GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE

Experten berättar - 3 korta filmer

I de här 3 filmerna berättar vår GRC-specialist Karl Sandström hur vår GRC-plattform kan stödja er i det arbetet. I filmerna får du bland annat se verktyget och hur arbetsflödet kan gå.

BOKA DEMO

Längd: 1 minut

Stratsys GRC

I den här filmen får du ta del av:

+ Hur GRC-plattformen kan fungera
+ Hur ni kan arbeta med GRC utan att det blir en administrativ börda
+ Att GRC-modellen möter er där ni är idag och erbjuder en väg dit ni vill vara imorgon

Längd: 1 minut

Stratsys Riskhantering

I den här filmen får du ta del av:

+ Hur riskarbetet bör skapa ett mervärde för organisationen
+ Vilka dimensioner av riskhantering Stratsys fokuserar på
+ Hur problem kan dokumenteras och utvärderas utifrån ett riskperspektiv

Längd: 1 minut

Stratsys Internkontroll

I den här filmen får du ta del av:

+ Hur Stratsys internkontroll fokuserar på tillförsikt och försäkran
+ Hur ni skapar relevanta kontroller genom en stegvis process
+ Hur det hjälper ert kontinuerliga förbättringsarbete framåt

Läs mer i vår Kunskapshub!