On-demand webinar

Balansera ESG & riskhantering - strategi för framgång

I detta webinar kommer vi att lyfta utmaningar kopplat till ESG och riskhantering. Hur skapar man en balanserad strategi mellan dessa områden som tar hänsyn till faktorer kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning?

Frame 199

Talare

Max Kollberg

Produktexpert GRC, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Cecilia Almér

Sustainability Expert, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Integrera ESG- och riskarbetet - men hur?

Det kan te sig som en självklarhet att arbeta med ESG och riskhantering, men det finns också flera stora utmaningar. Bland annat att hitta en balans mellan att uppfylla hållbarhetsmål samtidigt som risker ska hanteras på ett effektivt sätt.

I det här webinaret delar vi med oss av värdefulla insikter kring hur ni kan harmonisera arbetet kring ESG och riskhanteringen samt få till ett optimalt organisatoriskt flöde. Vi guidar dig även genom nuvarande och kommande lagkrav och ger råd kring hur du ska tänka.

Det här får du med dig;

  • Värdet av att hitta en balans mellan ESG och riskhantering
  • Best practice och exempel från verkligheten
  • Omvärldsspaning kring lagkrav
Webinaret riktar sig till dig som:
  • Arbetar med risk- och/eller hållbarhetsprocesser
  • Vill skapa en effektiv strategi för att hantera ESG-relaterade risker
  • Vill få en bättre förståelse för hur man kan integrera ESG och riskhantering

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Frame 202-1