CSRD hållbarhetsstyrning

Ta kontroll över ert arbete med CSRD genom att samla allt arbete, från dubbel väsentlighetsanalys till rapportering i ett och samma system. Vi stödjer er organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera mer på analys, strategi och genomförande.

sustainability-gadgets (1)
vectura_logotype2
Wastbygg-gruppen-logotyp
logo-max
consto_logo-1
tobii-logo

Samla arbetet på ett ställe

Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger fullständig överblick över ert hållbarhetsarbete.

Gör strategin tydlig för alla

Kartlägg era mest väsentliga hållbarhetsfrågor och gör er strategi tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder - från ledningsnivå till operativa uppgifter.

Säkerställ efterlevnad av ramverk

Sammanställ det samlade underlaget i en hållbarhetsrapport direkt i Stratsys och skapa förutsättningar för att möta de rapporteringskrav som er verksamhet lyder under. Tidsbesparande och enkelt!

Så kan du arbeta i Stratsys

Stratsys erbjuder ett användarvänligt systemstöd som hjälper er att arbeta strukturerat och effektivt med allt från dubbel väsentlighetsbedömning till rapportering.

Group 7939

Due diligence

Arbeta med styrning av tillbörlig aktsamhet och riskbedömning av negativ påverkan för att säkerställa att ni uppfyller riktlinjerna för due diligence. Skapa åtgärder och följ upp deras effekt.

Group 7940

Dubbel väsentlighetsbedömning

Genomför och dokumentera bedömningen i Stratsys och få en överblick över frågorna som utgör basen för era hållbarhetsupplysningar, i enlighet med CSRD.

GAP-analys-CSRD

GAP-analys & handlingsplan

Analysera hur väl ert arbete linjerar med upplysningskraven i respektive ESRS standard. Skapa en plan, upprätta åtgärder och fördela ansvar för att driva arbetet framåt där ni ser att behov finns.

gap-analys-CSRD-vy (1)

Hållbarhetsstrategi

Planera och tydliggör er strategi kopplat till de väsentliga hållbarhetsfrågorna. Definiera mål och åtgärder samt skapa och överblicka tidplaner för era aktiviteter.

Group 7933-1

Nyckeltal, datainsamling & klimatberäkningar

Hantera nödvändig information kopplad till era nyckeltal. Administrera nyckeltal, dokumentera kvalitativ och kvantitativ data från olika källor och genomför klimatberäkningar.

Group 7871

Analys & uppföljning

Följ upp de mål, nyckeltal och aktiviteter som är definierade i er hållbarhetsplan och hantera förbättringsarbetet direkt i Stratsys.

Group 7944

ESG överblick

Överblicka nuläget och säkerställ att arbetet löper på som det ska. Med hjälp av summeringar av era mest väsentliga hållbarhetsfrågor får ni total översikt och transparens i arbetet.

review-reports

Hållbarhetsrapporter

Att samla arbetet på ett ställe underlättar när ni skapar er hållbarhetsförklaring. Utifrån det samlade underlaget kan ni generera rapporten direkt i Stratsys.

Vägledning och rådgivning

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbete med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat.

_MG_9379

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Emissionsfaktorkatalog & nyckeltalsbank

Få tillgång till en omfattande emissionsfaktorkatalog för måttberäkningar, samt färdiga nyckeltal för insamling av aktivitetsdata och beräkning av utsläpp.

Scenarioanalys

Genomför er scenarioanalys i Stratsys för att identifiera och bedöma de ESG-faktorer som kan påverka verksamheten i framtiden.

ESRS-upplysningskrav

Hantera er GAP-analys effektivt i Stratsys genom att utgå från en sammanställd lista över samtliga ESRS-upplysningskrav.

Riskbedömning

Identifiera och bedöm era risker utifrån sannolikhet och konsekvens och få en överblick över era risker på ett ställe.

Rapportmallar

Utgå från våra smidiga rapportmallar, eller bygg era egna mallar, för att effektivt sammanställa det samlade underlaget direkt i Stratsys. 

Dashboard för ESG-överblick

Skapa din personliga dashboard för att snabbt få en visuell överblick av den data du är intresserad av.

GANTT-schema

Samla era aktiviteter i ett GANTT-schema och få en tydlig bild över era åtgärder och tidplaner.

Stratsys AI

Stratsys AI hjälper er att generera förslag på åtgärder och att sammanfatta underliggande enheters rapportering.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan effektivisera ert arbete med CSRD?

Boka en gratis demo så hör vi av oss för ett förutsättningslöst möte.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Upptäck fler fördelar med Stratsys plattform

Med Stratsys kan du samla alla era affärskritiska processer på en plats. Allt från hållbarhet, riskhantering, kvalitetsledning och mycket mer.

  • Arbeta med efterlevnad av regulatoriska krav inom flera viktiga områden
  • Öka produktiviteten i organisationen
  • Börja med ett område och skala upp användningen vid behov
sustainability-management-bashboard (1)-1
background-3d-blobs-stratsys (1)

Vill du veta mer? Boka gratis demo idag.