Upptäck ett smartare sätt att arbeta med riskanalys

Hantera riskanalysarbetet och driv era handlingsplaner framåt med hjälp av Stratsys. Överge manuella och tidskrävande processer och förflytta organisationens riskhantering från reaktiv till proaktiv.

Group 7916 (2)

Säkra framgång

Identifiera, analysera och hantera risker utifrån flera perspektiv på en och samma plats. Få en samlad överblick för att fatta informerade beslut som säkrar långsiktig framgång.

Arbeta systematiskt och enhetligt

Maximera effektiviteten genom att smidigt integrera arbetet över hela organisationen. Med Stratsys som stöd får ni ett enhetligt arbetssätt och struktur i processerna.

Kommunicera effektivt

Säkerställ att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt genom ett enkelt sätt att kommunicera på alla nivåer, och inom alla dimensioner av organisationen.

Riskmatris

  • Identifiera och dokumentera potentiella risker som kan påverka organisationens mål, verksamhet eller projekt.
  • Jämför riskerna för att få en strukturerad och visuell representation av olika risker i förhållande till sannolikhet och konsekvens.
  • Analysera riskerna i relevanta kontexter och sätt ett värde för att göra rätt prioriteringar och vidta rätt åtgärder.
Group 7882-1

Utvärdering från flera perspektiv

  • Identifiera och analysera era risker utifrån relevanta förutsättningar och perspektiv.
  • En och samma risk kan kopplas mot olika perspektiv.
  • Detta möjliggör skapandet av grupperingar utan att duplicera riskidentifikationen.
risk-economy

Handlingsplaner

Alla risker är inte likvärdiga. Alla risker hanteras inte likadant. Alla risker hanteras inte överallt. Ni väljer om, när och hur risken ska hanteras. Sätt upp en handlingsplan för de åtgärder som planerats in för varje risk, och få en snabb överblick över hela tidsplanen.

  • Få alla aktiviteter samlade i ett tydligt GANTT-schema.
  • Se direkt status för varje åtgärd – när den ska utföras och vem som ska utföra den.
  • Följ arbetet med full kontroll längs hela vägen och korrigera åtgärder vid behov.
activities

Fler funktioner för ett framgångsrikt riskarbete

Riskindikatorer

Följ relevanta riskindikatorer för att kvantifiera och övervaka risknivåer inom ett specifikt område eller inom en viss verksamhet. Identifiera varningssignaler och potentiella risker för att vidta åtgärder och därmed minimera konsekvenser.

Riskportfölj

Kategorisera risker utifrån specifika teman för att gemensamt få bättre översikt och underlätta riskhantering inom områden som påverkar hela organisationen, såsom hållbarhet och oegentligheter.

Riskeskalering

Upptäck lokala risker som kan ha påverkan på hela organisationen, och lyft enkelt upp dem till en mer central nivå för övergripande hantering och uppföljning.

AI-genererade förslag

Få AI-genererade förslag på åtgärder för att bättre kunna hantera risker, samt motiveringar kring varför dessa åtgärder kommer hjälpa er nå önskad effekt.

Ansvarsfördelning

Genom att skapa och fördela ansvar för varje risk och åtgärd säkerställer ni att det alltid finns en ansvarig person så att inget faller mellan stolarna.

Audit trail

Följ historiken för varje risk för att enkelt spåra hur den utvecklats och förändrats över tid – och få koll på exakt vem som ändrat vad och när.

Utforska produkten Risk & Kontroll

Att arbeta systematiskt med riskanalys är en grundläggande del i Stratsys övergripande produkt Risk & Kontroll. Utforska fler möjligheter med produkten som hjälper er att nå framgång i riskhanteringen.

risk-and-control-view
background-3d-blobs-stratsys (1)

Boka en demo av Risk & Kontroll

Hör av dig till oss idag så kontaktar vi dig för mer information och en genomgång av produkten.  

Stratsys-CTA-3D-arcs