt och fördela ut ansvar. Följ projekten under tiden med hjälp av Gantt-scheman, tabeller och att-göra listor. Få en överblick över projektets arbetsgång och status.

Vi går igenom hur Hofors kommun arbetar med bland annat:

  • Beställer och planerar årets projekt
  • Bryter ned projekten och fördelar ansvar
  • Följer upp resurser och tidsplan samt eventuella avvikelser

Erika-grans

Erika Gräns
Product Growth Manager
Erika.grans@stratsys.se
+4670 429 34 57

Se webinarvideo